Innovációs Szövetségek (Alliances for Innovation)

A pályázatok célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, szakképzési, és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet területe közötti együttműködések fejlesztése révén.

További cél új készségek fokozott átadása, valamint a strukturális munkaerőhiány kezelése. Új tanterveket hoznak létre és dolgoznak ki a felsőoktatás és a szakképzés számára, valamint támogatják a kezdeményezőkészség és a vállalkozói gondolkodásmód kialakulását az EU-ban. Ezeknek a partnerségeknek koherens és átfogó szektorális vagy szektorközi tevékenységek sorát kell megvalósítaniuk.

Az innovációs szövetségek célkitűzései a következő két pályázati kategória vagy azok egyikének megpályázásával valósíthatók meg (egy szervezet/intézmény több pályázatban is részt vehet):

1. tétel: Szövetségek az oktatásért és a vállalkozásokért/Lot 1: Alliances for Education and Enterprises

2. tétel: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek/Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A program keretrendszerét a 2023-as Erasmus+ Programme Guide/Erasmus+ pályázati útmutató szabályozza, a részletes szabályok, további dokumentumok pedig az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns oldalain érhetőek el. 

1.A pályázattípus célja

1. tétel: Szövetségek az oktatásért és a vállalkozásokért/Lot 1: Alliances for Education and Enterprises

Az oktatással és a vállalkozásokkal foglalkozó szövetségek transznacionális, strukturált és eredményközpontú projektek, amelyekben a partnerek közös célokon osztoznak, és együttműködnek az innováció, az új készségek, a kezdeményezőkészség és a vállalkozói gondolkodásmód megteremtése érdekében.

Legalább az egyiket teljesíteni kívánják a következő célok közül:

 • új, innovatív és multidiszciplináris megközelítések elősegítése az oktatásban és a tanulásban;
 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás (például méltányosság, befogadás, éghajlatváltozás, környezetvédelem és fenntartható fejlődés) elősegítése;
 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói szemlélet, gondolkodásmód és készségek ösztönzése;
 • az oktatási és képzési rendszerek keretében fejlesztett és tanúsított készségek minőségének és relevanciájának javítása;
 • a tudásáramlás és az ismeretek közös létrehozásának elősegítése a felsőoktatás és a szakképzés, a kutatás, valamint a közszféra és az üzleti szektor között;
 • eredményes és hatékony, a felsőoktatásban és a szakképzésben használatos oktatási és képzési rendszerek kialakítása és támogatása.

2. tétel: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek/Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’)

A pályázók új stratégiai megközelítéseket és együttműködést alakíthatnak ki konkrét készségfejlesztési megoldásokra vonatkozóan, adott gazdasági ágazatokban. Fókuszában a fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és az ellenállóképesség fokozására irányuló európai készségfejlesztési program áll.

A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó szövetségek rövid távú projektek és hosszú távú stratégiák által igyekeznek orvosolni azokat a munkaerőpiaci készséghiányokat, amelyek gátolják a növekedést, az innovációt és a versenyképességet bizonyos ágazatokban vagy területeken. Ezeket a szövetségeket az új európai iparstratégiában meghatározott 14 ipari ökoszisztémában fogják megvalósítani.

2.A pályázásra jogosultak köre

Bármely teljes jogú partner pályázhat, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes résztvevő szervezet/intézmény nevében.

Teljes jogú partnerként, valamint kapcsolódó szervezetként vagy társult partnerként bármilyen köz- vagy magánszervezet/- intézmény bevonható, amelynek székhelye valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, illetve a programhoz nem társult harmadik országban található. A fenti szervezetek/intézmények listája a pályázati útmutatóban részletesen megtalálható. A résztvevő szervezetek/ intézmények számára és profiljára vonatkozó előírásokat szintén a pályázati útmutató tartalmazza.

Az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek ezen felül érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

3.A programban részt vevő országok

A programban részt vevő országok és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok: az Európai Unió tagállamai, valamint Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia.

Az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országok e pályázattípus esetében: a programhoz nem társult valamennyi harmadik ország (lásd az útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. régióban.

Kivétel: A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

4.Támogatható tevékenységek

1. tétel: Szövetségek az oktatásért és a vállalkozásokért 

Az oktatással és vállalkozásokkal foglalkozó szövetségeknek az alábbi tevékenységek legalább egyikét magukban kell foglalniuk (nem kimerítő lista, az egyes tevékenységi körökön belül konkrét példákat a pályázati útmutató tartalmaz):

 • Az innováció ösztönzése
 • Az innovációs készség, valamint a vállalkozói gondolkodásmód, illetve kompetenciák és készségek támogatása
 • A felsőoktatás, a szakképzés, a vállalkozások és kutatás területe közötti tudáscsere és tudásáramlás ösztönzése
 • Az ellenálló képességgel kapcsolatos piaci igények és a kialakulóban lévő szakmák azonosítása

2. tétel: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek 

Az alábbi tevékenységeket kell végrehajtani (részletesebb leírást a pályázati útmutató tartalmaz):

 • A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés stratégiai megközelítésének kidolgozása
 • Az egész ágazatra kiterjedő, elfogadott európai alaptantervek és képzési programok kidolgozása
 • Az alaptantervek és képzési programok megvalósítása
 • Hosszú távú cselekvési terv kidolgozása a projekteredmények projekt lezárulását követő, fokozatos kiterjesztésére

Mindkét tétel esetében az innovációs szövetségeknek minden releváns esetben alkalmazniuk kell uniós szintű eszközöket, például az EKKR-t, az ESCO-t, az Europasst, az EQAVET-et és az ESG-t.

5.A támogatás mértéke, a projekt futamideje

Az uniós támogatás legmagasabb összege projektenként a következő lehet:

1. tétel – Szövetségek az oktatásért és a vállalkozásokért 

 • 1 millió EUR (2 éves projekt)
 • 1,5 millió EUR (3 éves projekt)

2. tétel – A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek 

 • 4 millió EUR (4 éves projekt)

Ipari ökoszisztémánként csak egy pályázat választható ki finanszírozásra.

6.A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani a Funding & tender portálon keresztül. 

7.A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő: 2023. május 3. brüsszeli idő szerint 17 óra.

8.Elérhetőségek

 • Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (Brüsszel): EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu 
 • Tanácsadás, konzultáció (Tempus Közalapítvány - személyes konzultáció kizárólag előzetes bejelentkezés alapján): icp@tpf.hu

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül. 

9.További információk

Az alábbi linken elérhető videóban a 2023-as évre vonatkozó legfontosabb pályázati tudnivalókat ismerhetik meg az érdeklődők:

Centralizált pályázatok videóhoz kép

INFO DAY ALLIANCES FOR INNOVATION
Streaming Service of the European Commission (europa.eu)

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×