Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek.

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás borítókép
Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázás az intézményi koordinátoroknál lehetséges a megfelelő dokumentumok benyújtásával.

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a korábbi programszakaszban alkalmazott szociális kiegészítő támogatási rendszer szempontjait a Tempus Közalapítvány kibővítette, és megemelt támogatási összeggel esélyegyenlőségi támogatásként még több hallgató számára kívánja elérhetővé tenni.

A pályázás menete

A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott módon az intézményi koordinátorhoz nyújtható be. 

Az esélyegyenlőségi támogatás összege

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Az esélyegyenlőségi támogatásra jogosultak

 • Egészségügyi akadályok 
  • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók

 • Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok
  • Esti vagy levelező szakos hallgatók
  • A jelentkezéskor hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokban részesülő hallgatók

 • Társadalmilag sérülékeny csoportok
  • Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai (pl. roma) kisebbséghez tartozó hallgatók
  • A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók
  • A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók

 • Társadalmi akadályok
  • Olyan hallgatók, akiknek legalább egyik szülőjük/gondviselőjük nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel
  • Olyan hallgatók, akik szülők/gondviselők
  • Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesültek
  • Árva/félárva hallgatók 
  • Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van) 

 • Gazdasági nehézségek
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő vagy részesült hallgatók
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő vagy részesült hallgatók
  • HÖOK Mentorprogram (egykori) kedvezményezett hallgatói
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatói
  • Roma szakkollégium (egykori) tagjai 
  • Felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesülő hallgatók
  • Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgatók
  • Hallgatók, akik hirtelen változás állt be a szociális körülményeikben (pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, balesete)
  • Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt
  • A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók

 • Földrajzi akadályok
  • A 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosai

Pályázati anyagok:

Pályázati dokumentumok:

Pályázati sablonok:

Angol nyelvű nyilatkozatok:

Adatkezelési tájékoztatók: