Az Erasmus+ programról

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program

Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az Erasmus+ ennek érdekében 2021 és 2027 között 26,2 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére, ez csaknem kétszerese az elődprogram (2014–2020) pénzügyi keretösszegének.

Mi az Erasmus+ program célja?

 • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
 • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.
 • A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
 • A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Erasmus új program promóciós képe egy térképet tartó és egy asztalnál ülő lány képe összemontázsolva logókkal

A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett:

 • elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
 • végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
 • fejleszti a sport európai dimenzióját.

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

2021-től a program nyújtotta lehetőségek elérhetővé válnak a hátrányos helyzetűek és a kisebb kapacitással rendelkező szervezetek számára is.

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

Mobilitás

A mobilitási pályázatok (KA1) lehetőséget biztosítanak a szakmai fejlődésre nemzetközi környezetben. A projektek az alábbi célcsoportok számára nyújtanak külföldi mobilitásai lehetőséget:

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok
 • Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők

Együttműködési célú partnerségek

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategóriában a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?

Magyarországon az Erasmus+ program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

További információ az Európai Bizottság honlapján található

Az Erasmus+ programmal foglalkozó nemzeti irodák és elérhetőségeik


Az Erasmus+ program 35 éve

Az 1987-ben alapított Erasmus program célja a kezdetektől fogva az, hogy segítse a résztvevőket a világ megismerésében, a tanulásban és a tapasztalatszerzésben, valamint hogy minél többeket ösztönözzön az aktív társadalmi szerepvállalásra. 

Erasmus35 sticker logo

A program 35. születésnapját 2022-ben egy egész éven át tartó programsorozattal ünnepelték Európa-szerte, így Magyarországon is. Az Ifjúság Európai Évéhez is kapcsolódó programokon izgalmas aktivitásokkal, tematikus tartalmakkal, valamint számos játékkal készültünk, hogy megmutathassuk: milyen életre szóló kalandot jelent erasmusosnak lenni.

Születésnapi tartalmainkat és az Erasmus35 arcok videóit ide kattintva nézheti meg.