Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata a felnőtt tanulási szektorban (KA121-ADU)

Az Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz és valósíthatnak meg mobilitási pályázatot (KA1).

1. A pályázattípus célja

Ebben a pályázattípusban kizárólag Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek jogosultak pályázni, amelyek az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához szükséges költségvetés támogatási igényt ebben a pályázatban tudják benyújtani (KA121).

2. A pályázásra jogosultak köre

Az Erasmus akkreditációt elnyert szervezetek. 

3. Megvalósítható tevékenységek és résztvevők

Munkatársak mobilitása

Résztvevői azok a felnőttkori tanulásban dolgozó oktatók, trénerek, szakemberek, munkatársak, vezetők, önkéntesek, tanácsadók, etc., akik a pályázó intézménnyel/szervezettel valamely szerződéses viszonyban állnak.

 • szakmai látogatás (job-shadowing) (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Tanulók mobilitása

Résztvevői azok az alulképzett vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező, hátrányos helyzetű felnőtt tanulók, akik a pályázó intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában részt vesznek.

 • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap) (min.2 diák/csoport) (biztosítani kell kísérőt)
 • egyéni tanulási mobilitási tevékenység (2-30 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek

Szakértők fogadása esetén a résztvevő, programországból érkezhet. Gyakorló tanárok esetén a résztvevő, egy programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás oktató lehet.

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások (kizárólag mobilitási tevékenységhez –kivéve kurzus/tréning - kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben)

Alacsony képzettségű felnőtt tanulók:

Azon alacsony iskolai végzettséggel és alacsony alapkészségekkel rendelkező 15 és 64 év közötti felnőttek, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, valamint a társadalmi beilleszkedésükhöz, a munkaerőpiaci részvételükhöz, valamint az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódásukhoz szükséges szintű írás-olvasási, számolási és digitális készségekkel. Kiemelten magas arányban jelennek meg az ebbe a csoportba tartozó felnőttek a közfoglalkoztatott, a megváltozott munkaképességű, a fogyatékkal élő, a fogvatartott, valamint a roma kisebbséghez tartozó személyek körében.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődhet össze:

 • Utazási támogatás: utazási távolság alapján, sávos bontásban, résztvevőként számolva; környezetileg fenntartható utazás esetén magasabb rátákkal 
 • Egyéni (megélhetési) költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján, résztvevőnként számolva
 • Szervezési támogatás: 
  • 100 EUR/fő: kurzuson és tréningen való részvétel, szakértők fogadása, gyakorló tanár fogadása, csoportos tanulói mobilitás
  • 350 EUR/fő: egyéni tanulói mobilitás, szakmai látogatás, oktatási tevékenység
 • Előkészítő látogatások: 575 EUR/fő (max. 3 fő/látogatás)
 • Kurzusdíj hozzájárulás: 80 EUR/nap, maximum 800 euró/fő/projekt
 • Esélyegyenlőségi támogatás: 
  • 100 EUR/fő kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén​
  • további költségek kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi támogatás: 150 EUR/fő (megkötésekkel)
 • Rendkívüli költség: a valós költségek alapján
  • Pénzügyi garancia: a felmerülő költségek 80%-a
  • Magas utazási költségek esetén: a felmerülő költségek 80%-a (indoklás szükséges)

A részletekről bővebben a Pályázati útmutatóban tájékozódhat.

6. Pályázati határidő

Akkreditált szervezetek mobilitási pályázatának benyújtási határideje: 2022. február 23. déli 12 óra 

7. További információk, dokumentumok

2021-es Erasmus+ pályázati útmutató (angol nyelven)

Pályázati felhívás (angol nyelven)

Pályázati űrlap (angol nyelven)

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők honlapunk dokumentumtárában.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×