Felsőoktatási intézmények mobilitási pályázata (KA131, korábban KA103)

A felsőoktatási ECHE-vel rendelkező hazai felsőoktatási intézmények vagy mobilitási konzorciumok pályázhatnak a programországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre

A felsőoktatási Erasmus Charterrel (ECHE-vel) rendelkező hazai felsőoktatási intézmények vagy mobilitási konzorciumok pályázhatnak a programországok (és bizonyos feltételekkel a partnerországok) felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre az Erasmus+ programban. A projektek hossza 26 hónap.  

A felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatásban foglalkoztatott munkatársak/szakemberek/oktatók nem közvetlenül a Nemzeti Irodához pályáznak támogatásra: a mobilitási tevékenységben való részvételi pályázatokat az a felsőoktatási intézmény hirdeti meg, amelyben tanulnak, vagy amely foglalkoztatja őket.  

A mobilitási projekteknek szem előtt kell tartaniuk a European Student Card Initiative alapvetéseit a mobilitások digitális menedzsmentjére vonatkozóan, valamint az inklúzióval és a zöld megközelítéssel kapcsolatosan is, ahogyan az az új ECHE-ben is megjelenik.  

A  KA131-es intézményi mobilitási pályázat újdonságai: 

 • Az intézmények számára megítélt támogatási összeg maximum 20 %-a felhasználható a partnerországok irányába történő mobilitások támogatására, minél szélesebb földrajzi fókusszal. 
 • Az intézmények pályázhatnak Blended Intenzív Kurzusok (BIP) szervezésére. Ezek a programelemek 3 különböző programországbeli intézmény szervezésében valósulhatnak meg. Mind tanulási, mind tréning célúak lehetnek, és kombinálják a rövid fizikai mobilitási részt egy virtuális komponenssel. Ez utóbbi ún. online kooperatív tanulás formájában valósul meg. A hallgatóknak min. 3 ECTS kredit megszerzése az előírt a szervezett kurzusokon.  
 • A doktori hallgatók mobilitási lehetőségei rugalmasabbak lettek: mind oktatói, mind hallgatói státuszban részt vehetnek mobilitásban. Hallgatói státuszban is módjuk nyílik ezentúl rövid távú mobilitásban való részvételre (5-30 nap). 

1. A projektekben támogatható tevékenységek  

 • hallgatói tanulmányi célú mobilitás  
 • hallgatói szakmai gyakorlat  
 • személyzeti oktatási célú mobilitás  
 • személyzeti képzési célú mobilitás
 • Blended intenzív program szervezése (BIP) 

2. A programban részt vevő országok  

Programországok listája:  

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia  

Partnerországok listája

3. Pályázatok beadása

A pályázó intézmények a pályázás során a következőket jelölik meg a pályázati űrlapon: 

 • mobilitási kategóriánként a résztvevők száma 
 • megvalósítandó BIP-ek száma, valamint a résztvevők száma Blended Intenzív Programonként 
 • partnerországokkal megvalósítandó mobilitási tevékenységek – a költségvetés maximum 20%-áig 

A partnerországokkal megvalósítási mobilitási tevékenységekkel és a tervezett BIP-ekkel kapcsolatban a Tempus Közalapítvány további információt kérhet a pályázóktól a pályázati döntés előtt. 

4. Pályázati határidő

A 2021-es pályázat beadási határideje: 2021. május 18. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

A projektek megvalósításának kezdete: 2021. szeptember 1.

5. További információ és dokumentumok

​Erasmus+ pályázati útmutató (angol nyelven)

Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven)

​​Pályázati felhívás (angol nyelven)

​​Pályázati űrlap (angol nyelven)

További pályázati dokumentumok

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×