Partnerségi együttműködések a köznevelési szektorban (KA220-SCH)

A résztvevő intézmények 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg a nemzetközi együttműködések terén

1. A pályázattípus célja 

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

 2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

3. Megvalósítható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez és összhangban van a partnerségi együttműködések pályázattípus célkitűzéseivel. 

A tevékenységek bármilyen formában megvalósulhatnak és több típusú résztvevőt is bevonhatnak, külön-külön vagy csoportosan.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos futamidővel és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

A Nemzeti Irodáknak lehetőségük van kiemelni az Együttműködési célú partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2022-ben benyújtandó Partnerségi együttműködések köznevelési partnerségi pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:

  • Pedagógusok, intézményvezetők és egyéb nevelő, oktató szakmák támogatása
  • A tanulási hátrány, a korai iskolaelhagyás és az alapkészségek alacsony szintű ismerete elleni küzdelem

 4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ program pályázataiban:

Az Európai Unió tagállamai*: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Programhoz társult országok: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

További programhoz nem társult országok is a partnerség részét képezhetik, azonban az ilyen partnerek csatlakozásának okát alapos indoklással és határozott alátámasztással szükséges bemutatni a pályázatban.

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

6. A támogatás mértéke

Ebben a pályázattípusban egyösszegű átalánytámogatás igényelhető, amelynek mértéke 120 000, 250 000 vagy 400 000 euró lehet. A támogatás mértékét a tervezett tevékenységekkel és az elérni kívánt eredményekkel összhangban kell meghatározni. Támogatás igényelhető például a következő tevékenységekre: projektmenedzsment és megvalósítás, nemzetközi projekttalálkozók, projekteredmények létrehozása, közös tanulási alkalmak, multiplikációs rendezvények.

A rendelkezésre álló pályázati keret a 2022. március 23-ai pályázati fordulóban 2 158 146 euró. 

7. A pályázás menete

A pályázás menetének részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. A pályázatok beadásának határideje

  • 2022. március 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Pályázati információs rendezvény

10. További információ és dokumentumok

​2022-es Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven)

A pályázat benyújtásához szükséges további tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

Adminisztráció kapcsán:

Kisgyörgy Eszter (eszter.kisgyorgy@tpf.hu)​

Pályáztatással kapcsolatos kérdésekben:

Fintáné Hidy Réka (reka.hidy@tpf.hu)
Makaji Kata (kata.makaji@tpf.hu)
Szisz Nóra (nora.szisz@tpf.hu)​

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×