Európai Egyetemi Szövetségek (European Universities)

Az Európai Egyetemi Szövetségek pályázattípus magas szintű nemzetközi együttműködéseket támogat, és elősegíti a közös európai egyetemi intézményrendszer kialakítását.

Az Európai Egyetemek (a pályázati útmutatóban elnevezése: Európai Egyetemek) pályázattípust azzal a céllal hirdette meg az Európai Bizottság, hogy a magas szintű nemzetközi együttműködések támogatásával elősegítse az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelését. Az első pályázati kiírás 2019-ben volt, ahol 17 szövetség pályázatát választotta ki az Európai Bizottság, köztük 5 magyar egyetemmel. A 2020-as pályázati körben 24 szövetség pályázatát támogattak, melyekben 6 magyar egyetem vesz részt. Az új 2021-2027 közötti Erasmus+ programszakasz keretében első alkalommal 2022-ben nyújthatnak be pályázatot a felsőoktatási intézmények az alábbi két pályázati kategóriában.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A program keretrendszerét a 2023-as Erasmus+ Programme Guide/Erasmus+ pályázati útmutató szabályozza, a részletes szabályok, további dokumentumok pedig az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns oldalain érhetőek el.

1. A pályázattípus célja

Az Európai Bizottság hosszú távú stratégiai célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelése, a meglévő oktatási, kutatási és adminisztratív kapacitások hatékonyabb kihasználása, a tudástranszfer és a mobilitások további ösztönzése. Lényeges szándék továbbá az európai értékek és identitás erősítése, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá tétele.

Az Európai Egyetem koncepció értelmében a tagintézmények egy közös működési modellt dolgoznak ki, törekednek a szakok tanterveinek harmonizálására, és a jövőben szoros adminisztratív, oktatási és kutatási együttműködés alapján folytatják tevékenységüket. Távlati cél a hallgatók 50%-ának, valamint az oktatók és az alkalmazottak jelentős részének zökkenőmentes mobilitása a tagintézmények között. Fontos szempont a komplementaritás, azaz hogy a szövetség a partnerek egymást kiegészítő erősségeire építsen.

A Bizottság kitüntetett szerepet szán az Európai Egyetemi Szövetségeknek az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában, amely túlmutat a meglévő felsőoktatási együttműködési modelleken.

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázatot benyújtó intézmények lehetnek az alábbiak:

 • Érvényes Erasmus Charterrel (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmények vagy ezek teljes jogú jogalanyai, beleértve
 1. azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek már korábbi komplex intézményi nemzetközi együttműködések tagjai, mint például a 2019-ben támogatott Európai Egyetemi Szövetségek. Önkéntes alapon ezekhez más Erasmus Charterrel (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmények vagy ezek teljes jogú jogalanyai is csatlakozhatnak;
 2. olyan felsőoktatási intézmények amelyek új, komplex, nemzetközi intézményi együttműködések létrehozását célozzák meg egy új szövetség keretében.
 • Bármely más olyan szervezet, amely a fentieknek megfelelő, jogosult felsőoktatási intézményekből áll, és amelyet kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy új, komplex, nemzetközi intézményi együttműködéseket valósítson meg, beleértve a közös oktatási tevékenységeket.

3. Pályázati feltételek

 • A szövetségben teljes jogú partnerként legalább 3 jogosult felsőoktatási intézménynek kell részt vennie 3 különböző országból. 
 • Egy felsőoktatási intézmény csak egy Európai Egyetemi Szövetségek pályázatban lehet teljes jogú partner, más pályázatokban csak társult partnerként vehet részt.

I. European Universities - Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (Topic 1) - Korábbi nemzetközi intézményi együttműködések elmélyítésének támogatása

 • A már 2-3 éve működő hálózatok pályázhatnak ebben a pályázattípusban az együttműködések elmélyítésére és magasabb szintre emelésére. 
 • Az előirányzott költségvetés a pályázatok támogatására 2022-ben 225.6 millió euró.

