Projektoktatás a szakképzésben továbbképzés

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet tartalmazza, hogy a szakképzésben dolgozó oktatóknak projektekben kell oktatni. Ez sokszor nem könnyű feladat, különösen azoknak, aki saját tanárképzésük során nem találkoztak ezzel a módszerrel. Ezért is tekintjük fontosnak és hiánypótlónak a „Projektoktatás a szakképzésben” képzést. 

Milyen tudást biztosít, milyen kompetenciákat fejleszt a Projektoktatás a szakképzésben c. továbbképzés?

A képzés célja a szakképzésben dolgozó oktatók és mentorok kompetenciáinak fejlesztése a projekt alapú oktatás alkalmazásában. A képzés során a résztvevők megismerik a projektpedagógia jellemző sajátosságait, elemeit, majd a szakértőkkel együtt elemzik a projektek és a KKK kapcsolatát. A képzés rávilágít az Erasmus+ mobilitások és a projektpedagógia kapcsolatára, majd elemzi a duális képzőhely és az iskola közötti projekt alapú együttműködést. A képzés kitér a projektoktatásban alkalmazható különböző értékelési módszerekre és eszközökre, különösen a digitális értékelési platformokra. Végül a szakértők részletesen bemutatnak egy digitális projekttervező alkalmazást, a Trellót, amelyben a résztvevők terveznek is egy projektet. Az előadások mellett a résztvevők csoportokban interaktívan dolgoznak: megosztják projekttapasztalataikat társaikkal, valamint projektet/projekteket terveznek többféle szempontot figyelembe véve.

  • A képzés kreditértéke 30 óra. 
  • A képzés blended formában valósulmeg (2 jelenléti nap, online konzultáció(k), beadandó feladat).
  • A sikeres teljesítés után a résztvevők tanúsítványt kapnak. 
  • A képzés megtalálható az IKK OTR felületén a Módszertani képzések között.

A következő "Projektoktatás a szakképzésben" továbbképzés időpontjai:

Jelenléti képzési napok:

  • 2024. május 29-30. 9:00 – 16:00
  • Helyszín: Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. VI. emelet Brüsszel terem

Online konzultáció:

  • 2024. június 4. 14:00-16:15
  • Helyszín: Zoom csatorna
Egyéni feladat (Projektterv) beadási határideje
  • 2024. június 19. 23:59

A továbbképzésre ezen a felületen regisztrálhat

Várjuk az érdeklődőket következő képzésünkre!