Erasmus+ az ifjúsági területen

Az Erasmus+ ifjúsági terület 13-30 év közötti fiataloknak és ifjúsági területen aktív szakembereknek, szervezeteknek nyújt pályázati lehetőségeket.

A terület egyik fő célkitűzése az európai uniós ifjúsági szakpolitikák támogatása és implementálása, így támogatja az Európai Ifjúsági Stratégiát és a benne foglalt 11 Ifjúsági Célt, valamint az EU Ifjúsági Párbeszéd kezdeményezését is.

Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.

Az Ifjúsági Stratégia támogatja az EU Ifjúsági Párbeszéd kezdeményezését, mely a fiatalok és a döntéshozók közti párbeszéd kialakulását célozza, ezáltal erősítve a fiatalok érdekképviseletét a róluk szóló döntésekben. Ezen kívül, ösztönzi az uniós tagállamok közötti együttműködést a fiatalokat érintő területeken.

Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindezen szakpolitikák implementálásához.

Az ifjúsági területen is kiemelt figyelmet kapnak az Erasmus+ 2021-2027-es prioritásai:

  • társadalmi befogadás,
  • digitalizáció,
  • környezetvédelem és
  • aktív részvétel.

Opció az inklúziós támogatás mind a mobilitási, mind az együttműködési partnerségi projektek esetében, illetve kiemelt fókuszban van a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok projektekbe való bevonása. A kisebb kapacitással bíró szervezetek programhoz való csatlakozását a kisléptékű partnerségek projekttípus könnyíti meg. A projektek tervezésekor ajánlott beemelni digitális tevékenységeket, mint webináriumok és különböző digitális eszközök használata. A zöld utazási módok választása esetén, mint vonat, autóbusz vagy autómegosztás, pedig +15% támogatás jár.

Az Erasmus+ program fókuszába kerül az aktív részvétel: az új programciklus kiemelten támogatja a fiatalok demokratikus életben való részvételét, amelyhez az ifjúsági területen új mobilitási pályázattípus, az ifjúsági részvételi tevékenységek, kiemelten járul hozzá. Keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjai részvételével. Célja a fiatalok köz- és politikai életebe való bevonása, érdekképviseletük erősítése, valamint a döntéshozók és fiatalok közti párbeszéd kialakítása, hozzájárulva ezzel az EU Ifjúsági Párbeszéd kezdeményezéséhez.

A 2021-2027-es programciklusban az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályait az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

Az ifjúsági területen is előtérbe kerül a stratégiai szemlélet és a hosszú távú tervezés, melyeket az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázattípus támogat. Az új kategória azoknak a szervezeteknek szól, akik rendszeresen valósítanak meg mobilitási projekteket: az akkreditáció lehetőséget ad számukra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ezekre a tevékenységekre.

Az Erasmus+ program részévé válik a DiscoverEU kezdeményezés is, amelyre minden 18 éves fiatal jelentkezhet, és amelynek első várható benyújtás ideje 2021 őszére várható. A kezdeményezés idei fókusztémája a Digitális Európa.

További részletek az ifjúsági terület pályázati lehetőségeiről a Pályázati Kategóriák menüpontban találhatók.

Ha érdekel, milyen pályázati lehetőségek várnak még az ifjúsági szektorban, tájékozódj az Európai Szolidaritási Testületről!

Ha pályázati hírekről, képzési lehetőségekről, pályázói rendezvényekről értesülnél, keresd fel Facebook csoportunkat: Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×