4 ország 40 legjobb turisztikai gyakorlata

Galgóczy Évával, az Innováció és mobilitás a korszerű turisztikai képzésért című nívódíjas projekt koordinátorával beszélgettünk.

A tanulók számára új távlatok nyíltak a multikulturális környezetben, miközben a turisztikai oktatás egy innovatív tananyaggal bővült.

4_orszag_40_legjobb_turisztikai_gyakorlata_blogkep
4 ország 40 legjobb turisztikai gyakorlata

Milyen céllal indult a projekt?

A projektet azzal a céllal indítottuk, hogy erősítsük a versenyképességünket, nagyobb részt vállaljunk a nemzetköziesítésben és hogy véghez vigyünk egy tananyagfejlesztést a turisztikai oktatásban. Pályázatunk, és annak sikeres teljesítése mérföldkőnek számít mind az intézmény, mind a diákok életében.

Mi motiválta a megvalósítókat a projekt során? 

A legfőbb motivációt az adta, hogy az idegenforgalmi-turisztika szakmacsoport képzésein részt vevő diákjaink versenyképes elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, ezáltal a munkaerőpiacon is sikeresek legyenek. Oktatóink pedig a duális szakképzés, valamint a múzeumturizmus területén kapjanak naprakész, szélesebb spektrumú ismereteket. 

Milyen tevékenységeket valósítottak meg a projekt során? 

A tanulóink a gyakorlatok során betekintést kaptak a görög, a lengyel és a német szállodai munka- és viselkedéskultúrába.

 Az, hogy egy nemzetközi, multikulturális környezetben dolgozhattak, hozzájárult ahhoz, hogy sokkal nagyobb elfogadással és megértéssel forduljanak az emberekhez, akárhonnan is származzanak.

Görögországban a gyakorlóhelyek közös jellemzője volt a helyi vendéglátás, gasztronómia és munkakultúra megtapasztalása. Németországban a housekeepingben, az F&B szervízben, a rendezvények lebonyolításában és a back office-ban is nagy örömmel dolgoztak a diákok. Lengyelországban ErasmusPro mobilitásra helyeztünk ki két tanulót, akiknek lehetősége nyílt részletesebben megismerni az élelmiszer-higiéniát és a hulladék-kezelést is, ami – saját bevallásuk szerint – környezettudatosabbá tette őket. A munkatársaink Osterode-ban és Firenzében jártak, ahol betekintést nyerhettek Olaszország szakképzési rendszerébe, és összehasonlítva az itthoni viszonyokkal, jó gyakorlatokat vehettek és adhattak át. Megismerték, hogyan működik a szakmai képzés elméleti és gyakorlati szinten, milyen továbbképzési lehetőségei vannak a kinti kollégáknak. Motiváltabbá váltak a szakmai tudásuk bővítésére és a nyelvi kompetenciáik fejlesztésére. 

4_orszag_40_legjobb_turisztikai_tanterem

Mi volt a projekt legnagyobb előnye a résztvevők számára?

A tanulók idegennyelvi kommunikációs készségének fejlődéséhez nagyban hozzájárult a projekt. Emellett a transzverzális kompetenciák, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés területein is komoly előrelépést tettek. A diákoknak lehetőségük volt a személyzet munka-megbeszélésein is részt venni, ahol megismerhették azokat a követelményeket, amelyeket egy 4-5 csillagos szálloda elvár a dolgozóitól. Mindezeken kívül a szálloda a rendezvényeinek szervezésébe is bevonta a magyar diákokat: végigkísérhették a nagyszabású konferenciák lebonyolítását és részt vehettek egyes részfeladatokban. 

Mi az a legnagyobb változás intézményen belül, amit a projekt eredményezett? 

