Gyakorlat teszi a mestert - a projektoktatás kézikönyve

Kiadványunkban a projektoktatás gyakorlati sajátosságainak és előnyeinek ismertetése mellett több jó gyakorlatot is megosztunk az olvasókkal.

A 21. századi tanulót, a mai Z és Alpha generációt egy év alatt annyi információ éri el, mint a nagyszüleiket egész életükben. A hagyományos óraszervezés keretein belül már nem lehet megfelelően megtanítani, hogyan fogadják be, értsék meg, kategorizálják, priorizálják és hasznosítsák a hatalmas mennyiségben és rendkívüli gyorsasággal érkező új ismereteket. Az oktatás, képzés különböző területein dolgozó szakemberek hosszú ideje jelzik a megújulás szükségességét, hogy a fiatalokat elérjük, felkeltsük a figyelmüket, motiválni és hatékonyan tanítani tudjuk őket.

Ha tanárként vagy oktatóként feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi az átfogó célunk a tantárgyunk tanításával, akkor csak kisebb százalékban kezdjük el felsorolni a megtanítandó témaköröket. Ehelyett a tanulók személyiségének és képességeinek formálását emeljük ki, valamint azt, hogy az adott tantárgy tanulása során szerzett ismeretek hogyan építhetők be a mindennapok gyakorlatába, hogyan válik tanítványunk – ezen tudás és képességek által – a munkaerőpiacon versenyképessé és a társadalom hasznos tagjává.

Figyelemmel követve a közoktatás és a szakképzés területén bekövetkező változásokat, azt láthatjuk, hogy a szakképesítések kimeneti követelményeiben, valamint a megújult érettségi követelményekben fontos szerepet kap a projektszemlélet. A projektben történő problémamegoldás nemcsak azt segíti elő, hogy javul a tanulók együttműködése, fejlődik érvelési technikájuk és kritikus gondolkodásuk, hanem a tapasztalatra épülő, gyakorlatias feladatok során a diákok maradandóbb és mélyebb tudást képesek elsajátítani, mint a hagyományos módszerek alkalmazása által. Az egyszerűsített, leképzett, megszerkesztett tananyag ezt nem tudja biztosítani, csak az életszerű helyzetek és az ezekből nyert tapasztalatok. Többé már nem egy tankönyv és/vagy a tanár az információ forrása, hanem maga a valóság. A projektekhez kapcsolódó élményalapú tanítási módszer felkelti a tanulók kíváncsiságát az új ismeretek iránt, és növeli motiváltságukat a tananyag elsajátításában. A projektoktatás során a tanulás új dimenziója tárul eléjük, hiszen tanulnak egymástól, az internetről, a tapasztalataikból, az elvégzett kutatásaikból, a saját hobbijukból, azaz megtapasztalják az iskolai körülményeken kívüli ismeret-elsajátítást, és így az élethosszig tartó tanulás értelmet nyer a számukra.

A projektek, a tervezéstől az ötletek megalkotásán át az eredmények bemutatásáig alapos munkát és átgondolt előkészületeket igényelnek. Ebben a kiadványban a projektoktatás sajátosságainak és előnyeinek ismertetése mellett több jó gyakorlatot is megosztunk az olvasókkal, amivel azt szeretnénk segíteni és elérni, hogy minél több tanár és oktató merjen belevágni a projektoktatásba, és minél többen – a tanulókkal közösen – sikeresen vigyék végig a projektfolyamatot.