Erasmus+ mindenkinek! A program számtalan lehetőséget tartogat a pedagógusoknak is

Összefoglaló a köznevelési és szakképzési pályázattípusokról, nemzetközi lehetőségekről.

erasmus_mindekinek

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre pályázatot intézmények nyújthatnak be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. A köznevelés és a szakképzés terén a program fókuszában a pedagógusok, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkatársak, intézményvezetők szakmai és személyes fejlődése, a társadalmi befogadás és diverzitás, valamint az innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása áll.

Ehhez a köznevelési-, szakképzési-, illetve a köznevelés, szakképzés területén aktív intézmények számos módon kapcsolódhatnak szakmai fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében.

Lehetőségek és pályázattípusok az oktatás minden szintjén

A RÖVID FUTAMIDEJŰ MOBILITÁSI PROJEKTEK célja a diákok, pedagógusok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben. A pályázattípus révén elérhető tevékenységek kiváló lehetőséget biztosítanak a nemzetközi együttműködéssel még csak ismerkedő, az Erasmus+ programba először bekapcsolódni vágyó vagy korlátozott kapacitásokkal rendelkező intézmények számára. 


Az ERASMUS-AKKREDITÁCIÓ pályázattípus lényege az, hogy a sikeres pályázó szervezetek egy hosszú távra (2027 végéig) szóló akkreditációt nyernek el, amelynek birtokában magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését. Az Erasmus-akkreditációval rendelkező pályázók a saját szektorukban a program végéig egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián belül.  


A PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek/intézmények számára nemzetközi együttműködésekben való részvételre, tapasztalatszerzésre. Ezáltal tovább fejleszthetik tevékenységeik minőségét, erősíthetik kapacitásaikat, partneri hálózatokat alakíthatnak ki. A közös, transznacionális szintű együttműködések során lehetőség van magas minőségű innovatív módszerek kidolgozására, adaptálásra.  


A KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK pályázattípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus programban még új szervezeteket célozza. 


A Tempus Közalapítvány, az Erasmus+ programot működtető Nemzeti Irodaként, ingyenes információs napok és pályázatíró szemináriumok szervezésével segíti leendő pályázóit.

Bővebb információ a pályázattípusokról, közelgő rendezvényekről és információs napokról, valamint a pályázáshoz szükséges dokumentumok elérhetők az Erasmus+ honlapon: www.erasmusplusz.hu 

A következő pályázatbeadási határidő 2024. februárban várható.