Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen (KA150-YOU)

Az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

1. A pályázattípus célja

  • a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének nemformális és informális tanulási célú mobilitási tevékenységek révén történő támogatása;
  • a fiatalok önrendelkezésének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
  • az ifjúsági munka minőségfejlesztésének előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten, az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek kapacitásépítése és az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása révén;
  • a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus-akkreditációra az ifjúság területén a következő országok valamelyikében letelepedett köz- és magánszervezetek pályázhatnak:

  • az Európai Unió tagállamai,
  • a programhoz társult harmadik országok, a jogalapban meghatározott feltételek szerint (A jogalap elfogadása folyamatban van. A 2014–2020. évi Erasmus+ programban ez a lista a következő országokat is magában foglalja: Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Észak-Macedónia és Szerbia.)

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Pályázati feltételek

A pályázat beadásához hosszú távú stratégiai terv meghatározására és a tervezett tevékenységek leírására van szükség. A vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a pályázati szabályzat tartalmazza.

4. Kiválasztási eljárás

A pályázatok értékelése a pályázati szabályzatban meghatározott odaítélési, valamint kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. A kiválasztásért felelős nemzeti iroda értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt pályázatok listáját. A szakértői értékeléshez az alábbi dokumentum adhat útmutatást: Szakértői útmutató - Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen (angol)

5. Az akkreditációs pályázatok beadásának határideje

2023. október 19. 12:00 (brüsszeli idő szerint).

6. Akkreditált szervezetek

Az ifjúságügy területén megszerzett Erasmus-akkreditáció azt jelenti, hogy a szervezet megfelelő és hatékony eljárásokkal és intézkedésekkel rendelkezik a tervezett tanulási célú mobilitási tevékenységek magas színvonalú megvalósításához, amelyekkel az ifjúsági terület erősítését szolgálja.

Az akkreditációval rendelkező szervezeteknek évi 1 alkalommal lesz lehetőségük források lehívására a tervezett ifjúsági csere, ifjúságsegítők mobilitása, valamint 2022-től ifjúsági részvételi tevékenységek megvalósítására. A lehíváskor leadott pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditáció keretében megvalósuló mobilitási tevékenységeknek minden esetben meg kell felelniük a Pályázati Útmutatóban lefektetett, az adott pályázattípushoz tartozó szabályoknak és elveknek.

A következő költséglehívás határideje: 2023. február 23. 12:00 (brüsszeli idő szerint), a június 1-jén induló mobilitási projektekre.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

7. További információ és dokumentumok

Pályázati űrlap (a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség)

Pályázati szabályzat

Pályázati felhívás

Lépésről lépésre: Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon: +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×