Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásaA 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban.

Az új, kibővített esélyegyenlőségi szempontrendszer szerint az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

A pályázás menete

A kiutazók a küldő intézménynél nyújthatják be pályázatukat. A pályázáshoz a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő excel és 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló benyújtása szükséges. A pályázatok formai bírálatát a felsőoktatási intézmények végzik, majd továbbítják a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett igényeket a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. A pályázatok benyújtása a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

A támogatás összege

Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

Felsőoktatási munkatársak mobilitásaTámogatás összegeElszámolás
Oktatási vagy képzési célú mobilitásszakértők által javasolt összegtételes elszámolás a teljes összegről


Pályázati felhívás magyarul

Pályázati felhívás angolul

Adatkezelési tájékoztató

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×