Európai Nyelvi Díj 2023. évi pályázati forduló

Az Európai Nyelvi Díjra az Európai Unió országaiban és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokban megvalósított Erasmus+ projektekkel lehet pályázni.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által az Erasmus+ program részeként indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív projekteket, ezáltal is támogatva a nyelvtanulás népszerűsítését. 


Az Európai Nyelvi Díjra jelölt projekt...

legyen átfogó és kreatív:

 • Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
 • Az elérhető eszközöket kreatívan használja fel, hogy azok fiatal kortól ösztönözzék a nyelvtanulást.
 • Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók szükségleteinek.
 • Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket (például: határokon átnyúló kapcsolatok vagy nyelvtanulás szomszédos országok között), hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.

legyen kiterjeszthető, továbbadható:

 • Növelje a tanulók és tanárok motivációját, és támogassa a nyelvi sokszínűség iránti pozitív attitűd kialakítását.
 • Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban. Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok számára is adaptálható, vagy online eszközöket használ a nyelvoktatás során.
 • Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek között a korszerű módszerek.

Prioritások

A 2023. évi pályázati fordulóban az európai prioritások az alábbiak:

 • A nyelvtanulás támogatása az információs és kommunikációs technológiákon (IKT) és a digitális médián keresztül.
 • Az egyenlőség, szociális kohézió és az aktív állampolgárság támogatása a nyelvtanuláson keresztül.
 • Nyelvtanárok szakmai fejlődése.

Milyen projektek pályázhatnak? 

Az Erasmus 2021-2027 programidőszakban az Európai Nyelvi Díjra történő pályázása korábbiakhoz képest átalakul. Az alábbiakban felsorolt Erasmus+ pályázattípusok köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási és felsőoktatási projektjei a záróbeszámolójuk benyújtásakor pályázhatnak a Díjra, a záróbeszámoló megfelelő részén megjelölve, hogy az adott projekt záróbeszámolója egyben pályázat az Európai Nyelvi Díjra.

 • KA121 -  Akkreditált intézmények költségvetés igénylő projektjei
 • KA122 - Rövid futamidejű mobilitási projektek
 • KA210 - Kisléptékű partnerségek
 • KA220 - Partnerségi együttműködések

A 2023. évi pályázati fordulóra a 2022. december 31-ig lezárult projektek pályázhatnak.    


Kiegészítő formai feltételek:

 • A díjra pályázó projekt záróbeszámolója a tartalmi értékelés során legalább 80 pontot vagy annál magasabb pontszámot ért el;
 • A záróbeszámoló teljes dokumentációja beérkezik a Nemzeti Irodához a projekt zárását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2023. április 1-ig.

Hogyan lehet pályázni?

A projektmegvalósítók a záróbeszámolóban tudják megjelölni, hogy pályáznak az Európai Nyelvi Díjra. Ezután tudják bemutatni a záróbeszámoló űrlap specifikus kérdései mentén, hogyan illeszkedik a Díj kiválasztási kritériumaihoz a megvalósult projekt. Az Európai Nyelvi Díj pályázat a záróbeszámoló szövegét, és a Díjhoz tartozó kiegészítő kérdéseket jelenti. Az Európai Nyelvi Díjra vonatkozó válaszok kizárólag a Díj pályázati felhívásához kapcsolódóan kerülnek értékelésre.

Részletes információ az egyes projektekhez tartozó záróbeszámoló űrlapon érhető el.

Mit kap az Európai Nyelvi Díjat elnyerő szervezet?

A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, melyet az Európai Bizottság Innovációért, Kutatásért, Kultúráért, Oktatásért és Ifjúságért felelős biztosa, valamint az Európai Nyelvi Díj hazai megvalósításáért felelős minisztérium vezető tisztségviselője lát el kézjegyével.

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×