II. European Universities - Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2) – Új nemzetközi intézményi együttműködések fejlesztése

 • Újonnan létrejövő hálózati együttműködések támogatása, különböző együttműködési modelleket lehetővé téve. 
 • Az előirányzott költségvetés a pályázatok támogatására 2022-ben 46.4 millió euró. 

 4. A programban részt vevő országok

A programban teljes jogú partnerként az alábbi országok jogosult intézményei vehetnek részt: 

 • az Európai Unió tagállamai
 • az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok (Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia)
 • azok az országok, amelyek tárgyalásokat folytatnak a programhoz való társulásról, és ahol a társulásról szóló megállapodást megkötik a támogatási szerződés aláírásáig

A konzorciumnak lehetnek további társult partnerei, amelyek azonban nem részesülnek pénzügyi támogatásban: 

 • további, a programban részt vevő vagy a programhoz társult harmadik országok felsőoktatási intézményei;
 • a programban részt vevő vagy a programhoz társult harmadik országok releváns köz- és magánintézményei;
 • a programhoz nem társult, de az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozó harmadik országok felsőoktatási intézményei.

5. Támogatható tevékenységek

A két pályázati kategóriában a pályázatok célja különböző:

 1. a már meglévő szövetségek támogatása
 2. olyan új szövetségek létrehozásának támogatása, amelyek túlmutatnak az eddigi bilaterális vagy nemzetközi együttműködéseken.

A projektek célja, hogy különböző lehetséges együttműködési formákat dolgozzanak ki a szövetségek, amelyek alkalmasak arra, hogy az eddigi együttműködéseket magasabb szintre emeljék. A pályázóknak ennek érdekében fokozatosan olyan tevékenységeket kell megvalósítaniuk, amelyek az intézmények magasabb szintű integrációja felé mutatnak. Ehhez szükséges, hogy egy közös küldetési nyilatkozatot fogadjanak el a felek, amely az együttműködés hosszú távú célkitűzéseit is tartalmazza, és a szervezet minden szintjén érzékelteti hatását (pl. intézményvezetés, akadémiai munkatársak, szakmai és adminisztratív munkatársak, diákok).

Fontos az alulról építkezés, így a szövetségeknek lehetősége van a projekt során a közös munkaterv tevékenységeit a stratégiájukhoz igazítani. A tevékenységeket leíró közös munkaterv megvalósításhoz a megfelelő, közös irányítási struktúrák kidolgozására is szükség van.

Az I. pályázati kategóriában lehetőség van arra, hogy a projekt céljaként a szövetségben részt vevő intézmények számának növelését tűzze ki a pályázó konzorcium, amennyiben már működő szövetséget szeretnének bővíteni újabb partnerekkel.

6. A támogatás mértéke, a projekt futamideje

A projektek futamideje 48 hónap, amely a Bizottság előzetes tervei szerint további 2 évvel meghosszabbítható lesz. A hosszabbítás feltételeinek részletei még nem szerepelnek a 2022-es pályázati felhívásban.

A maximális támogatási összeg a konzorciumban részt vevő partnerek számától függ. Az I. pályázati kategória esetén a parterek számának bővülését is figyelembe veszik. A támogatás mértéke kisebb is lehet, mint a megpályázott összeg.

Teljes jogú partnerek száma a támogatási időszak végénMaximális támogatás millió euróban
A) a B táblázatban szereplő eseteket kivéve
9 vagy több14.40
88.64
77.65
66.48
55.40
44.32
33.24
B) az I. kategóriában bővülési stratégiával pályázók
6 vagy kevesebb; 8-ra bővülve12.80
5 vagy kevesebb; 7-re bővülve11.20
4 vagy kevesebb; 5-re bővülve9.60
3; 4-re bővülve8.00


7. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani a Funding & tender portálon keresztül.

8. A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő 2023. január 31. brüsszeli idő szerint 17 óra.

9. Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül.

10.További információk

Az alábbi weboldalon található videóban a 2023-as évre vonatkozó legfontosabb pályázati tudnivalókat ismerhetik meg az érdeklődők: 

Centralizált pályázatok videóhoz kép

Streaming Service of the European Commission

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×