Szélesebb pályázói kör számára érhető el az Erasmus+

Az Erasmus+ program egyik fő célkitűzése, hogy hozzáférhetőbb és inkluzívabb legyen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők számára is.

Az Erasmus+ program eddig is kiemelten támogatta a nehezebb körülmények között élő vagy tartósan beteg pályázókat. A 2021-ben induló programszakasz újításainak köszönhetően azonban még szélesebb kör számára válik elérhetővé a külföldi ösztöndíjas időszak.

Az Erasmus+ program egyik fő célkitűzése, hogy hozzáférhetőbb és inkluzívabb legyen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők számára is. Fontos, hogy azok a fiatalok is pályázhassanak, akik eddig élethelyzetük vagy anyagi körülményeik miatt nem engedhették meg maguknak, vagy nem is mertek egy külföldi egyetemi félévről álmodni. Ide tartoznak a kevesebb lehetőséggel rendelkező, például a fizikai, mentális és egészségi problémákkal küzdő résztvevők, a gyermekes hallgatók, a hivatásos sportoló tanulók, valamint a mobilitásban alulreprezentált tanulmányi területeken tanulók.

Az inkluzivitás az alábbi intézkedések segítségével valósul meg a felsőoktatási Erasmus+ programban:

Mobilitási ablak kezdeményezés

A képzés tantervébe beépített, nemzetközi hallgatói mobilitásra fenntartott időszak segítségével a külföldi tapasztalat előre tervezhető. Ez azoknak a pályázóknak is segítséget jelenthet, akik fizetős képzésben tanulnak a hazai intézményükben, és az esetleges félévcsúszás miatti többletköltségektől tartva nem mertek eddig pályázni.

Magasabb kiegészítő támogatási összegek

Az új programszakasz költségvetése 70 %-kal emelkedik, ami biztosítja, hogy kiemelkedő támogatást kaphassanak a rászoruló pályázók az alap ösztöndíjösszegen felül. Kiegészítő támogatás igényelhető:

  • Szociális alapon, hátrányos helyzetű pályázók számára
  • Fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élő pályázók számára, amennyiben a betegségük jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. Például ha a pályázó látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, esetleg kísérőre van szüksége stb.)

Rugalmasabb mobilitási lehetőségek

Az új programszakasz alkalmazkodik a pályázók igényeihez, így olyan új mobilitási formák is elérhetőek, melyekkel nem kell több hónapot külföldön tölteni. Ez ideális lehet a hivatásos sportolók, illetve a családos, gyermeket nevelő pályázók számára is, hogy megtapasztalják a nemzetközi mobilitás előnyeit, de ne kelljen hosszú időre elszakadniuk az itthoni kötelezettségektől. Ilyen mobilitási formák:

  • A blended mobilitás: a legalább részben fizikai mobilitás elterjedésével a pályázott időtartam egy része akár online is teljesíthető.
  • A vegyes intenzív programok: rövid távú fizikai mobilitási tevékenység kombinálása virtuális mobilitással csoportmunka keretében.

A fent említett intézkedések segítségével a mobilitás rugalmasabbá válik, ezáltal az eddiginél is szélesebb és sokszínűbb pályázói csoportok számára lesz elérhető az Erasmus+ program.

További információk az Erasmus+ kiegészítő támogatásokról >>