Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen (KA150-YOU)

Az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására.

Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködések előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

1. A pályázattípus célja

 • a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének nemformális és informális tanulási célú mobilitási tevékenységek révén történő támogatása;
 • a fiatalok önrendelkezésének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
 • az ifjúsági munka minőségfejlesztésének előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten, az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek kapacitásépítése és az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása révén;
 • a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

2. A pályázásra jogosultak köre

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak:

 • bármely nonprofit szervezet/intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet, európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv. 

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy egy, a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Pályázati feltételek

A pályázat beadásához hosszú távú stratégiai terv meghatározására és a tervezett tevékenységek leírására van szükség. A vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a pályázati szabályzat és a pályázati útmutató tartalmazza.

4. Kiválasztási eljárás

A pályázatok értékelése a pályázati útmutatóban meghatározott odaítélési, valamint kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. A kiválasztásért felelős nemzeti iroda értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt pályázatok listáját. A szakértői értékeléshez az alábbi dokumentum adhat útmutatást: Szakértői útmutató - Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen (angol)

5. Az akkreditációs pályázatok beadásának határideje

2024. október 1. 12:00 (brüsszeli idő szerint).

6. Akkreditált szervezetek

Az ifjúságügy területén megszerzett Erasmus-akkreditáció azt jelenti, hogy a szervezet megfelelő és hatékony eljárásokkal és intézkedésekkel rendelkezik a tervezett tanulási célú mobilitási tevékenységek magas színvonalú megvalósításához, amelyekkel az ifjúsági terület erősítését szolgálja.

Az akkreditációval rendelkező szervezeteknek évi 1 alkalommal lesz lehetőségük források lehívására a tervezett ifjúsági cserékhez és ifjúságsegítők mobilitásához kapcsolódó tevékenységek megvalósítására. A lehíváskor leadott pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditáció keretében megvalósuló mobilitási tevékenységeknek minden esetben meg kell felelniük a Pályázati Útmutatóban lefektetett, az adott pályázattípushoz tartozó szabályoknak és elveknek.

A következő költséglehívás határideje: 2024. február 20. déli 12:00 (brüsszeli idő szerint), a június 1-jén induló mobilitási projektekre.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

7. További információ és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


8. Pályázati keretek

Az Erasmus+ program ifjúsági mobilitási tevékenységeire rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2024-es évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

Ifjúsági cserére, ifjúságsegítők mobilitására és az akkreditációval rendelkező szervezetek részére álló teljes keret: 5 162 817 euró.

Az ifjúsági mobilitási pályázati kategória keretének 40%-a az akkreditált pályázók részére kerül elkülönítésre.  A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • 1. forduló: 3 829 342 euró
 • 2. forduló: 1 333 475 euró

Az ifjúsági részvételi tevékenységek 2024-es támogatási kerete: 878 733 euró, amelyből:

 • 1. forduló: 615 113 euró
 • 2. forduló: 263 620 euró

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus 2024-es támogatási kerete: 198 116 euró, amelyből:

 • 1. forduló: 138 681 euró
 • 2. forduló: 59 435 euró

A partnerországokkal megvalósuló projektek támogatási összegei maximum a rendelkezésre álló keret összegének 25%-át tehetik ki.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon: +36 1 237 1300