Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

Felsőoktatási munkatársak mobilitása külföldi tanítás, vagy szakmai önfejlesztés céljából

Az oktatók mobilitásának célja, hogy lehetőségük legyenek külföldön tanítani, illetve szakmailag fejleszteni magukat annak érdekében, hogy 

 • megosszák szakértelmüket,
 • új oktatási környezetekkel ismerkedjenek meg,
 • új innovatív pedagógiai, tanterv fejlesztési és digitális készségeket sajátítsanak el,
 • külföldi partnereikkel olyan közös tevékenységeket dolgozzanak ki, amelyek a program célkitűzését szolgálják,
 • megosszák jó gyakorlataikat és fokozzák az együttműködéseket más felsőoktatási intézményekkel,
 • a vállalatok munkatársainak bevonásával jobban felkészítsék a hallgatókat a munka világára.

1. A pályázattípus célja

 • a felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatási célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázásra jogosultak köre

 • az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatói (beleértve az oktatásban részt vevő doktori hallgatókat is);
 • bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon, illetve az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása bármely programországban
 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása bármely partnerországban
 • külföldi vállalkozás munkatársának oktatási célú fogadása

4. A mobilitás időtartama

 • programországba történő mobilitásnál: 2-60 nap, utazás nélkül
 • partnerországba történő mobilitásnál: 5-60 nap, utazás nélkül
 • külföldi vállalkozás munkatársának mobilitása: minimum 1 nap

5. A programban részt vevő országok

Programországok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

Partnerországok

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en

6. Pályázati feltételek

A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.

A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi "vállalkozás" (a munkaerőpiacon, valamint az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).

Például

 • állami vagy magán kis, közepes vagy nagyvállalkozás (beleértve a társadalmi vállalkozást is)
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami szerv
 • szociális partner, vagy a munka világának egyéb képviselői, például kereskedelmi, kézműves, vagy szakmai szövetségek és szakszervezetek
 • kutatóintézet
 • alapítvány
 • iskola / intézet / oktatási központ (bármely oktatási szinten az óvodától a középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttképzést is)
 • nonprofit szervezet, egyesület, civil szervezet
 • karrier tanácsadást, szakmai tanácsadást és tájékoztatást nyújtó szervezetek

Az oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente (az 1 hétnél rövidebb időszakokra is). Ha a mobilitás hossza több mint egy hét, akkor az oktatott órák számát is időarányosan növelni kell.

Kivételek

 • a külföldi vállalkozás beutazó munkatársának mobilitásánál nincs minimálisan megadott oktatási óraszám
 • ha az oktatási mobilitás képzési mobilitással párosul, akkor a minimális oktatási óraszám 4 órára csökken hetente 

Az oktatási tevékenység bármely tanulmányi területen megvalósulhat.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

7. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a felsőoktatási intézmény hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.