Rövid futamidejű mobilitási projektek a köznevelési szektorban (KA122-SCH)

A rövid futamidejű mobilitási projektek célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

1. A pályázattípus célja

A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma, egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak, például:

 • óvoda, általános iskola, nemzetiségi iskola, készségfejlesztő, gyógypedagógiai intézmények, alapfokú művészetoktatási intézmény, gimnázium, kollégium, többcélú intézmények, technikum, szakképző iskola
 • Tankerületi központ, Szakképzési Centrum, települési önkormányzat, országos és helyi nemzetiségi önkormányzat, köznevelési intézmények, egyházak és egyetemek (fenntartói minőségben), magánfenntartók, Pedagógiai Oktatási Központ (POK); Pedagógiai Szakszolgálat

Ebben a pályázattípusban csak önálló pályázatot lehet benyújtani, a konzorciumi pályázás nem lehetséges.

A résztvevők köre: bármely, a küldő intézmény munkatársa vagy tanulója. Szakértők fogadása esetén a résztvevő programországból érkezhet, gyakorló tanárok esetén a résztvevő egy programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás pedagógus lehet.

3. Megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása

 • Szakmai látogatás (job shadowing) 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-60 nap
 • Oktatási tevékenység 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-365 nap
 • Kurzuson való részvétel
  • megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező intézményben vagy bármely szervezetnél, mely aktív az oktatás és képzés területén
  • a tevékenység hossza 2-30 nap

Diákok mobilitása

 • Csoportos mobilitási tevékenység
  • minimum 2 diák/csoport
  • küldő intézmény biztosít felnőtt kísérőt
  • közösen tanulhatnak egy programországban lévő köznevelési intézményben, vagy más szervezetben
  • minden esetben két ország diákjainak meg kell jelennie a közös tevékenységekben
  • a tevékenység hossza 2-30 nap
 • Rövid távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 10-29 nap, kevesebb lehetősséggel rendelkező résztvevők esetén minimum 2 nap
 • Hosszú távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 30-365 nap

Egyéb tevékenységek

 • Szakértők fogadása
  • o tevékenység hossza 2-60 nap
 • Gyakorló tanárok fogadása
  • o tevékenység hossza 10-365 nap
  • o fogadó intézmény a tevékenységek költségeit kapja meg
  • o küldő intézmény biztosítja a megélhetési, utazási költségeket
 • Előkészítő látogatás
  • o nem önálló tevékenység, csak egy mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben
  • o kurzusok esetén nem megvalósítható
  • o résztvevők alapvetően munkatársak, hosszútávú mobilitás esetén vagy kevesebb lehetősséggel rendelkező diákok bevonása esetén vonhatóak be diákok is

A projekt futamideje: 6 hónap – 18 hónap.

A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.

A pályázattípusban évente csak egy pályázat támogatható intézményenként, öt év alatt maximum három projekt lehet támogatott intézményenként.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) portálján.

A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik partnerországban kell megvalósítani.

Egy intézmény egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, évente pedig egy támogatott pályázatuk lehet. 

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőnként számolva, környezetileg fenntartható utazás esetén magasabb rátákkal 
 • Egyéni támogatás: a kiutazás időtartama alapján résztvevőnként számolva
 • Szervezési támogatás:
  • kurzusokon való részvétel, gyakorló tanárok és szakértők fogadása esetén, valamint csoportos diákmobilitás esetén 100 EUR/résztvevő
  • csoportos diákmobilitás esetén maximum 1000 EUR/csoport
  • rövid távú diákmobilitás, job-shadowing és oktatási tevékenység esetén 350 EUR/résztvevő
  • hosszú távú diákmobilitás esetén 500 EUR/résztvevő
 • Kurzusdíj: 80 EUR/nap, maximum 800 euró/fő/projekt
 • Esélyegyenlőségi támogatás: 
  • 100 EUR/fő kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők
  • további költségek kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén a tényleges költség alapján számolva
 • Előkészítő látogatások: 575 EUR/fő
 • Nyelvi támogatás:
  • 150 EUR/fő azok esetében, akik számára az OLS felületen nem érhető el a szükséges nyelv
  • további 150/fő hosszú távú diákmobilitás esetén
 • Rendkívüli költségek:
  • fogyatékkal élő résztvevők és kísérői utazási költsége esetében a tényleges költség alapján számolva
  • földrajzi távolság miatti magas útiköltség esetén a tényleges költség alapján számolva, a költség 80%-ig elszámolható

7. A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

A pályázati űrlap ide kattintva érhető el. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot; csak intézmények pályázhatnak.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 4. déli 12:00

A projekt lehetséges kezdete: 2023. január 1. és május 31. között

9. Pályázati információs rendezvény

A Tempus Közalapítvány pályázati információs rendezvényeket szervez az Erasmus+ Rövid futamidejű mobilitási projekteket tervezők számára a köznevelés és felnőtt tanulás területén az alábbi időpontokban:

10. További információ és dokumentumok

​2022-es Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven)

Gyakori kérdések a KA122 pályázattípushoz kapcsolódóan

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

Adminisztratív kérdésekben:

Baráth Anita - adminisztrátor anita.barath@tpf.hu - 06-1-237 1300/125

Tartalmi kérdésekben:

Dunay Katalin - pályázati referens - katalin.dunay@tpf.hu - 06-1-237-1300/190
Kara Melinda - pályázati referens - melinda.kara@tpf.hu - 06-1-237 1300/233
Gajda Szilárd - junior pályázati referens - szilard.gajda@tpf.hu - 06-1-237 1300/130
Szilágyi Róbert - pályázati koordinátor - robert.szilagyi@tpf.hu - 06-1-237 1300/155

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×