Európai Nyelvi Díj pályázatok benyújtása

Az Európai Nyelvi Díjra az Európai Unió országaiban és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokban megvalósított Erasmus+ projektekkel lehet pályázni.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által az Erasmus+ program részeként indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív projekteket, ezáltal is támogatva a nyelvtanulás népszerűsítését. Az Európai Nyelvi Díjra az Európai Unió országaiban és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokban megvalósított Erasmus+ projektekkel lehet pályázni.


Az Európai Nyelvi Díjra jelölt projekt...

legyen átfogó és kreatív:

 • Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
 • Az elérhető eszközöket kreatívan használja fel, hogy azok fiatal kortól ösztönözzék a nyelvtanulást.
 • Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók szükségleteinek.
 • Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket (például: határokon átnyúló kapcsolatok vagy nyelvtanulás szomszédos országok között), hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.

legyen kiterjeszthető, továbbadható:

 • Növelje a tanulók és tanárok motivációját, és támogassa a nyelvi sokszínűség iránti pozitív attitűd kialakítását.
 • Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban. Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok számára is adaptálható, vagy online eszközöket használ a nyelvoktatás során.
 • Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek között a korszerű módszerek.

Prioritások

Az Európai Nyelvi Díj prioritásai a 2023-2024-ben záruló projektek esetén:

 • Az újonnan érkező migránsok, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő gyermekek és fiatalok nyelvtanulási szükségleteinek kielégítése.
 • A tanárok továbbképzése a befogadás és a kultúrák közötti párbeszéd kezelése terén, különös tekintettel arra, hogy egyre több nyelv van jelen az osztálytermekben.
 • Azon projektek támogatása, amelyek a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdításának eszközeként kisebbségi és regionális nyelvekkel foglalkoznak.
 • A felnőttek személyiségfejlődését elősegítő nyelvtanulás.

Milyen projektek pályázhatnak? 

Az Erasmus+ program 2021-2027 közötti programidőszakában az alábbiakban felsorolt Erasmus+ pályázattípusok köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási és felsőoktatási projektjei a záróbeszámolójuk benyújtásakor pályázhatnak a Díjra, a záróbeszámoló megfelelő részén megjelölve, hogy az adott projekt záróbeszámolója egyben pályázat az Európai Nyelvi Díjra.

 • KA121 – Akkreditált intézmények költségvetés igénylő projektjei
 • KA122 – Rövid futamidejű mobilitási projektek
 • KA210 – Kisléptékű partnerségek
 • KA220 – Partnerségi együttműködések

Az egyes pályázati fordulókban azok a projektek pályázhatnak, amelyek projektidőszaka az előző év december 31-ig lezárult.    


A benyújtott pályázatok évente kerülnek értékelésre és díjazásra. Alacsony számú pályázat esetén a Nemzeti Iroda dönthet úgy, hogy a beérkezett pályázatokat kétévente értékeli és díjazza.

Kiegészítő formai feltételek:

 • A díjra pályázó projekt záróbeszámolója a tartalmi értékelés során legalább 80 pontot vagy annál magasabb pontszámot ért el;
 • A záróbeszámoló teljes dokumentációja beérkezik a Nemzeti Irodához a projekt zárását követő 90 napon belül, de legkésőbb a tárgyév április 1-ig.

Hogyan lehet pályázni?

A projektmegvalósítók a záróbeszámoló űrlapján tudják megjelölni, hogy pályáznak az Európai Nyelvi Díjra. Ezután tudják bemutatni a záróbeszámoló űrlap specifikus kérdései mentén, hogyan illeszkedik a Díj kiválasztási kritériumaihoz a megvalósult projekt. Az Európai Nyelvi Díj pályázat a záróbeszámoló szövegét, és a Díjhoz tartozó kiegészítő kérdéseket jelenti. Az Európai Nyelvi Díjra vonatkozó válaszok kizárólag a Díj pályázati felhívásához kapcsolódóan kerülnek értékelésre.

Részletes információ az egyes projektekhez tartozó záróbeszámoló űrlapon érhető el.

Mit kap az Európai Nyelvi Díjat elnyerő szervezet?

A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, melyet az Európai Nyelvi Díj hazai megvalósításáért felelős minisztérium vezető tisztségviselője lát el kézjegyével.