Erasmus+ a felnőtt tanulási szektorban

Az Erasmus+ programban a felnőtt tanulás terén működő szervezetek, intézmények kaphatnak támogatást fejlesztési céljaik megvalósítására, mobilitási projektek és együttműködési célú partnerségek megvalósítása révén.

Az Erasmus+ program fókuszában a felnőtt tanulás terén a felnőttkori tanulás minőségének javítása, a felnőttkori tanulás területén dolgozók szakmai fejlődésének támogatása, a felnőtt tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése és a sikeres élethez szükséges készségeik fejlesztése, valamint az európai együttműködések elindítása és megerősítése áll.

A program keretében az intézmények mobilitási projekteket (KA1) és együttműködési célú partnerségeket (KA2) valósíthatnak meg. A pályázattípusokról részletesen a Pályázati kategóriák oldalon olvashatnak.

A 2021-2027 közötti programszakaszban mostantól az alulképzett vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező, hátrányos helyzetű felnőtt tanulóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy csoportos (2-30 napos), valamint egyéni (2-30 napos) mobilitáson vegyenek részt. A csoportos mobilitásoknak az alábbi témák közül legalább egyre fókuszálniuk kell: kulcskompetencia-fejlesztés, demokrácia és állampolgárság, uniós értékek, környezeti fenntarthatóság, illetve a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A támogatható tevékenységek kiegészülnek gyakornokok vagy olyan szakértők fogadásának lehetőségével, akik a részt vevő szervezet oktatási-képzési módszereit fejleszthetik.

Mindez kiegészül az európai irányvonalon alapuló környezetvédelmi fenntarthatóság és az EU digitális stratégiájában foglalt újgenerációs technikák, illetve a digitális oktatás témáival. 

A 2021-2027 közötti programciklusban az Erasmus+ program fókusztémája az inklúzió, a digitalizáció, a környezetvédelem és a közügyekben való aktív társadalmi részvétel.


8 érv az Erasmus+ program mellett

Egy sikeres Erasmus+ felnőtt tanulási projekt:

  1. részvételi lehetőséget nyújt külföldi tanulmányúton, kurzusokon
  2. innovatív ötletek megvalósítását és adaptálását teszi lehetővé
  3. értékes szakmai kapcsolatokra lehet szert tenni
  4. egy másik ország munkakultúrájának megismerését kínálja
  5. újabb, korszerűbb módszerek megismerésének lehetőségét nyújtja
  6. a kiemelkedő szakmai ismeretek megoszthatók másokkal is
  7. hatékonyabbá teheti a szervezet működését
  8. külföldön szerzett tapasztalatokkal gazdagíthatja a résztvevők ismereteit