Európai Egyetemi Szövetségek (European Universities)

Az Európai Egyetemi Szövetségek pályázattípus magas szintű nemzetközi együttműködéseket támogat, és elősegíti a közös európai egyetemi intézményrendszer kialakítását.

Az Európai Egyetemek (a pályázati útmutatóban elnevezése: Európai Egyetemek) pályázattípust azzal a céllal hirdette meg az Európai Bizottság, hogy a magas szintű nemzetközi együttműködések támogatásával elősegítse az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelését. A 2024-es év pályázati kiírásait közzétette az Európai Bizottság Végrehajtó Ügynöksége, melyek keretében az alábbi két pályázati kategóriában nyújthatnak be pályázatot a felsőoktatási intézmények:

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályok, további dokumentumok az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns oldalain érhetőek el.

1. A pályázattípus célja

Az Európai Bizottság hosszú távú stratégiai célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelése, a meglévő oktatási, kutatási és adminisztratív kapacitások hatékonyabb kihasználása, a tudástranszfer és a mobilitások további ösztönzése. Lényeges szándék továbbá az európai értékek és identitás erősítése, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá tétele.

A Bizottság kitüntetett szerepet szán az Európai Egyetemi Szövetségeknek az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában, amely túlmutat a meglévő felsőoktatási együttműködési modelleken.

2. A pályázásra jogosultak köre

A) Részt vevő intézmények

Pályázatot benyújtó intézmények (jogi személyek) lehetnek az alábbiak:

 • Érvényes Erasmus Charterrel (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmények vagy kapcsolt jogalanyaik,
 • Bármely más olyan szervezet, amely a fentieknek megfelelő, jogosult felsőoktatási intézményekből áll, és amelyet kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy új, komplex, nemzetközi intézményi együttműködéseket valósítson meg, beleértve a közös oktatási tevékenységeket.

B) Részt vevő országok

Az alábbi országok jogosult intézményei vehetnek részt: 

 • az Európai Unió tagállamai
 • az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Észak-Macedónia, Törökország, Szerbia) (Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia)
 • azok az országok, amelyek tárgyalásokat folytatnak a programhoz való társulásról,amelyek tárgyalásokat folytatnak a programhoz való társulásról,  és ahol a társulásról szóló megállapodást megkötik a támogatási szerződés aláírásáig
 • a programhoz nem társult országok a Nyugat-Balkán régióból (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró)

C) Konzorcium összetétele

 • Topic 1:
  • minimum 3 ország 3 felsőoktatási intézménye
  • egy felsőoktatási intézmény csak egy szövetségben vehet részt teljes jogú partnerként
  • egy felsőoktatási intézmény csak egy szövetség pályázatában szerepelhet teljes jogú partnerként, további pályázatokban társult tagként szerepelhetnek
 • Topic 2:
  • minimum 3 ország 3 felsőoktatási intézménye

 • A konzorciumoknak (Topic 1 és Topic 2) a teljes jogú tagok mellett lehetnek további partnerei:
  • társult partnerek (nem részesülnek pénzügyi támogatásban)
  • természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik felek (nem részesülnek pénzügyi támogatásban)
  • alvállalkozók

3. Célok és támogatható tevékenységek

Új nemzetközi intézményi együttműködések (szövetségek) kialakítása

Az Európai Egyetemek koncepciója értelmében a tagintézmények egy közös működési modellt dolgoznak ki, törekednek a szakok tanterveinek harmonizálására, és a jövőben szoros adminisztratív, oktatási és kutatási együttműködés alapján folytatják tevékenységüket. Távlati cél a hallgatók 50%-ának, valamint az oktatók és az alkalmazottak jelentős részének zökkenőmentes mobilitása a tagintézmények között. Fontos szempont a komplementaritás, azaz hogy a szövetség a partnerek egymást kiegészítő erősségeire építsen.

A Szövetségek olyan transznacionális együttműködéseket valósítanak meg, amelyek közös stratégiára alapozva, innovatív működési modell alapján együttesen hoznak létre egy intézményközi kampuszt. A Szövetségek olyan rugalmasan alakítható közös képzéseket kínálnak, amelyek az európai értékeket, az innovációt és vállalkozókészséget tartják szem előtt.

Szövetségek közötti együttműködések támogatása (CoP):

A CoP célja, hogy a Szövetségek számára olyan platformot alakítson ki, amely lehetőséget nyújt a jó gyakorlatok megosztására. A már meglévő Szövetségek szorosabb együttműködését kívánja támogatni tudásmegosztás, networking formájában, valamint úgy, hogy a kihívásokra közösen keressenek válaszokat, innovatív megközelítéseket alakítsanak ki. Fontos célkitűzés, hogy a közösen megszerzett tudást és tapasztalatokat hozzáférhetővé tegyék a szövetségeken kívüli, más felsőoktatási szereplők számára is.

A Cop keretében olyan együttműködési struktúrákat, tematikus munkacsoportokat hozhatnak létre, amelyek facilitálják a tudásmegosztást az oktatás, pedagógia és adminisztrációs ügyek témakörében, tekintettel a lehetséges szinergiák kialakítására.

Feladata, hogy a kialakított interaktív fórumba minél több Szövetséget csatornázzon be, amely tudástárként szolgál; valamint biztassa a Szövetségeket aktív részvételre. A részvétel formái lehetnek eredmények, útmutatók, egyéb dokumentumok megosztása, valamint online vagy jelenléti találkozók. A szövetségek közös munkáját kell képezze az eredménykommunikáció és a disszemináció hatványozása például rendezvényeken vagy hírlevelekben.

4. A támogatás mértéke

Összesen 189,2 millió euró

Topic 1 esetében összesen 187,7 millió euró

Teljes jogú partnerek száma a támogatási időszak végénMaximális támogatás millió euróban
9 vagy több14.40
88.64
77.65
66.48
55.40
44.32
33.24

A maximális támogatási összeg a konzorciumban részt vevő partnerek számától függ. A támogatás mértéke kisebb is lehet, mint a megpályázott összeg, a Szövetségen belüli költségtervezés nincs szabályozva. A megítélt összeget átalánytámogatás formájában nyújtják, amely 80%-os finanszírozási rátával számolandó.

Topic 2 összesen 1,5 millió euró,

amely egy projekt támogatását célozza meg. A megítélt összeget átalánytámogatás formájában nyújtják, amely 80%-os finanszírozási rátával számolandó.

5. A projektek futamideje

A projektek futamideje 48 hónap, hosszabbítási lehetőséggel.

6. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani a Funding & tender portálon keresztül.

7. A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő 2024. február 6. brüsszeli idő szerint 17 óra.

8. Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül.