Partnerségi együttműködések a köznevelési szektorban (KA220-SCH)

A résztvevő intézmények 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg a nemzetközi együttműködések terén


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja 

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

 2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Megvalósítható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez és összhangban van a partnerségi együttműködések pályázattípus célkitűzéseivel. 

A tevékenységek bármilyen formában megvalósulhatnak és több típusú résztvevőt is bevonhatnak, külön-külön vagy csoportosan.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos futamidővel és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

 4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ program pályázataiban:

Az Európai Unió tagállamai*: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Programhoz társult országok: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

További programhoz nem társult országok is a partnerség részét képezhetik, azonban az ilyen partnerek csatlakozásának okát alapos indoklással és határozott alátámasztással szükséges bemutatni a pályázatban.

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

6. A támogatás mértéke

Ebben a pályázattípusban egyösszegű átalánytámogatás igényelhető, amelynek mértéke 120 000, 250 000 vagy 400 000 euró lehet. A támogatás mértékét a tervezett tevékenységekkel és az elérni kívánt eredményekkel összhangban kell meghatározni. Támogatás igényelhető például a következő tevékenységekre: projektmenedzsment és megvalósítás, nemzetközi projekttalálkozók, projekteredmények létrehozása, közös tanulási alkalmak, multiplikációs rendezvények.

A tervezett pályázati keret a 2023. március 22-ei pályázati fordulóban 2 723 338 euró.
A tervezett pályázati keret a 2023. október 4-ei pályázati fordulóban 923 338 euró.

7. A pályázás menete

A pályázás menetének részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. A pályázatok beadásának határideje

  • 2023. március 22. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
  • 2023. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Pályázati információs rendezvény

10. További információ és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


2023-as Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven)

A pályázat benyújtásához szükséges további tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

Adminisztráció kapcsán:

Komáromy Zsófia (zsofia.komaromy@tpf.hu)

Pályáztatással kapcsolatos kérdésekben:

Tarján Zsuzsanna (zsuzsanna.tarjan@tpf.hu)
Reinisch Réka (reka.reinisch@tpf.hu)  

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×