Demonstrátori Program a Biomedicinális Szaknyelv oktatásban

2021-ben a legkiemelkedőbb projektnek a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetének programja bizonyult.

Európai nyelvi díj 2021
Demonstrátori Program a Biomedicinális Szaknyelv oktatásban

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet és partnere, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézete részesült elismerésben:

2021-ben a legkiemelkedőbb projektnek a „Demonstrátori Program a Biomedicinális Szaknyelv oktatásban” című program bizonyult. A programot szoros szakmai együttműködésben valósítják meg a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetével. 

Projektjük a „peer tutoring” oktatási forma nemzetközileg is elismert hatékonyságát felismerve, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetében tíz évvel ezelőtt indult magyar, német és angol nyelven.
Népszerűségének alapja az anyanyelvi beszélő demonstrátor hallgatók alkalmazása a kar magyar, angol és német programján futó orvosi szaknyelvi kurzusokon. A hallgatók így nem csak nyelvi kompetenciájukkal, hanem tanulmányaikban előre haladva, szakmai ismereteikkel is támogatják az oktatást.
Mindemellett a mentor tanárok építenek a hallgatók „digitális bennszülött” létére, látásmódjára is, így a program elengedhetetlen részévé vált a különböző IKT eszközök, - mint például a Quizlet, Kahoot, Mentimeter vagy Padlet,- hatékony alkalmazása.

A COVID-19 világjárvány következtében kialakult online és távoktatás során is kitüntetett szerep jutott ezeknek a képességeknek a kamatoztatására: az órák interaktivitását, valamint a hallgatók figyelmét és motivációját is sikerült ilyen módon megőrizni. A program fenntarthatóságát bizonyítja, hogy az évek során a projekt immár kooperációvá bővült, a Pécsi Tudományegyetem a Semmelweis Egyetemmel szoros szakmai partnerségben fejleszti azt tovább.


Program címe: Demonstrátori Program a Biomedicinális Szaknyelv oktatásban

Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Partner intézmény neve: Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézete

Programkoordinátor elérhetősége: Dr. Mány Dániel, many.daniel.se@gmail.com


Interjú az Európai Nyelvi Díj 2021 nyerteseivel a Pályázati Pavilon
2022. évi számának 60-61. oldalán
Pályázati Pavilon 2022. ősz