Gradient color

Pályázati kategóriák az ifjúsági területen

Milyen kategóriákban és milyen pályázattípusok révén lehet pályázni az Erasmus+ ifjúsági területén?

Egyének tanulási célú mobilitása

Ha fiataloknak vagy ifjúságsegítőknek, ifjúsági munkásoknak nyújtanátok nemformális tanulási élményeket, pályázzatok mobilitási projektekre (KA1-es kategória)!

Az ifjúsági területen a mobilitási projektek célja:

 • a nemformális tanulás révén a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; 
 • a fiatalok demokratikus életben való részvételének ösztönzése; 
 • az ifjúsági munka minőségének fejlesztése, valamint 
 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonása.

A pályázásra jogosultak köre:

 • civil szervezetek, egyesületek
 • társadalmi vállalkozások
 • közintézmények
 • fiatalok informális csoportja
 • a társadalmi felelősségvállalás területén aktív forprofit szervezetek.

Ifjúsági csere

Szeretnétek fiatalokat interkulturális élményekhez és élményalapú fejlődési lehetőséghez juttatni? 

Erasmus+ ifjúsági csere révén 13-30 éves fiatalok csoportjainak teremthettek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott téma mentén. Az 5-21 napos ifjúsági cserék központi eleme a nemformális tanulás és az interkulturalitás: a témát tapasztalati úton dolgozzák fel a résztvevők, akik legalább két különböző országból érkeznek.

kerekesszekes_fiu_dobol

Ifjúságsegítők mobilitása

Ifjúsági területen munkálkodtok, és szakmai fejlődési lehetőséget nyújtanátok a területen dolgozóknak? Pályázzatok ifjúságsegítők mobilitására!

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és kapcsolatépítési lehetőség ifjúságsegítőknek, ifjúsági szakembereknek. A pályázattípus keretében megvalósíthattok szemináriumokat, képzéseket, partnerkereső tevékenységeket, tanulmányutakat vagy akár szakmai látogatásokat is (job shadowing). Célja az ifjúsági munka minőségfejlesztésének támogatása, különösen az ifjúsági szervezetek közötti szorosabb együttműködés révén.

Ifjúsági részvételi tevékenységek

Szívesen hozzájárulnátok a fiatalok aktív társadalmi részvételéhez? Az ifjúsági részvételi tevékenységek révén megtehetitek!

Ezek olyan helyi, nemzeti vagy nemzetközi szintű, fiatalok által kezdeményezett, de gyakran ifjúsági szervezetek vagy fiatalok informális csoportjai által lebonyolított projektek, amelyek a fiatalok demokratikus életben való részvételét hivatottak erősíteni. Cél a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítása és a fiatalok bevonása olyan ügyekbe, amelyek fontosak számukra és illeszkednek az Erasmus+ program prioritásaihoz.

A tevékenységek formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb.

Fiatalok részt vesznek a döntéshozatalban

DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus

Kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak szeretnétek nemzetközi élményeket és fejlődési lehetőséget nyújtani? A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus révén ezt megtehetitek!

Ez a pályázattípus kevesebb lehetősséggel rendelkező 18 éves fiataloknak teszi lehetővé, hogy 1-30 napos egyéni vagy csoportos élményt szerezzenek Európa-szerte vasúti utazás vagy (szükség esetén) más közlekedési mód segítségével. Célja a fiatalok kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése és erősítése nemformális tanulási módszereken keresztül.

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

Több éve pályáztok mobilitási projektekre ifjúsági területen? Szívesen leegyszerűsítenétek a pályázás folyamatát, hogy projektek minőségi megvalósítására tudjatok koncentrálni?

Az Erasmus-akkreditáció szervezeteknek nyújt mobilitási tevékenységek megvalósítására rendszeres lehetőséget. Az akkreditált szervezetek egyszerűsített módon pályázhatnak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek aktívak az Erasmus+ ifjúsági területén, és gyakran valósítanak meg ifjúsági cseréket vagy ifjúságsegítők mobilitásait.

Az akkreditáció megigénylése, majd értékelése és odaítélése folyamatosan zajlik. Szeretnétek megtudni, mi ennek a folyamata? Olvassátok el ismertetőnket!

Jó tudni! Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében, de partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

Tippek

Az Erasmus+ programban való pályázáshoz szükséges első lépés a pályázati útmutató megismerése. Ha szeretnétek elindulni ezen az úton, lapozzátok fel az aktuális útmutatót, amelyből kiderül, kik, milyen feltételekkel és mire tudnak projektötletet benyújtani! A dokumentumból emellett megismerhetitek az Erasmus+ program és benne az ifjúsági szektor szakpolitikai hátterét, valamint kideríthetitek, mi a pályázatok elbírálásának kritériumai

pályázati útmutató évente jelenik meg magyarul és angolul is. (Esetleges szövegezési eltérések esetén az angol útmutató a mérvadó.) 

Szeretnétek pályázatit benyújtani, de nem tudjátok, hogyan induljatok el ezen az úton?

Jelentkezzetek támogató programunkra, amelynek keretein belül egy külsős szakember nyújt az igényeitekre szabott tanácsadást! Ha pedig képzések, műhelymunkák vagy találkozók keretein belül szereznétek több tudást, érdemes felmérni nemzetközi eseményeink kínálatát. 

Együttműködési célú partnerségek

Ha komplexebb együttműködésekben vennétek részt, nektek valók az együttműködési célú partnerségek (KA2-es kategória)!

Együttműködési célú partnerségek révén:

 • nemzetközi és akár szektorközi együttműködésekben vehettek részt;
 • növelhetitek a szervezeti kapacitásotokat;
 • fejleszthetitek a szervezetetek munkájának minőségét, új módszereket ismerhettek meg;
 • egyéni és szervezeti változásokon mehettek át, valamint szektorális átalakulásokhoz járulhattok hozzá;
 • és akár innovatív módszereket is kidolgozhattok!

Pályázásra jogosultak köre:

 • civil szervezetek, egyesületek
 • oktatási intézmények; közintézmények
 • kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások
 • kulturális vagy képzési központok stb.

Kis léptékű partnerségek

Még csak most szeretnétek kipróbálni magatokat a nemzetközi együttműködések terén? Pályázzatok kis léptékű partnerségekre!

Kis léptékű partnerségeket 6-24 hónapos időtartammal és minimum 1 külföldi szervezet bevonásával tudtok megvalósítani. Ez az együttműködési célú partnerségek alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal járó pályázattípusa, amely a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteknek ideális. 

Partnerségi együttműködések

Partnerségi együttműködések révén a szervezetetek munkájának minőségét fejleszthetitek, a tevékenységeiteket emelhetitek nemzetközi szintre és hatással lehettek az ifjúsági területre!

A pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson a szervezeteknek tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához.

Partnerségi együttműködéseket 12-36 hónapos időtartammal és minimum másik 2 külföldi szervezet bevonásával valósíthattok meg. 

Videók