Felsőoktatási hallgatók rövid távú mobilitása: Blended Intenzív Program (BIP)

Lehetővé teszi a felsőoktatási hallgatók számára, hogy részben virtuális, részben rövidtávú mobilitás keretében oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek.

A BIP egy olyan mobilitási forma, mely során a hallgatók kombinált – fizikai és virtuális – mobilitásban vehetnek részt tanulási céllal. A programot minimum 3 felsőoktatási intézmény 3 különböző programországból szervezi.

A program küldetése, hogy hozzájáruljon egy globális szintű európai oktatási térség létrehozásához, valamint az oktatás és a kutatás közötti kapcsolat erősítéséhez.


1. A pályázattípus célja 

  • hogy a hallgatók különböző nézeteket, ismereteket, oktatási és kutatási módszereket, valamint a saját tanulmányi területükön alkalmazott munkagyakorlatokat ismerhessenek meg európai és nemzetközi kontextusban;
  • hogy fejlessze a pályázók kommunikációs, nyelvi, interkulturális és kutatási készségeit, kritikus gondolkodását, problémamegoldó képességét;
  • hogy fejlessze a pályázók területspecifikus, például digitális és zöld készségeit, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megbirkózzanak a ma és a holnap kihívásaival;
  • hogy elősegítse a személyes fejlődést, például az új helyzetekhez való alkalmazkodás képességét és az önbizalmat.

2. A pályázás menete

A küldő intézmény nemzetközi irodája vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor bővebb információt tud biztosítani a programba való jelentkezéssel, a tématerületekkel és az elérhető BIP-ekkel kapcsolatban.

A felsőoktatási intézmények Erasmus+ koordinátorainak elérhetősége


3. További hasznos információk

  • a mobilitásban részt vevő hallgatóknak min. 3 ECTS kredit megszerzése kötelező;
  • a program fizikai része 5-30 nap (a pontos időtartamot a szervező intézmény dönti el), és tartozik hozzá egy kötelező virtuális rész is, ami online kooperatív tanulás formájában valósulhat meg. A virtuális rész a fizikai előtt és után is megvalósulhat;
  • pénzügyi támogatás csak a fizikai mobilitás idejére jár;
  • a BIP megvalósítása nem kötődik kötelezően akadémiai szemeszterhez (pl. lehet egy nyári egyetem, ami július-augusztusban kerül megrendezésre). A szervezés és a mobilitások időpontjának kijelölése a küldő intézmény hatásköre;
  • A BIP helyszíne: a szervező intézmény országában bárhol.