Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása a 2021/2022-es tanévben

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban.

Az új, kibővített esélyegyenlőségi szempontrendszer szerint az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

A pályázás menete

A kiutazók a küldő intézménynél nyújthatják be pályázatukat. A pályázáshoz a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő excel és 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló benyújtása szükséges. A pályázatok formai bírálatát a felsőoktatási intézmények végzik, majd továbbítják a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett igényeket a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. A pályázatok benyújtása a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

A Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása egyidejűleg igényelhető az esélyegyenlőségi támogatással, rövid távú mobilitás esetén is.

A támogatás összege

1) Hallgatók esetében, amennyiben a benyújtott igény alátámasztott, a kiegészítő támogatás összege egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

a) Hallgatói mobilitás esetén a 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.

b) Amennyiben a hallgatónak a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, magasabb összegű kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel, az igény jogosságáról orvosszakértők döntenek.

Hallgatói mobilitásokTámogatás összegeElszámolás
Részképzés/szakmai gyakorlategységesen 250 €/hónincs
Rövid távú hallgatói mobilitásEgyszeri 100 € (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén),
illetve 150 € (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén)
nincs
250 eurónál magasabb igény eseténszakértők által javasolt összegtételes elszámolás a 250 €/hó feletti részről


Pályázati dokumentumok 2022/2023-as tanév:

Pályázati dokumentumok 2021/2022-es tanév:

Adatkezelés:

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×