Erasmus+ a köznevelési szektorban

Számos módon kapcsolódhatnak be a köznevelési-, illetve a köznevelés területén aktív intézmények, pl. bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, intézményfenntartók és egyéb oktatásirányító intézmények szakmai fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében az Erasmus+ programba. 

A köznevelés terén mobilitási projekteket (KA1) vagy együttműködési partnerségeket (KA2) valósíthatnak meg a pályázók. A pályázattípusokról részletesen a Pályázat benyújtás oldalon olvashatnak.

Az Erasmus+ program fókuszában a köznevelés terén a pedagógusok, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkatársak, intézményvezetők szakmai és személyes fejlődése, a társadalmi befogadás és diverzitás, valamint az innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása áll. A 2021-2027 közötti programszakaszban mindez kiegészül az európai irányvonalon alapuló környezetvédelmi fenntarthatóság és az EU digitális stratégiájában foglalt újgenerációs technikák, illetve a digitális oktatás témáival. 

A 2021-2027 közötti programciklusban az Erasmus+ program fókusztémája az inklúzió, a digitalizáció, a környezetvédelem és a közügyekben való aktív társadalmi részvétel.

8 érv az Erasmus+ program mellett

  1. A nemzetköziség az intézmény mindennapjainak részévé válik
  2. A pedagógusok külföldön szerzett tapasztalatai erősítik az intézmény tudásbázisát 
  3. Növekszik az intézmény versenyképessége
  4. Megerősödik a tanárok önbecsülése
  5. Közösségépítés
  6. Szemléletváltás
  7. Új tanítási- és munkamódszerek
  8. Külföldi mobilitás és tapasztalat a tanulók számára is