Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Felsőoktatási intézmények munkatársainak mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából

Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársai képesek legyenek külföldön tanítani, illetve szakmailag fejleszteni magukat annak érdekében, hogy  

 • megosszák szakértelmüket,  
 • új oktatási környezetekkel ismerkedjenek meg,  
 • új innovatív pedagógiai, tanterv fejlesztési és digitális készségeket sajátítsanak el,  
 • külföldi partnereikkel olyan közös tevékenységeket dolgozzanak ki, amelyek a program célkitűzését szolgálják,  
 • megosszák jó gyakorlataikat és fokozzák az együttműködéseket más felsőoktatási intézményekkel,  
 • a vállalatok munkatársainak bevonásával jobban felkészítsék a hallgatókat a munka világára. 

1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli vagy partnerországbeli partnernél - felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál - végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (például szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás). 

2. A pályázásra jogosultak köre 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai (beleértve az oktatásban részt vevő doktori hallgatókat is). 

3. Támogatható tevékenységek 

 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely programországban 
 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely partnerországban 

4. A mobilitás időtartama 

 • programországba történő mobilitásnál: 2-60 nap, utazás nélkül 
 • partnerországba történő mobilitásnál: 5-60 nap, utazás nélkül 

5. A programban részt vevő országok 

Programországok listája: 

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia  

Partnerországok listája

6. Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény. 
 • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon, valamint az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény). 
 • Konferencia részvétel nem támogatható! 
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi. 

7. A pályázás menete 

A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.