A tanári mobilitásnak köszönhetően rengeteg jó gyakorlatot sajátítottak el a kollégák, amivel javítani tudtunk a tanagyagok szakmai tartalmán és az oktatás módszertanán. A projektben résztvevő diákok szemlélete is megváltozott az Erasmus+ programnak köszönhetően. Sokkal nyitottabbak lettek a külföldi tapasztalatszerzésre és a munkaerőpiacra való felkészülésre. 

Szembesültek azzal, hogyan reagálnak a komfortzónájukon kívül eső szituációkban, mennyire tudnak hatékonyak lenni ismeretlen munka- és élethelyzetekben. Mindez nagy hatással volt a magabiztosságukra, a szakmájukhoz való kötődésükre, és minden bizonnyal pozitív hatással lesz majd a jövőben a munkakeresés, és a pályakezdő időszak nehézségeinek áthidalásában is.

Hogyan épült be a projekt során szerzett tudás az intézmény mindennapi életébe?

A diákok számára megnyílt egy olyan munkaerőpiaci szegmens, ahol eddig ismeretek hiányában nem voltak elég versenyképesek. Az iskolánk egy új modult tudott indítani, a múzeumturizmust, melynek témakörei beilleszthetők a Turisztikai szervező, illetve az Idegenvezető szakképzések ismeretanyagába. A modul naprakész információtartalma jól kiegészíti a turizmus trendjeinek megismerését. Foglalkozik a klasszikus múzeumi feladatok megismerésével és a korszerű, XXI. századi lehetőségekkel. Érinti a turisztikai termékfejlesztés témakörét, komplex módon kapcsolódik a programtantervben megjelenő ismeretanyagokhoz, illetve új szakmai irányvonalként megjelenik benne a speciális ismeretet nyújtó múzeum és turizmus kapcsolata. Egy másik kiemelt terület, ami szintén beépült az oktatásba az olasz falusi turizmus jó gyakorlatainak szemléltetése. Ezen keresztül az iskola a diákok figyelmét ráirányította a hazai falusi turizmusban rejlő lehetőségekre is. 

4_orszag_40_legjobb_turisztikai_fiatalok

Mi volt a projekt legemlékezetesebb pillanata?

Volt egy kedves diákunk, aki félt jelentkezni a programra, mert nem beszélt elég jól idegen nyelven és nem járt korábban külföldön. Én magam tanítottam németül, és ki is kísértem Berlinbe egy hathetes gyakorlatra, ahol nagyon komolyan vette a feladatait és igyekezett minél jobban beilleszkedni a munkakörnyezetbe. Miután hazatért, sikeresen felvételizett egy salzburgi egyetemre, ahová az Erasmus+ programnak köszönhetően nyert felvételt. 

Mire a legbüszkébb a projekt kapcsán? 

A projekt fő célja a diákok munkaerőpiaci versenyképességének növelése volt és úgy érezzük, hogy ez maradéktalanul teljesült: több diákunknak sikerült elhelyezkednie a szakmájában. Egy tanuló, aki berlini art’otel-ben hosszú mobilitáson vett részt, és annyira meg voltak elégedve a munkájával, hogy a berlini szállodalánchoz tartozó budapesti art’otel hoteltől kapott egy ajánlatot, ahol azóta is recepciósként dolgozik.

Mit jelent az Önök számára a Nívódíj elnyerése? 

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum második alkalommal vett részt az Erasmus+ mobilitás programban, 2019-ben. A Nívódíj elnyerése nagy öröm és megtiszteltetés: megerősít abban, hogy az intézmény jó úton jár a turisztikai szakképzés területém.

Intézmény: Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum 
A projekt címe: Innováció és mobilitás a korszerű turisztikai képzésért: 4 ország - 40 legjobb gyakorlat 
Pályázattípus: Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása (KA1 VET) 
Koordinátor: Galgóczy Éva
 A projekt honlapja: rakoczif.hu/erasmus-mobilitas/ erasmus-2019-2021

Szívesen olvasna hasonlóan inspiráló projektekről? 
Lapozza át új Erasmus+ Nivódíj 2023 kiadványunkat online!