Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

Lehetővé teszi felsőoktatási hallgatók számára, hogy egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlaton vegyenek részt.

1. A pályázattípus célja 

A szakmai gyakorlat egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, valamint a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez. 

Fogadó vállalkozás lehet privát vagy közintézmény: 

 • a munkaerőpiacon, 
 • az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén. 

Nem lehetnek:  

 • Nemzeti Irodák,  
 • európai uniós szervezetek. 

2. A pályázásra jogosultak köre 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. 

3. Támogatható tevékenységek 

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap) 
  • diploma utáni szakmai gyakorlat is elérhető, ez esetben még aktív hallgatóként kell pályázatot benyújtani, és a végzés utáni 12 hónapban teljesíteni a gyakorlatot
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap) 
 • doktori hallgatók rövid távú mobilitása (hossza 5-30 nap) 

4. A programban részt vevő országok 

Programországok: 

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

Partnerországok: 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően partnerországokban megvalósuló szakmai gyakorlat is támogatható, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. 

Partnerországok

5. Részvételi feltételek 

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt. (kivéve: diploma utáni szakmai gyakorlat esetén) 
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk). 
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő. 
 • Akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni. 
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen. 
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi. Az ilyen "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap áll rendelkezésre. Ehhez a korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitáson vett részt a hallgató).
 • A diploma utáni szakmai gyakorlat időtartama annak a képzésnek a mobilitási időtartamába számít bele, amely alatt pályázott rá a hallgató. 
 • A doktori programban részt vevő hallgatók rövid (5-30 napos) vagy normál (2-12 hónapos) időtartamú szakmai gyakorlati mobilitásban is részt vehetnek. 
 • A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia. 
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről. 
 • A küldő intézmény kötelessége a külföldi szakmai gyakorlat teljes elfogadására való törekvés. 
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 

6. A pályázás menete 

A szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.