Nemzetközi kreditmobilitás (KA171)

A pályázattípus keretében az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban

A korábbi programszakaszban KA107 néven ismert nemzetközi kreditmobilitás program a 2021-2027-es új programban KA171 néven folytatódik. Mivel az első pályázati kiírás csak 2022 elején várható, ezért jelenleg a pályázat részletei még nem ismertek, a továbbiakban a korábbi tudnivalók olvashatók.

1. A pályázat célja 

Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz.   

2. A pályázásra jogosultak köre 

Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz.  

A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie.   

3. Támogatható tevékenységek 

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek: 

hallgatói tanulmányi célú mobilitás  

hallgatói szakmai gyakorlat

személyzeti oktatási célú mobilitás

személyzeti képzési célú mobilitás 

4. A programban részt vevő országok 

A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania. 

Programországok: 

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia,  Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) 

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

Partnerországok

A partnerországok lefedik a világ szinte valamennyi országát. Mivel az országok régiós besorolása változhat a korábbiakhoz képest, ezért erről a pályázati kör kiírásánál lesz bővebb információ.  

5. Pályázati feltételek 

A Magyarország számára rendelkezésre álló költségvetési keret, amely régiónként tartalmazza a felhasználható támogatásokat, a 2022-es pályázat kiírásakor válik majd elérhetővé.   

6. Prioritások 

A korábbi programszakaszban több prioritást is meghatározott az Európai Bizottság a támogatás felosztásával kapcsolatban a Nemzeti Irodák számára. Az új programra vonatkozó prioritások egyelőre még nem ismertek.   

7. A támogatás mértéke 

Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg. Az új programszakasz támogatásával kapcsolatban még nem áll rendelkezésre információ.  

8. A projekt időtartama 

A projektek időtartama korábban 24 vagy 36 hónap lehetett, az új programszakaszban is hasonló időtartam várható. 

9. A pályázás menete 

A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Egy pályázó egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság által közzétett E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához.   

10. A pályázatok értékelésének szempontjai 

A korábbi programszakaszban 4 szempont szerint történt a pályázatok tartalmi bírálata (I. A stratégia relevanciája; II. Az együttműködés minősége; III. A projektterv és a megvalósítás minősége és IV. Hatás és disszemináció), ami az új körben változhat. A pontos részletek a pályázat kiírásakor válnak elérhetővé.     

11. Pályázati határidő 

Az első pályázati határidő 2022 elején várható.

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×