Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatása a 2022/2023-as és 2023/2024-es tanévben

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás
Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a korábbi programszakaszban alkalmazott szociális kiegészítő támogatási rendszer szempontjait a Tempus Közalapítvány kibővítette, és megemelt támogatási összeggel esélyegyenlőségi támogatásként még több hallgató számára kívánja elérhetővé tenni.

Az új esélyegyenlőségi koncepció és erre épülő kibővített szempontrendszer a 2021-es Erasmus+ Pályázati Útmutatóban a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők jellemző akadályainak meghatározására javasolt szempontok alapján, a nemzeti sajátosságok figyelembevételével került kialakításra.

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázás az intézményi koordinátoroknál lehetséges a megfelelő dokumentumok benyújtásával.

A pályázás menete

A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott módon az intézményi koordinátorhoz nyújtható be. A pályázatok jogosultsági bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, majd a támogatásra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett pályázatokról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a soron következő kuratóriumi ülésen döntést hoz, amiről 3 munkanapon belül értesítjük az intézményeket.

Az esélyegyenlőségi támogatás összege

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.


2022/2023-as és 2023/2024-es tanév

Pályázati dokumentumok:

Pályázati sablonok:

Angol nyelvű nyilatkozatok:

Adatkezelési tájékoztatók:


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×