Erasmus+ a szakképzési szektorban

Az Erasmus+ program támogatja, hogy a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európa-szerte javuljon a szakképzés színvonala. A program elősegíti, hogy a szakképző intézmények együttműködési  partnerségeket hozzanak létre más intézményekkel és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki az oktatás és képzés, illetve a munka világa között.

A szakképzés terén mobilitási projekteket (KA1) vagy együttműködési partnerségeket (KA2) valósíthatnak meg a pályázók. A pályázattípusokról részletesen a Pályázati kategóriák oldalon olvashatnak.

Ki pályázhat a programban?

  • a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmények
  • munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények

Az Erasmus+ program fókuszában a szakképzés terén az oktatásban, képzésben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása, a tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése és a sikeres élethez szükséges készségeik fejlesztése és az európai együttműködés megerősítése a szakképzésben áll.

A 2021-2027 közötti programszakaszban mindez kiegészül az európai irányvonalon alapuló környezetvédelmi fenntarthatóság és az EU digitális stratégiájában foglalt újgenerációs technikák, illetve a digitális oktatás témáival. 

A 2021-2027 közötti programciklusban az Erasmus+ program fókusztémája az inklúzió, a digitalizáció, a környezetvédelem és a közügyekben való aktív társadalmi részvétel.

8 érv az Erasmus+ program mellett

  1. A nemzetköziség az intézmény mindennapjainak részévé válik
  2. A külföldön szerzett tapasztalatok erősítik az intézmény tudásbázisát 
  3. Növekszik az intézmény versenyképessége
  4. Megerősödik a diákok önbecsülése
  5. Közösségépítés
  6. Szemléletváltás
  7. Új tanítási- és munkamódszerek honosodnak meg 
  8. Nagyobb kedvet kapnak a diákok a tanuláshoz​