Erasmus Mundus

Az Erasmus Mundus az Európai Unió felsőoktatási kiválósági programja. Olyan kiemelkedő közös mesterképzések működtetésére lehet pályázni, amelyeket legalább három különböző országbeli felsőoktatási intézmény közösen indít.

A képzésben közreműködhetnek egyéb szervezetek és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények is. A képzés kötelező eleme a hallgatói mobilitás. A program keretében a világ minden tájáról jelentkező hallgatók kiemelt ösztöndíjban részesülhetnek, illetve a konzorcium oktatókat hívhat meg.

Újdonság, hogy 2021-től elérhető az Erasmus Mundus előkészítő tevékenységek (Erasmus Mundus Design Measures) pályázattípus is, amelynek célja új, innovatív, magas szintű, integrált, transznacionális mesterképzési tanulmányi programok kidolgozásának ösztönzése.

Az Erasmus Mundus akció a következőket foglalja magában:

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A program keretrendszerét a 2023-as Erasmus+ Programme Guide / Erasmus+ pályázati útmutató szabályozza, a részletes szabályok, további dokumentumok pedig az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns oldalain érhetőek el.

1. A pályázattípus célja

Az Erasmus Mundus előkészítő tevékenységek fő célkitűzése az új, innovatív, magas szintű, integrált, transznacionális mesterképzési tanulmányi programok kidolgozásának ösztönzése.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú – közös, kettős vagy többes diplomát adó – mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott konzorciumok számára átalánytámogatást, a részt vevő hallgatóknak pedig ösztöndíjat kínál.

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázatot benyújthat Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely támogatható felsőoktatási intézmény.

Kivétel: A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A konzorcium összetétele, partnerek:

  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.
  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programban társult partnerek is részt vehetnek (nem kötelező), ezek az intézmények nem tekinthetők a programfinanszírozás kedvezményezettjeinek.

A programban részt vevő hallgatók:

  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzésekben a világ bármely országából származó hallgatók vehetnek részt. A konzorciumoknak azonban biztosítaniuk kell a földrajzi egyensúlyt – azaz a projekt végrehajtása során odaítélt ösztöndíjak teljes számának legfeljebb 10%-át lehet az azonos állampolgárságú jelölteknek odaítélni. Ezen felül az egyes régiók kapcsán előfordulnak további megkötések, melyek a pályázati útmutatóban szerepelnek.
  • Az ösztöndíjat teljes nappali képzésre való beiratkozásra ítélik oda, és a mesterképzés teljes időtartamára (azaz 12, 18, 24 hónapra) kiterjed. A hallgatók közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz jelentkezhetnek – ezek aktuális listáját az Európai Bizottság a Végrehajtó Ügynökség honlapján teszi közzé. A hallgatók toborzása, kiválasztása és ellenőrzése is a konzorcium feladata.

3. Pályázati feltételek

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés olyan, magas szinten integrált, 60, 90 vagy 120 ECTS kreditpontot nyújtó nemzetközi tanulmányi program, amelyet különböző országok felsőoktatási intézményeinek konzorciuma és adott esetben egyéb olyan partnerek nyújtanak, amelyeknek speciális szakértelmük van a közös program által érintett tanulmányi/szakmai területeken.

A részt vevő összes felsőoktatási intézménynek jogosultsággal kell rendelkeznie a közös mesterképzéshez kapcsolódó oklevelek kiállítására, a tanulmányi programot pedig az adott ország nemzeti hatóságainak akkreditálnia kell (ez nem feltétlenül jelenti a közös képzés együttes akkreditációját). Az Erasmus Mundus közös mesterképzés sikeres elvégzése közös oklevél (vagyis különböző részt vevő országok nevében kiállított egyetlen olyan oklevél, amely az érintett országokban megfelelően akkreditált) vagy kettős/többes oklevél (vagyis különböző részt vevő országok felsőoktatási intézményei által kiállított olyan oklevél, amelyek az érintett országokban megfelelően akkreditáltak) kiállítását eredményezi. Amennyiben a nemzeti jog erre lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a közös oklevelet.

Az Erasmus Mundus előkészítő tevékenység célja a közös képzés létrehozása. Az Erasmus Mundus közös mesterképzéseknek ezzel szemben már a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a kiválasztást követően azonnal elindítható és meghirdethető és különösen magas színvonalú közös tanulmányi programnak kell lenniük. Sikeres pályázat esetén a kiválasztott Erasmus Mundus mesterképzésekre a világ minden tájáról jelentkeznek hallgatók.

4. A programban részt vevő országok

Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.

Kivétel: A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.

A programban részt vevő országok és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok: az Európai Unió tagállamai, valamint Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia.

További, regionális szempontokat a pályázati útmutató tartalmaz.

5. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus Mundus előkészítő tevékenység esetén a finanszírozási időszak végére közösen kialakított mesterképzést kell a konzorcium tagjainak létrehoznia.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés esetén a támogatást a konzorcium a közös mesterképzés megvalósítására kell, hogy fordítsa (a magas színvonalú képzési program megvalósítása, az oktatás megszervezése és lebonyolítása a program meghirdetésétől a hallgatók kiválasztásán át a teljes program lebonyolításáig, a támogatási időszak egésze alatt, az összes évfolyam tekintetében).

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés valamennyi beiratkozott hallgató (az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíjasai vagy sem) számára kötelező fizikai mobilitást foglal magában, amely legalább két tanulmányi időszakra terjed ki két országban, amelyek közül legalább az egyiknek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie. Ennek a két országnak különböznie kell attól az országtól, amely a hallgató tartózkodási helyéül szolgál a beiratkozáskor.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés és az Erasmus Mundus előkészítő tevékenység két független pályázati kategória: egy adott Erasmus Mundus előkészítő tevékenység támogatása nem jelenti automatikusan az Erasmus Mundus közös mesterképzés támogatásának odaítélését a későbbiekben, és nem előfeltétele az előkészítő tevékenység az Erasmus Mundus közös mesterképzés pályázatának sikeréhez sem.

6. A támogatás mértéke, a projekt futamideje

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében nyújtott támogatás a következő három összetevő alapján kerül kiszámításra:

  • a program végrehajtásával járó intézményi költségekhez történő hozzájárulás (750 EUR/ hónap/ beiratkozott hallgató)
  • a megállapodás fennállása során odaítélendő hallgatói ösztöndíjak legnagyobb megengedhető száma (1400 EUR/hónap/ ösztöndíjas hallgató);
  • a fogyatékossággal élő hallgatók egyéni szükségleteinek fedezésére szolgáló kiegészítés (sávos egységköltség).

A konzorcium 74 hónapra szóló támogatási megállapodást kap a mesterképzési program legalább négy, 1–2 egyetemi tanévnek megfelelő (60, 90 vagy 120 ECTS-kredit) évfolyamának finanszírozására.

Az egyes régiókra fordítható támogatási összegekről az Erasmus+ pályázati útmutatóban a Funding & tender opportunities portálon (FTOP) érhető el bővebb információ.

Az Erasmus Mundus előkészítő tevékenység esetén 15 hónapos futamidőre szól az egyösszegű támogatás, amely projektenként 55 000 EUR.

7. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani a Funding & tender portálon keresztül.

8. A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő 2025 első negyedévében várható.

9. Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, illetve a más országok pályázataihoz csatlakozó hazai intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül.

10. További információk

Az alábbi oldalon elérhető videóban a 2023-as évre vonatkozó legfontosabb pályázati tudnivalókat ismerhetik meg az érdeklődők: 

Centralizált pályázatok videóhoz kép

 Streaming Service of the European Commission