Erasmus+ a felsőoktatási szektorban

Az Erasmus+ program célja a felsőoktatási szektorban, hogy az intézmények hallgatói, oktatói és munkatársai számára lehetőséget biztosítson külföldi mobilitási programokban való részvételre. Ezen felül intézmények partnerségi együttműködését is támogatja a felsőoktatás nemzetköziesítésének elősegítése érdekében. 

Egyéni pályázati lehetőségek 

A hallgatói külföldi tanulmányi célú mobilitás és a szakmai gyakorlat központi részét képezi az Erasmus+ programnak, és bizonyítottan kedvezően befolyásolják a program résztvevőinek munkaerőpiaci elhelyezkedését. Egyúttal esélyt kínálnak arra is, hogy a hallgatók fejlesszék nyelvtudásukat, magabiztosabbá és önállóbbá váljanak, továbbá, hogy testközelből ismerjék meg a fogadó ország kultúráját. A program alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részesülő hallgatók előtt egyaránt nyitva áll. Az Erasmus Mundus centralizált pályázattípussal ezen kívül közös diplomát adó nemzetközi mesterképzésekben is részt vehetnek a hallgatók. 

Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai külföldön történő tanítással, valamint szakmai fejlesztéseken, továbbképzéseken való részvétellel új oktatási környezetekkel ismerkedjenek meg, innovatív pedagógiai, tanterv fejlesztési és digitális készségeket sajátítsanak el. 

Az oktatási- és képzési célú mobilitások arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az intézmények munkatársai külföldi partnereikkel olyan közös tevékenységeket dolgozzanak ki, amelyek a program célkitűzését szolgálják, megoszthatják jó gyakorlataikat és fokozhatják az együttműködéseket más felsőoktatási intézményekkel. A külföldi vállalatok munkatársainak bevonásával a felsőoktatási intézmények jobban felkészíthetik hallgatóikat a munka világára. 

Intézményi pályázati lehetőségek

Felsőoktatási intézmények számára is változatos lehetőségeket nyújt az Erasmus+ program. Azok az intézmények, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban, számos fejlesztési és hálózatépítési tevékenységben is szerepet vállalhatnak. Ezek a tevékenységek irányulhatnak például a náluk dolgozó szakemberek szakképzettségének stratégiai fejlesztésére, a szervezeti kapacitásépítésre, illetve olyan transznacionális együttműködési partnerségek létrehozására, amelyek innovatív megoldások kidolgozását és a bevált módszerek átadását, átvételét célozzák. 

Azok a szervezetek, amelyek élnek ezekkel a lehetőségekkel, képesek lesznek új módokon közelíteni oktatási és képzési témákhoz, professzionálisabbá és kompetensebbé válnak, és jobban tudnak európai uniós vagy nemzetközi szinten tevékenykedni. 

Az együttműködési partnerségek pályázattípus célja, hogy a felsőoktatás területén, helyi vagy nemzetközi szinten elősegítse innovatív tartalmak, gyakorlatok, vagy módszerek kidolgozását, fejlesztését, valamint már létező vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációját.

A felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projekteket a centralizált pályázattípus támogatja. Elsődleges célja az innováció fellendítése a felsőoktatásban, a felsőoktatás révén és a felsőoktatáson túlmutatóan, új megközelítések kidolgozása az oktatás és a tanulás területén, a vállalkozókedv ösztönzése az oktatásban, valamint az oktatási rendszerek korszerűsítése Európában. 

A felsőoktatási fejlesztési projektek pályázattípus a partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését célzó támogatás.  

Az Európai Unió által 2017-ben kezdeményezett európai egyetemi intézményrendszer kialakításának első eredménye az Európai Egyetemek Szövetsége centralizált pályázattípus létrehozása. Az Európai Bizottság hosszú távon, 2025-ig mintegy húsz Európai Egyetem létrehozását tűzte ki célul annak érdekében, hogy elősegítse az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelését.