Angol élménypedagógiai foglalkozások az óvodában

Józsefváros tagóvodái országosan is egyedülálló programokat nyújtanak a gyerekeknek.

Gyerekek ülnek és fekszenek egy körben színes babzsákokon
Angol élménypedagógiai foglalkozások az óvodában

A 2022-ben indult program során a Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiba járó nagycsoportos óvodások heti háromszor harminc percben az óvodai mindennapokba beépített angol élménypedagógiai foglalkozáson vesznek részt. 

A foglalkozások az életkori sajátosságokhoz és a magyar óvodai alapprogramhoz illeszkedően dalok, mondókák, játékok, nagymozgásos tevékenységek segítségével támogatják a nyelvelsajátítást. A választott pedagógiai módszerek nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra és az egyéni fejlődési utak támogatására, ami különös fontossággal bír a nyolcadik kerület erősen heterogén gyermekcsoportjaiban. Az óvodások fejlesztése mellett a pedagógusok továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektetnek a megvalósítás során, támogatva szakmai előmenetelüket. 

A program fenntarthatóságára irányuló lépései is bemutatásra kerültek, és látható, hogy illeszkedik a projekt más európai uniós pályázatokhoz, az intézményi fejlesztési vízióhoz.


Program címe: Angol élménypedagógiai foglalkozások az óvodában

Intézmény neve: Józsefvárosi Óvodák

Programkoordinátor elérhetősége: Kozmáné Szabó Edina, neoedina08@gmail.com

Intézményi honlap: 08egyesitettovoda.hu