Jean Monnet Tevékenységek (Jean Monnet Actions)

A Jean Monnet tevékenységek a felsőoktatás, valamint az oktatás és képzés egyéb területein kínálnak lehetőségeket, hozzájárulnak az Európai Unió integrációjához kötődő kérdésekkel kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez.

A következő tevékenységek támogathatók:

  • Jean Monnet tevékenységek a felsőoktatás területén;
  • Jean Monnet tevékenységek az oktatás és képzés más területein.
  • Jean Monnet irányadó vita (felsőoktatás és az oktatás és képzés egyéb területei)

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet tevékenységek világszerte támogatják a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén. Az uniós tanulmányok Európa egészének tanulmányozását jelentik, mind belső, mind globális szemszögből, különös hangsúlyt fektetve az uniós dimenzióra. Az uniós tanulmányok különböző témákat ölelhetnek fel, amennyiben az uniós nézőpontot járják körül.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A program keretrendszerét a 2022-es Erasmus+ Programme Guide / Erasmus+ pályázati útmutató szabályozza, a részletes szabályok, további dokumentumok pedig az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns oldalain érhetőek el. 

1. A pályázattípus célja, támogatható tevékenységek

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” pályázati kategória részletes bemutatására kerül sor ezen az oldalon, amely az alábbi 3 pályázattípust foglalja magában.

a) Jean Monnet modulok (Jean Monnet Modules)

A modulok valamely felsőoktatási intézményben kínált rövid oktatási programok vagy kurzusok az európai uniós tanulmányok területén. Minden modul tanévenként legalább 40 tanórát foglal magában, és hároméves időtartamra szól. A modulok az európai tanulmányok egy konkrét tudományterületére összpontosíthatnak, vagy megközelítésük tudományágakon átívelő is lehet, és ezáltal számos egyetemi tanár és szakértő tudományos meglátásait igényelhetik. Ezek rövid szakosodott vagy nyári programok formáját is ölthetik.

b) Jean Monnet tanszékek (Jean Monnet Chairs)

A Jean Monnet tanszékek (melyre a magyar pályázati útmutatóban „professzúrákként” hivatkoznak) tanári pozíciót kínálnak egyetemi tanárok számára három éves időtartamra, az európai uniós tanulmányok területéhez kötődő specializációval. A Jean Monnet tanszék pályázattípus keretében a támogatást egyetlen egyetemi tanár kapja az intézményen keresztül, aki a megszabott minimumkövetelménynek megfelelően egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát tanít. A tanszékeknek lehet egy olyan csapata is, amely támogatja és javítja a tanszék tevékenységeit, beleértve a további tanórák biztosítását is.

c) Jean Monnet kiválósági központok (Jean Monnet Centres of Excellence)

A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Össze kell gyűjteniük a magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki az európai tanulmányokban szereplő különböző tudományágak és erőforrások között, valamint hogy közös transznacionális tevékenységeket hozzanak létre, továbbá biztosítják a civil társadalom felé való nyitottságot is. A Jean Monnet Kiválósági Központok jelentős szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó karok tanulói, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a szervezett civil társadalom és a közvélemény figyelmét.

A fentieken túl külön pályázati kategóriának minősül a Jean Monnet tematikus hálózat (Jean Monet Thematic Networks – a magyar nyelvű pályázati útmutatóban Jean Monnet irányadó vitaként említik). A felsőoktatás nagy tematikus hálózatainak (minden évben egy belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat és egy konkrét prioritással foglalkozó, külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózat kap támogatást) elsődleges célja a kutatási eredményeknek, az oktatás tartalmának és a tapasztalatoknak, a termékeknek (tanulmányok, cikkek stb.) az összegyűjtése, megosztása és megvitatása a partnerek között.

Az alábbi 2 pályázattípust foglalja magában:

2. A pályázásra jogosultak köre, részt vevő országok

Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.

Kivétel: A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

3. A támogatás mértéke, a projekt futamideje

A projektek időtartama, minden esetben 3 év.

Az uniós támogatás legmagasabb összege projektenként a következő lehet:

  • Jean Monnet modulok: 30 000 EUR
  • Jean Monnet professzúrák: 50 000 EUR
  • Jean Monnet Kiválósági Központok: 100 000 EUR

Az egyösszegű hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

Az igényelhető támogatás mértéke a pályázó felsőoktatási intézmény országától és a vállalt tanítási órák számától függ.

4. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani online a Funding & tender portálon keresztül.

5. A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő 2023. február 14. brüsszeli idő szerint 17 óra.

6. Elérhetőségek

  • Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (Brüsszel): eacea-ajm@ec.europa.eu
  • Tanácsadás, konzultáció (Tempus Közalapítvány - személyes konzultáció kizárólag előzetes bejelentkezés alapján): icp@tpf.hu

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül.

7. További információk

Az alábbi videókban a 2023-as évre vonatkozó legfontosabb pályázati tudnivalókat ismerhetik meg az érdeklődők: 

Centralizált pályázatok videóhoz kép

VOD Erasmus+ World Wide Webinar 
07112022 (erasmusconference2022.eu) 08112022 (erasmusconference2022.eu)08112022 (erasmusconference2022.eu)

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×