Erasmus+ életút: hallgatói ösztöndíjtól a munkatársi mobilitásig

Interjú Blaskó Barbarával, a Debreceni Egyetem munkatársával

Blaskó Barbara életét végigkíséri az Erasmus+. Már hallgatóként is részt vett a mobilitási programban, mely aztán egész tudományos munkásságára hatással volt.

Erasmus+ életút: hallgatói ösztöndíjtól a munkatársi mobilitásig
Erasmus+ életút: hallgatói ösztöndíjtól a munkatársi mobilitásig

Többször visszatért Olaszországba az Erasmus+ ösztöndíjjal, és nemcsak a PhD disszertációjához szerzett muníciót, de tudományos munkájához hasznos szakmai kapcsolatokat is kialakított. Jelenleg az Olasz Tanszék ügyvivő-szakértője a Debreceni Egyetemen, így a munkatársak számára elérhető képzési célú mobilitás előnyeit is kihasználhatja.

Mi motiválta arra, hogy Erasmus+ ösztöndíjra pályázzon?

Egyetemi tanulmányaim során már részt vettem hallgatói Erasmus+ mobilitásban, ezért ismertem a pályázás menetét és tudtam, érdemes lehet megpróbálni és munkatársként is tapasztalatokat szerezni. 

Nagyon jó lehetőségnek tartom szakmai kapcsolatok fejlesztésére, a kompetenciák és tudásanyag bővítésére, nyelvgyakorlásra és nem utolsósorban a munkahelyi elégedettség és az önbizalom fejlesztésére.


Úgy gondoltam, hogy az ösztöndíjnak köszönhetően mindezeket megvalósíthatom és az utazás során egy másik kultúrát is jobban megismerhetek, szélesíthetem látókörömet.

Hol, milyen intézményben töltötte az ösztöndíjas időszakát és mi alapján választotta épp ezt az intézményt?

Az első munkatársi mobilitásomat a római La Sapienza egyetemen töltöttem, majd az Udinei Tudományegyetemet látogattam meg több alkalommal, az utolsó két esetben pedig civil szervezeteknél töltöttem el 5-5 napot. Az egyetemek kiválasztása esetében a konkrét munkavégzéshez kapcsolódó ismeretszerzésen kívül motivált a kapcsolatfelvétel a tudományos élet szereplőivel és a kutatási lehetőség is. Doktori disszertációmhoz kapcsolódóan ugyanis – más ösztöndíjak révén – Rómában és Udinében is végeztem kutatásokat, így ezek a helyszínek, egyetemek és az ottani kapcsolatok megszerzése/ápolása vált kiemelten fontossá számomra.

Milyen szakmai munka zajlott az ott töltött időszak alatt? 

A római és az udinei egyetemen az ügyvivő-szakértői pozíciómhoz kötődően zajlott a munkavégzés. Mindkét esetben volt egy mentorom, aki a megérkezésemtől kezdve segítséget nyújtott nekem. Közelebbről is megismerhettem a karok, illetve az egész egyetem működését. Rómában a hallgatói ügyintézésbe nyertem nagyobb betekintést. Mindkét alkalom hasznosnak bizonyult az itthoni munkavégzés szempontjából, lehetőséget adott nemcsak az intézmények működésének megismerésére, hanem a saját kompetenciáim értékelésére is.
A civil szervezeteknél töltött idő alatt a helyi munkaerőpiaci helyzetbe is betekinthettem és érdekes volt látni, hogy az egyetemistáknak vagy frissen végzetteknek milyen lehetőségeik vannak adott intézményeknél. 

Az ott töltött idő rávilágított az egyetemekkel való együttműködés, valamint a képzés és a munkaerőpiaci igények összehangolásának fontosságára, az oktatási innováció szükségességére.


Mi volt a legkedvesebb Erasmus+ élménye?

Ha egy momentumot kell kiemelnem, az az első udinei látogatás lenne. Nagy meglepetésemre szélesebb körben ismert volt kutatásom, olvasták cikkeimet, melyeknek köszönhetően szinte ismerősként köszöntöttek. Mind az egyetem, mind egy kulturális egyesület nagy érdeklődéssel fogadta érkezésemet. Külön vacsorát is rendeztek számomra, melyen az egyesület tagjai vettek részt és házilag készített tradicionális ételekkel fogadtak, köszönhetően a magyar-olasz kapcsolathoz és a gasztronómiatörténethez kötődő kutatásaimnak. Támogatásuk, segítségük révén disszertációmhoz később számos új információt szerezhettem helyi lakosokkal készített interjúknak és otthonaikban őrzött dokumentumoknak, fényképeknek köszönhetően.

Mit üzen az intézményi munkatársaknak, miért éri meg részt venni egy Erasmus+ mobilitáson?

A kulturális élmény mellett az általuk beszélt idegen nyelvet is gyakorolhatják és lehetőségük van kikapcsolódásra is, kilépve a megszokott, mindennapi teendőkből. Nekem az Erasmus+ nagyon sok jó élményt adott, mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt a mobilitásban! 

További információk a felsőoktatási oktatók és intézményi munkatársak számára elérhető Erasmus+ pályázatokról az alábbi linken érhetők el.

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×