Rövid futamidejű mobilitási projektek a köznevelési szektorban (KA122-SCH)

A rövid futamidejű mobilitási projektek célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja

A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma, egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára.

2. A pályázásra jogosultak köre

a) Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott, alábbi köznevelési intézmények jogosultak pályázatot benyújtani:

 1. az óvoda,
 2. az általános iskola,
 3. a gimnázium,
 4. a szakgimnázium,
 5. a szakiskola,
 6. a készségfejlesztő iskola,
 7. az alapfokú művészeti iskola,
 8. a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
 9. a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 10. a kollégium,
 11. a kiegészítő nemzetiségi óvoda,

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények, így különösen: 

 1. tankerületi központok,
 2. köznevelési intézmények egyéb fenntartói (felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási egyesület, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy az Nkt. szerinti egyéb fenntartó),
 3. Az Nkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi köznevelési intézmények:
 • pedagógiai szakszolgálati intézmények,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények.

A többcélú köznevelési intézmények és a szakképzési centrumok jogosultak köznevelési mobilitási pályázatot benyújtani, amennyiben köznevelési (alap)feladatot is ellátnak. Ebben az esetben kizárólag a köznevelési tevékenységekben érintett diákok és munkatársak lehetnek köznevelési mobilitási tevékenység résztvevői.

Köznevelési intézmények fenntartói csak a köznevelési feladatuk ellátásához kapcsolódó tevékenységekkel pályázhatnak köznevelési mobilitási pályázatokban. A projektek résztvevői csak a köznevelési feladatellátással foglalkozó munkatársak lehetnek, illetve az általuk benyújtott konzorciumi pályázatok esetén a konzorciumban részt vevő köznevelési intézményeik tanulói és munkatársai.

Az a) pontban felsorolt intézmények esetén a pályázónak önálló székhellyel és OM azonosítóval kell rendelkeznie. Tagintézmény önállóan nem nyújthat be pályázatot.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása

 • Szakmai látogatás (job shadowing) 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-60 nap
 • Oktatási tevékenység 
  • megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben
  • a tevékenység hossza 2-365 nap
 • Kurzuson való részvétel
  • megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező intézményben vagy bármely szervezetnél, mely aktív az oktatás és képzés területén
  • a tevékenység hossza 2-30 nap

Diákok mobilitása

 • Csoportos mobilitási tevékenység
  • minimum 2 diák/csoport
  • küldő intézmény biztosít felnőtt kísérőt
  • közösen tanulhatnak egy programországban lévő köznevelési intézményben, vagy más szervezetben
  • minden esetben két ország diákjainak meg kell jelennie a közös tevékenységekben
  • a tevékenység hossza 2-30 nap
 • Rövid távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 10-29 nap, kevesebb lehetősséggel rendelkező résztvevők esetén minimum 2 nap
 • Hosszú távú mobilitási tevékenység
  • egyéni tanulási programot meg kell határozni
  • egy köznevelési intézményben 
  • a tevékenység hossza 30-365 nap

Egyéb tevékenységek

 • Szakértők fogadása
  • tevékenység hossza 2-60 nap
 • Gyakorló tanárok fogadása
  • tevékenység hossza 10-365 nap
  • fogadó intézmény a tevékenységek költségeit kapja meg
  • küldő intézmény biztosítja a megélhetési, utazási költségeket
 • Előkészítő látogatás
  • nem önálló tevékenység, csak egy mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben
  • kurzusok esetén nem megvalósítható
  • résztvevők alapvetően munkatársak, hosszútávú mobilitás esetén vagy kevesebb lehetősséggel rendelkező diákok bevonása esetén vonhatóak be diákok is

A projekt futamideje: 6 hónap – 18 hónap.

A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.

A pályázattípusban évente csak egy pályázat támogatható intézményenként, öt év alatt maximum három projekt lehet támogatott intézményenként.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

 • A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény/szervezet megléte szükséges.
 • A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. 
 • Egy intézmény egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, évente pedig egy támogatott pályázatuk lehet. Egymást követő 5 év alatt pedig max. 3 db rövid futamidejű mobilitási projekt lehet támogatott intézményenként. 
 • Ebben a pályázattípusban csak önálló pályázatot lehet benyújtani, a konzorciumi pályázás nem lehetséges.
 • A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.
 • A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. 
 • Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmény nem pályázhat ebben a pályázattípusban.

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőnként számolva, környezetileg fenntartható utazás esetén magasabb rátákkal 
 • Egyéni támogatás: a kiutazás időtartama alapján résztvevőnként számolva
 • Szervezési támogatás:
  • kurzusokon való részvétel, gyakorló tanárok és szakértők fogadása esetén, valamint csoportos diákmobilitás esetén 100 EUR/résztvevő
  • csoportos diákmobilitás esetén maximum 1000 EUR/csoport
  • rövid távú diákmobilitás, job-shadowing és oktatási tevékenység esetén 350 EUR/résztvevő
  • hosszú távú diákmobilitás esetén 500 EUR/résztvevő
 • Kurzusdíj: 80 EUR/nap, maximum 800 euró/fő/projekt
 • Esélyegyenlőségi támogatás: 
  • 125 EUR/fő kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők
  • további költségek kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén a tényleges költség alapján számolva
 • Előkészítő látogatások: 680 EUR/fő
 • Nyelvi támogatás:
  • 150 EUR/fő azok esetében, akik számára az OLS felületen nem érhető el a szükséges nyelv
  • további 150/fő hosszú távú diákmobilitás esetén
 • Rendkívüli költségek:
  • pénzügyi garancia: a felmerülő költségek 80%-a
  • földrajzi távolság miatti magas útiköltség esetén a tényleges költség alapján számolva, a költség 80%-ig elszámolható
  • vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

7. A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

A pályázati űrlap ide kattintva érhető el. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot; csak intézmények pályázhatnak.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 20. déli 12:00

A projekt lehetséges kezdete: 2024. június 1. és december 31. között

9. Pályázati információs rendezvény

A Tempus Közalapítvány pályázati információs rendezvényt szervez az Erasmus+ Rövid futamidejű mobilitási projekteket tervezők számára az alábbi időpontban:

 • 2024. január 

10. További információ és dokumentumok

2024-es Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven)

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

Adminisztratív kérdésekben:

Baráth Anita - adminisztrátor anita.barath@tpf.hu - 06-1-237 1300/125

Tartalmi kérdésekben:

Dunay Katalin - pályázati referens - katalin.dunay@tpf.hu - 06-1-237-1300/190
Kara Melinda - pályázati referens - melinda.kara@tpf.hu - 06-1-237 1300/233
Szilágyi Róbert - pályázati koordinátor - robert.szilagyi@tpf.hu - 06-1-237 1300/155