Erasmus+ egyéni tréning programok

Az Erasmus+ programban részt vevő országok nemzeti irodái nemzetközi együttműködési tevékenységük (TCA) keretében tréning programokat szerveznek az érdeklődő szervezetek számára.

Mit kell tudni a TCA-król

Az egyéni tréning programok az Erasmus+ program céljainak és prioritásainak hatékonyabb megvalósulását támogatják. Formájukat tekintve lehetnek partnerkereső szemináriumok, tanulmányutak, tematikus szemináriumok, konferenciák és egyéb támogató rendezvények.

 • A partnerkereső szemináriumokat (contact making seminar) meghatározott témákban szervezik azzal a céllal, hogy a hasonló téma iránt érdeklődő, de nemzetközi partnerekkel nem rendelkező szervezetek képviselői találkozhassanak, megismerkedhessenek egymással egy közös nemzetközi projekt későbbi kidolgozásának reményében, valamint szakmai tapasztalatot szerezzenek a szeminárium témájában. A szemináriumokon a résztvevők tájékoztatást kapnak a pályázati lehetőségekről és feltételekről, majd szervezett keretek között keresnek (és találnak) elképzeléseiknek megfelelő partner intézményeket. Jellemzően pályázati tapasztalattal nem rendelkező szervezeteknek szólnak a partnerkereső szemináriumok.
 • A szakértői tanulmányút (study visit) során a résztvevők a tanulmányút céljától függően megismerhetik a fogadó ország ifjúsági szektorát, oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét oktatási, képzési, vagy ifjúsági területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. 
 • A tematikus szemináriumokat (thematic seminar) meghatározott témákban szervezik azzal a céllal, hogy a hasonló téma iránt érdeklődő szervezetek képviselői találkozhassanak, továbbképezzék munkatársaikat, kicseréljék a jó gyakorlatokat a szeminárium témájában. A szemináriumok célcsoportja jellemzően a témában már kellő tapasztalattal rendelkező szervezetek, az ismeretek elsajátításának módja pedig gyakran kis csoportos módon, nem-formális elemekkel bővítve zajlik.
 • A konferenciákat a tematikus szemináriumokhoz hasonlóan egy meghatározott témában szervezik, de jóval formálisabb módon megvalósítva, szélesebb résztvevői körrel.

Az Erasmus+ nemzeti irodák egyéb támogató rendezvényeket is szervezhetnek, melyek nem tartoznak az itt felsorolt kategóriákba.

Elérhető Erasmus+ egyéni tréning programok listája

Nemzetközi események az oktatás és képzés területén

Részvételi lehetőség egyéni tréning programokon a köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási, felsőoktatási és sport szektorok képviselőinek.

Nemzetközi események az ifjúsági területen

Ifjúsági szakembereknek kínálunk részvételi lehetőséget nemzetközi eseményeken, képzéseken, szemináriumokon, hogy támogatást nyújtsunk európai ifjúsági projektek megvalósításához. 

Miért érdemes részt venni egyéni tréning programon?

Tudnivalók a jelentkezésről

Egyéni tréning programon való részvételre jogosultak köre

 • bármely, a felsőoktatás / szakképzés / felnőttoktatás / köznevelés / ifjúsági szektor területén működő, magyarországi székhellyel rendelkező köz- vagy magánintézmény, szervezet munkatársa;
 • bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív, magyarországi székhellyel rendelkező köz- vagy magánintézmény, szervezet munkatársa.

Az egyéni tréning programra jelentkező személy intézményének vagy szervezetének az adott szektorhoz, illetve az adott TCA rendezvény témájához kapcsolódnia kell.

Jelentkezési feltételek

 • Intézményenként alapvetően 1 fő kiutazása támogatható. Fontos, hogy olyan munkatárs vegyen részt az egyéni tréning programon, aki beszéli a rendezvény munkanyelvét, és megfelelően tudja képviselni az intézmény vagy szervezet érdekeit. A szakértői tanulmányutak, tematikus szemináriumok, konferenciák esetében lényeges, hogy a kiutazó hazai szakmai tevékenysége kapcsolatban legyen a rendezvény témájával.
 • A jelentkezők előválogatása során hátrébb sorolandó az, aki az adott költségvetési évben már részt vett valamilyen egyéni tréning programon.
 • A kitöltött űrlapot elektronikusan kell benyújtani, valamint a kinyomtatott, aláírt, majd beszkennelt űrlapot a Tempus Közalapítványhoz a tca_oktatas@tpf.hu címre  a megadott határidőig elküldeni.

Prioritások

Partnerkereső szeminárium típusú program esetében előnyben részesülnek azon intézmények jelentkezői, amelyeknek nincs az érintett szektorban és pályázattípusban támogatott Erasmus+ projektje.

Az adott egyéni tréning program felhívásában további prioritásokat adhat meg a szervező nemzeti iroda.

Kiválasztás

A résztvevők kiválasztásáról a tréning programot szervező nemzeti iroda dönt, a Tempus Közalapítvány jelentkezések alapján kialakított javaslata alapján.

Támogatás formája

A kiválasztott jelentkezők közvetlen támogatásban nem részesülnek. Számukra a Tempus Közalapítvány megszervezi a nemzetközi utazást az adott tréning program országába, fizeti az utasbiztosítás díját, valamint szükség esetén fedezi a fogadó nemzeti iroda által igényelt részvételi díjat. A szállás-ellátásért a fogadó Nemzeti Iroda a felelős.

Jelentkezési határidők és feltételek

A különböző egyéni tréning programok jelentkezési határidői folyamatosan kerülnek meghirdetésre honlapunkon, illetve az ifjúsági szektorhoz kapcsolódó programok esetén az eu-ifjusag.hu/nemzetkozi_esemenyek oldalon.

Amennyiben bármelyik tréning program felkeltette az érdeklődését és többet szeretne tudni a részletekről, kérjük, érdeklődjön a tca_oktatas@tpf.hu e-mail címen. Ezt követően a részvételhez jelentkeznie kell a honlapunkon megtalálható jelentkezési lap segítségével.

Jelentkezés benyújtásának lépései

 1. Az innen letölthető word formátumú űrlap kitöltése.
 2. A véglegesített űrlap nyomtatása.
 3. Az intézmény hivatalos képviselőjének/képviselőinek cégszerű aláírásával ellátott nyomtatott verziót szkennelve el kell küldeni elektronikusan a tca_oktatas@tpf.hu e-mail címre a megadott határidőig.
 4. Figyelem! Amennyiben az Ön intézménye még nem regisztrált az Organisation Registration System (ORS) felületen és nincs feltöltve kitöltött és aláírt közpénzes nyilatkozat az államháztartáson kívül eső intézmények esetében, abban az esetben ezeket csatolniuk kell a jelentkezéshez! 
  Tájékoztatás nyilatkozattételi kötelezettségről
  Közpénzes nyilatkozat

Beszámolás

 1. Beszámoló űrlap