Az ECVET szakértői hálózat tevékenysége és szerepe a szakképzés korszerűsítésében

2020 végén új szakképzési ajánlás váltja fel az ECVET-et. A megújult szakértői hálózat következő évekre meghatározott célja, hogy ebben a folyamatban katalizátor szerepet vállaljon

A 2000. évben elfogadott Lisszaboni Stratégia, amely az oktatásnak nem csak versenyképességi, de társadalmi szempontból is kiemelt jelentőséget tulajdonított, minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetett az oktatási együttműködés szorosabbra fűzésére. Ennek köszönhető, hogy létrejöttek az átjárhatóságot segítő különböző uniós eszközök, amelyek között mérföldkőnek számít az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerről (EQAVET) és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszerről (ECVET) szóló 2009-ben elfogadott tanácsi ajánlás.

Az ECVET – némileg leegyszerűsítve – a tagállamok közti szakképzési rendszerek megfeleltethetőségét célzó rendszerként indult. Hamar világossá vált azonban, hogy rendszerátalakító hatása áttételes módon jelentkezik, és inkább módszertani eszköztárként tekintenek rá, sem mint a szakképesítések elismerését, elismertetését lehetővé tevő mechanizmusként. Olyan szemléletmódot honosított meg a szakképzésben, amely egyszerre nyitja meg az utat a különböző tanulási környezetekben (másik országban vagy munkahelyi környezetben) szerzett tanulási eredmények elismerésére, és teszi lehetővé az oktatásban érintett és érdekelt célcsoportok közötti dialógust a diákok szakmai képzésének fejlesztése érdekében.


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×