Pályázati kategóriák a szakképzési szektorban

Az Erasmus+ program keretében szakképzési-, illetve a szakképzés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást.

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba. A nemzetközi projektekkel még csak ismerkedők választhatják a rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípust; a tapasztaltabb pályázók pedig akkreditációt szerezhetnek, és ezáltal több éven át egyszerűsített módon hívhatnak le forrásokat mobilitási terveik megvalósításához. 

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)

A pályázattípus célja

A diákok, tanárok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása 

 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Tanulók mobilitása 

 • szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
 • rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)
 • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek 

 • Szakértők fogadása (2-60 nap) 
 • Gyakorló tanárok fogadása
 • Előkészítő látogatások

Pályázásra jogosultak köre

 • technikum, szakképző iskola, szakgimnázium, felnőttképzési jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést végző szervezetek, intézmények
 • Szakképzési Centrum, Agrár szakképzési centrum, Tankerületi központ, egyházak, egyetemek (fenntartói minőségben), minisztériumok szakképzésért felelős osztályai (pl. Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Agrárminisztérium), kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ, intézményfenntartók, szakmai szövetségek, ipartestületek, ITM által megbízott szakképzési továbbképző intézmények, kereskedelmi kamarák, ágazati képzőközpontok, vállalati képzőközpontok, tovább olyan alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k, amelyek alapító okiratában szerepel pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység, vagy szakképzési tanulók, gyakornokok munkaerőpiacra való belépésének támogatása, szakmai gyakorlatok elősegítése
 • olyan cégek, köz- vagy magánszervezetek, amelyek tanulók, gyakornokok képzésével, fogadásával foglalkoznak vagy egyéb módon működnek együtt velük


Erasmus-akkreditáció (KA120)

A pályázattípus célja

A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a szakképzési intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül.

A pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

Szakképzés:

 • technikum, szakképző iskola, szakgimnázium, felnőttképzési jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést végző szervezetek, intézmények
 • Szakképzési Centrum, Agrár szakképzési centrum, Tankerületi központ, egyházak, egyetemek (fenntartói minőségben), minisztériumok szakképzésért felelős osztályai (pl. Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Agrárminisztérium), kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ, intézményfenntartók, szakmai szövetségek, ipartestületek, ITM által megbízott szakképzési továbbképző intézmények, kereskedelmi kamarák, ágazati képzőközpontok, vállalati képzőközpontok, tovább olyan alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k, amelyek alapító okiratában szerepel pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység, vagy szakképzési tanulók, gyakornokok munkaerőpiacra való belépésének támogatása, szakmai gyakorlatok elősegítése
 • olyan cégek, köz- vagy magánszervezetek, amelyek tanulók, gyakornokok képzésével, fogadásával foglalkoznak vagy egyéb módon működnek együtt velük 


Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121)

Az Erasmus akkreditációt elnyert szervezetek az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához külön támogatás-igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk.

Pályázásra jogosultak köre

Erasmus akkreditációt elnyert szervezetek

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása 

 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Tanulók mobilitása 

 • szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
 • rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)
 • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek 

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások

Együttműködési célú partnerségek (KA2)

Szektorspecifikus prioritások

A szakképzés (mind az iskolarendszerű szakmai alapképzés, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzés) területén elsőbbséget élveznek: 

