Erasmus-akkreditáció a köznevelési szektorban (KA120-SCH)

Az Erasmus-akkreditáció olyan, legalább két év tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak a mobilitási kategóriában.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve hozzájárulni az európai oktatási térség erősítéséhez A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a köznevelési intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához külön támogatás-igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. Erről bővebben itt olvashatnak.

2. A pályázásra jogosultak köre

a) Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott, alábbi köznevelési intézmények jogosultak pályázatot benyújtani:

 1. az óvoda,
 2. az általános iskola,
 3. a gimnázium,
 4. a szakgimnázium,
 5. a szakiskola,
 6. a készségfejlesztő iskola,
 7. az alapfokú művészeti iskola,
 8. a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
 9. a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 10. a kollégium,
 11. a kiegészítő nemzetiségi óvoda,

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények, így különösen: 

 1. tankerületi központok,
 2. köznevelési intézmények egyéb fenntartói (felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási egyesület, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy az Nkt. szerinti egyéb fenntartó),
 3. Az Nkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi köznevelési intézmények:
 • pedagógiai szakszolgálati intézmények,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények.

A többcélú köznevelési intézmények és a szakképzési centrumok jogosultak köznevelési mobilitási pályázatot benyújtani, amennyiben köznevelési (alap)feladatot is ellátnak. Ebben az esetben kizárólag a köznevelési tevékenységekben érintett diákok és munkatársak lehetnek köznevelési mobilitási tevékenység résztvevői.

Köznevelési intézmények fenntartói csak a köznevelési feladatuk ellátásához kapcsolódó tevékenységekkel pályázhatnak köznevelési mobilitási pályázatokban. A projektek résztvevői csak a köznevelési feladatellátással foglalkozó munkatársak lehetnek, illetve az általuk benyújtott konzorciumi pályázatok esetén a konzorciumban részt vevő köznevelési intézményeik tanulói és munkatársai.

Az a) pontban felsorolt intézmények esetén a pályázónak önálló székhellyel és OM azonosítóval kell rendelkeznie. Tagintézmény önállóan nem nyújthat be pályázatot.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Erasmus akkreditáció birtokában várhatóan megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása 

 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Diákok mobilitása 

 • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
 • rövid távú  mobilitási tevékenység (10-29 nap)
 • hosszú távú  mobilitási tevékenység (30-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek 

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások 

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén.

A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. 

Egy intézmény vagy önállóan, vagy egy nemzeti konzorcium vezetőjeként pályázhat akkreditációra egy adott szektorban. Azok az intézmények, amelyek több szektorban is jogosultak akkreditációra, szektoronként külön akkreditációs pályázatot nyújthatnak be. Ha egy intézmény önállóan nem akkreditált, akkor maximum 2 konzorciumban vehet részt tagként. 

 A pályázat nyelve: a pályázatokat angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.

6. Az odaítélhető Erasmus-akkreditációk maximális száma

A szakképzési és a köznevelési szektorokban az elmúlt években nagy érdeklődés mutatkozott a pályázásra jogosult intézmények részéről az Erasmus-akkreditáció pályázattípus (KA120) iránt, ugyanakkor a rendelkezésre álló pályázati források ezt a megnövekedett érdeklődést nem tudták követni. Az Erasmus+ Program szabályai lehetővé teszik a nemzeti irodák számára, hogy nagy érdeklődés esetén meghatározzák az odaítélendő akkreditációk maximális számát.

A magyar Nemzeti Iroda a 2023-as pályázati körben a köznevelési szektorban odaítélhető Erasmus-akkreditációk számát (KA120-SCH) 10 db-ban maximalizálja.  

A pályázati eljárás során a nemzeti iroda az adott szektoron belül rangsorolja a minimum követelményeknek megfelelő pályázatokat. A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditáció hagynak jóvá, amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi pályázat jóváhagyásra kerüljön.

7. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ "Pályázati útmutató"-ban érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot).

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

Az Erasmus akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2024. október 1. déli 12.00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Pályázati információs rendezvény

 • 2024. január

10. További információk, dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről

Az Erasmus akkreditációs pályázati felhívás, az űrlap és a különböző tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

Adminisztratív kérdésekben:

Baráth Anita - adminisztrátor anita.barath@tpf.hu  +36 1 237 1300/125

Tartalmi kérdésekben:

Dunay Katalin - pályázati referens - katalin.dunay@tpf.hu +36 1 237-1300/190
Kara Melinda - pályázati referens - melinda.kara@tpf.hu +36 1 237 1300/233
Gajda Szilárd - junior pályázati referens - szilard.gajda@tpf.hu +36 1 237 1300/130
Szilágyi Róbert - pályázati koordinátor - robert.szilagyi@tpf.hu   +36 1 237 1300/155