Európai Nyelvi Díj pályázati űrlap útmutató

Útmutató az Európai Nyelvi díj 2022 pályázati űrlapjának kitöltéséhez

Az Európai Nyelvi Díj pályázat célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjra jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző-intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége) ad otthont. Az Európai Nyelvi Díj olyan programnak adományozható, amelynek kidolgozása a közelmúltban zárult le, és amelyet a mindennapok gyakorlatában már alkalmaznak – vagy a program gyakorlati alkalmazását még csak tervezik, de azt alaposan előkészítették. Nem kaphatják meg az Európai Nyelvi Díjat olyan programok, amelyek már korábban befejeződtek, illetve hosszabb ideje futó, valamely intézmény alaptevékenységét képező, és emiatt önálló programként nem átadható folyamatok.

Általános kitöltési követelmények

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a pályázati űrlapon szereplő összes kérdésre válaszoljon, valamint kérjük, hogy ne szerkessze át a pályázati űrlapot képező eredeti Word dokumentumot. A pályázati űrlap hiányos kitöltése, valamint a szerkesztéséből adódó tartalmi, illetve formai hiányosságok a pályázat formai érvénytelenségét vonják maguk után. (Amennyiben egy adott kérdésre a válaszadáshoz több helyre van szüksége az előre megadottnál, a Word táblázat cellái minden esetben bővíthetők.) Kérjük, hogy amennyiben egyes cellákat tudatosan hagy kitöltetlenül, jelezze azt kihúzással. 

A pályázatot szövegszerkesztővel kell kitölteni, és azt 1 példányban e-mailben beküldeni. A pályázatot aláírással és pecséttel ellátott (az űrlap Nyilatkozat 1, Nyilatkozat 2 (amennyiben releváns), Nyilatkozat 3 (amennyiben releváns) oldalait az aláírás után szkennelt formában mellékeljék) formában kell megküldeni. Az írógéppel vagy kézzel kitöltött űrlapok nem elfogadhatók, azaz formailag érvénytelenek és nem kaphatnak támogatást. A pályázatban szereplő kijelentéseket lehetőség szerint dokumentumokkal támasszák alá. (ld. pályázati űrlap VI. pont). A pályázati űrlapot elektronikusan kell megküldeni a Tempus Közalapítványnak, a VI. pontban felsorolt csatolt mellékletekkel. Amennyiben a mellékletek elektronikus beküldésére nincs mód, akkor azt postai úton juttassák el a Közalapítványnak 4 példányban.

Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 7. (szerda) 23:59 (közép-európai idő szerint) (e-mailen történő beküldés határideje, illetve postai küldemény esetén a postabélyegző dátuma a borítékon). A határidő után benyújtott, vagy formailag nem megfelelő, vagy hiányos pályázatok tartalmi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

Általános formai követelmények – Ellenőrző lista 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi formai kritériumokat, mivel az azokban előírt dokumentumok hiánya, illetve a feltételek be nem tartása a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a pályázat megfelel-e az alábbi formai kritériumoknak!

A pályázat elküldésének dátuma legkésőbb 2022. szeptember 7. (szerda) 23:59 (e-mailen történő beküldés határideje, illetve postai küldemény esetén a postabélyegző dátuma a borítékon)

A pályázati űrlapot, a VI. pontban felsorolt csatolt mellékletekkel, e-mailen kell megküldeni a Tempus Közalapítványnak. E-mail cím: melinda.kara@tpf.hu

Amennyiben a mellékletek elküldése elektronikusan nem megoldott, a mellékleteket 4 példányban, ajánlott küldeményként kell elküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére. Postacím: 1438 Budapest 70. Pf. 508 (Amennyiben a mellékleteket méretük miatt csak postai csomagként tudja feladni, kérjük, a következő címre küldje: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

A pályázó a pályázatot a hivatalos képviselő(k) cégszerű aláírásával és pecséttel hitelesíti. 

A pályázati űrlap szövegszerkesztővel legyen kitöltve, a Word dokumentum átszerkesztése nélkül (a cellák bővíthetők). Írógéppel vagy kézírással kitöltött pályázati űrlapot nem fogadunk el.

A pályázó jogosult legyen a pályázásra. (ld. Pályázati felhívás)

A pályázó intézmény adatait hiánytalanul kell feltüntetni, és a pályázati űrlap minden pontját hiánytalanul kell kitölteni.

A pályázó intézmény minden, a Tempus Közalapítvány által korábban megítélt támogatással kapcsolatos szerződéses kötelezettségének eleget tett. (A pályázónak nincs fennálló visszafizetési kötelezettsége a Tempus Közalapítvány felé.)

Az elektronikusan be nem küldhető mellékleteket 4 példányban az alábbi címre kell benyújtani:

Postai levél esetén:

Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508.
A borítékra kérjük ráírni: „Európai Nyelvi Díj 2022”

Postai csomag esetén:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A csomagra kérjük ráírni: „Európai Nyelvi Díj 2022”


Bővebb információt a Tempus Közalapítvány munkatársától kaphat:

Kara Melinda
Tel: (+36 1) 237 1300 / 233
Fax: (+36 1) 239 1329
E-mail: melinda.kara@tpf.hu

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×