ÖKO-VILÁG

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola programjának célja a nyelvtanítás és a környezeti nevelés összekapcsolása.

Kislány nagyítóval a természetben
ÖKO-VILÁG

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola „ÖKO-VILÁG” című programjával nyerte el az Európai Nyelvi Díjat 2020-ban.
Az alapfokú oktatásban az interkulturális tudatosságra neveléssel, játékos és technológiával segített nyelvtanulással érik el az angol és német nyelv területén a kiváló eredményeket. A programot az iskola idegen nyelvi munkaközössége dolgozta ki és 2018 óta komplexen alkalmazza, mely a korszerű nyelvoktatást és nyelvelsajátítást szolgálja. A teljes tanéven átívelő, több elemből álló tevékenységsorozat értékes ötleteket tartalmaz, melynek célja a nyelvtanítás és a környezeti nevelés összekapcsolása. 

A 10-14 éves általános iskolai korosztály idegen nyelvtudásának fejlesztése tanórai és tanórán kívüli tevékenységek formájában is zajlik. A program a tanulók angol és német nyelvi ismereteit bővíti a természet- és környezetvédelem témájával összekapcsolva, változatos tevékenységi formákkal (saját fejlesztésű társasjátékok, iskolán kívüli események).

A programot alkotó tevékenységek folyamatosan újabb ötletekkel gazdagodnak a résztvevők visszajelzései és észrevételei alapján. Fenntartható, mivel évről évre megrendezésre kerül egyre több diák és tanár részvételével. Széles körben hasznosul, mert a tanárok részvételén túl a diákok is profitálnak belőle és lehetőséget ad más iskolák diákjai számára is a bekapcsolódásra. A program elősegíti azt az európai és nemzeti célkitűzést, mely a színvonalas nyelvtanítás megvalósulása. A kreativitás és a szemléletmód példaértékű lehet más iskolák számára is, mellyel a programot megálmodó tanárok rendelkeznek.


Program címe: ÖKO-VILÁG

Intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

Programkoordinátor elérhetősége: Béresné Kotymán Erzsébet, kotymanerzsebet@gmail.com