 • A szakképzés hozzáigazítása a munkaerőpiaci igényekhez: Ez magában foglalja olyan szakképzési programok kidolgozásának támogatását, amelyek a szakmai készségek kiegyensúlyozott kombinációját kínálják, és az összes gazdasági ciklushoz, a változó munkahelyekhez, munkamódszerekhez és kulcskompetenciákhoz jól illeszkedő, munkaalapú tanulási lehetőségeket teremtenek. Ez a prioritás a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésre épülő, rendszeresen frissített szakképzési tantervek, programajánlatok és képesítések kidolgozását is elősegíti. A projektek támogatják a szakképzési szolgáltatókat abban, hogy képzési kínálatukat hozzáigazítsák a változó készségigényekhez, a zöld és digitális átálláshoz és a gazdasági ciklusokhoz.
 • A szakképzés vonzerejének növelése: Prioritást élveznek azok a projektek, amelyek hozzájárulnak a különböző szintű szakképzések vonzerejének növeléséhez. Ilyenek például azok a projektek, amelyek a különböző oktatási szintek közötti nagyobb átjárhatóságra törekednek, előmozdítják a nyitott és részvételen alapuló tanulási környezetet, támogatják a szakképzésben közreműködő tanárok és oktatók szakmai továbbképzését, vagy megkönnyítik a tanulási eredmények elismerését, valamint az Europass és más digitális szolgáltatások használatát. Ez a prioritás olyan projekteket is támogat, amelyek hosszú távú partnerségeket alakítanak ki a nemzetközi, nemzeti, regionális és ágazati szintű szakmai versenyek létrehozására vagy megerősítésére. E tevékenységek hatása a vállalkozásokkal, a szakképzési szolgáltatókkal, a kereskedelmi kamarákkal és más érdekelt felekkel a projektciklus különböző szakaszaiban folytatott szoros együttműködés révén optimalizálható.
 • A minőségbiztosítás javítása a szakképzésben: Ez a prioritás a szakképzés minőségének mérésére és javítására összpontosít azáltal, hogy nemzeti minőségbiztosítási rendszereket fejleszt ki mind az iskolarendszerű szakmai alapképzésre, mind pedig az iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan, az állami és magánszolgáltatók nyújtotta valamennyi tanulási környezetben és tanulási formában. Ez magában foglalja különösen a pályakövetési rendszerek létrehozását és tesztelését a pályakövetésről szóló tanácsi ajánlással, valamint a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakeretéről szóló ajánlással összhangban, valamint az uniós szakmai alapprofilok és mikrotanúsítványok feltérképezését.
 • Nemzetköziesítési stratégiák kidolgozása és végrehajtása a szakképzési szolgáltatók számára: Ennek a prioritásnak az a célja, hogy támogatási mechanizmusokat és szerződéses kereteket hozzon létre a szakképzésben közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók és tanulók minőségi mobilitásának előmozdítása érdekében. Különösen fontos szempont a képesítések és a tanulási eredmények automatikus kölcsönös elismerése, valamint a tanulói mobilitást elősegítő támogató szolgáltatások fejlesztése. E szolgáltatások közé tartozhat a szakképzésben részt vevő tanulók tájékoztatása, motiválása, felkészítése és a fogadó országba való beilleszkedésének elősegítése, valamint az interkulturális tudatosságuk és aktív polgári szerepvállalásuk fokozása.
 • A szakképzési lehetőségek rugalmasságának növelése: Ez a prioritás olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek rugalmas és tanulóközpontú szakképzési programokat dolgoznak ki, és amelyek a munkaerőpiaci átmenet sikeres kezelése érdekében hozzájárulnak a munkaképes korú felnőttek számára elérhető képzési lehetőségek terén fennálló hiányosságok megszüntetéséhez. Az e prioritás alá tartozó projektek a munkaerőpiachoz igazítható, iskolarendszeren kívüli szakképzési programok, valamint a nemzeti képesítésekhez vezető, a tanulási eredmények átvitelét, elismerését és gyűjtését megkönnyítő programok kidolgozásához is hozzájárulnak.
 • Hozzájárulás a szakképzés innovációjához: Ez a prioritás olyan projekteket támogat, amelyek alapvető célja, hogy jelentősen megváltoztassák a szakképzés gyakorlatát, hogy az jobban megfeleljen a gazdaság és a társadalom jelenlegi és jövőbeli igényeinek. Ezek a változások szervezeti jellegűek lehetnek (tervezés, finanszírozás, humánerőforrás menedzsment, nyomon követés és kommunikáció). Az új és relevánsabb oktatási és tanulási megközelítések kidolgozása és megvalósítása révén a tanítási és tanulási folyamatokkal is foglalkozhatnak. Ezek a változások kapcsolódhatnak a szakképzési szolgáltatók ökoszisztémájához és a partnerekkel való együttműködésük módjához, például a technológiaterjesztés és az alkalmazott kutatási, érdekképviseleti, hálózatépítési és nemzetköziesítési tevékenységek révén. Emellett irányulhatnak a szakképzési termékek és szolgáltatások (pl. készségfejlesztés, alkalmazott kutatás és tanácsadás) külső szereplők, például diákok, vállalatok és kormányok számára történő fejlesztésére és nyújtására is.
 • Az európai oktatási és képzési rendszereknek az Ukrajnában folyó háborúra adott válaszának támogatása: Ez a prioritás azon projekteket támogatja, melyek inkluzív pedagógiai megközelítések használatát, másokkal való megosztását és népszerűsítését célozzák meg. Olyan, a szakképzést érintő munkaalapú tanulási gyakorlatok keretében - ideértve a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket is - melyek az Ukrajnában folyó háború elől menekülő tanulókat és dolgozókat célozzák.  Ezen prioritásra épülő projekteknek magas minőségi elvárásoknak kell megfelelniük, valamint alapvető, hogy jelentős tapasztalatot tudjanak felmutatni a tanulási és képzési környezetbe újonnan érkezők integrálása terén. Összpontosíthatnak a nyelvi képzésre, a tanulók szakképzésbe való integrálására, beleértve a munkaalapú tanulást, valamint a tanulószerződéssel létrejövő gyakorlati képzéseket (lehetőség szerint az Ukrajnából menekült tanárok és oktatók bevonásával).  Mindezt annak keretében, hogy elismerik az ukrajnai képzőhelyeken szerzett készségeket és végzettségeket. Ezáltal támogatva a háború elől menekülő tanulók és dolgozók pszicho-szociális jólétét.


Partnerségi együttműködések

Pályázattípus célja

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A projekt időtartama

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos futamidővel és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

A pályázatok beadásának határideje

2023. március 22. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ


Kis léptékű partnerségek

A pályázattípus célja

A projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb futamidővel és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

Részletes információ a hivatalos pályázati felhívás oldalán található.

A pályázat időtartama

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos futamidővel és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

A pályázatok beadásának határideje

2023. március 22. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

2023. október 4. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ
További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2023 magyar nyelven


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×