Rövid futamidejű mobilitási projektek a felnőtt tanulási szektorban (KA122-ADU)

A rövid futamidejű mobilitási projektek célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja

A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma, egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára.

A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a felnőtt tanulás területén működő intézmények/szervezetek fejlesztési igényeikre építve, a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. Ezáltal elősegítik az adott intézményben/szervezetben folyó felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, megújulását.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak.

Pályázatot nyújthatnak be:

a) Formális, informális és nem formális felnőttkori tanulást nyújtó szervezetek/intézmények;

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttkori tanulás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények.

Felnőttkori tanulási program: Azok az oktatási programok, amelyekben olyan felnőttek állampolgári, civil, kulturális, társadalmi perspektívában megvalósuló tanulási tevékenysége, kompetenciafejlesztése valósul meg, akik befejezték az alapfokú iskolai képzést, vagy már nem vesznek részt benne, és valamilyen formában (formális, nem-formális vagy informális) újrakezdik a nem szakképzés jellegű tanulást.

Felnőttkori oktatást nyújtó szervezetek lehetnek például felnőttek általános iskolái és gimnáziumai, egyetemek nyílt vagy senior akadémiái, közgyűjtemények, közösségi központok, népfőiskolák, gazdasági szervezetek (például munkáltatóként is), színházak, civil szervezetek, szakszervezetek, büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek, egyházak vagy más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat.

Felnőtt tanulói célcsoportok lehetnek például foglalkoztatottak, munkanélküliek, gazdaságilag inaktívak, nyugdíjasok, Gyeden/Gyesen lévők, fogyatékossággal élők; megváltozott munkaképességűek, nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatal felnőttek, pályamódosításra/pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek, korcsoport szerint meghatározott célcsoportok, nem szerint meghatározott célcsoport, földrajzi terület szerint meghatározott célcsoportok, valamilyen szempontból (pl. területi, anyagi) hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak (vagy más iskolai végzettség szerint meghatározott célcsoport), foglalkozás szerint meghatározott célcsoport (pl. egészségügyi vagy szociális szférában dolgozók), romák, menekültek, bevándorlók, szabadságvesztésüket töltő felnőttek, fogvatartásból szabadult felnőttek, állami gondozásból kikerülő felnőttek stb.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Megvalósítható tevékenységek és résztvevők

Munkatársak mobilitása 

Résztvevői azok a felnőttkori tanulásban dolgozó oktatók, trénerek, szakemberek, munkatársak, vezetők, önkéntesek, tanácsadók, etc., akik a pályázó intézménnyel/szervezettel valamely szerződéses viszonyban állnak.

 • szakmai látogatás (job-shadowing) (2-60 nap)
 • oktatási/képzési tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap kurzusdíj elszámolható)

Felnőtt tanulók mobilitása

Résztvevői azok a felnőtt tanulók, akik a pályázó intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában részt vesznek.

 • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap) (min.2 tanuló/csoport) (biztosítani kell kísérőt)
 • rövid távú egyéni tanulási célú mobilitási tevékenység (2-29 nap)
 • hosszú távú egyéni tanulási célú mobilitási tevékenység (30 – 365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek

Szakértők fogadása esetén a résztvevő, programországból érkezhet. Gyakorló tanárok esetén a résztvevő, egy programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás oktató lehet.

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások (kizárólag mobilitási tevékenységhez –kivéve kurzus/tréning - kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben)

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

 • A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény/szervezet megléte szükséges.
 • A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. 
 • Egy intézmény egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, évente pedig egy támogatott pályázatuk lehet. Egymást követő 5 év alatt pedig max. 3 db rövid futamidejű mobilitási projekt lehet támogatott intézményenként. 
 • Ebben a pályázattípusban csak önálló pályázatot lehet benyújtani, a konzorciumi pályázás nem lehetséges.
 • A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.
 • A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. 
 • Felnőtt tanulási Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmény nem pályázhat ebben a pályázattípusban.

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Utazási támogatás: utazási távolság alapján, sávos bontásban, résztvevőként számolva; környezetileg fenntartható utazás esetén magasabb rátákkal 
 • Egyéni (megélhetési) költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján, résztvevőnként számolva
 • Szervezési támogatás: 100 euró/fő (kurzuson és tréningen való részvétel, szakértők fogadása, gyakorló tanár fogadása, csoportos tanulói mobilitás); 350 euró/fő (egyéni tanulói mobilitás, szakmai látogatás, oktatási tevékenység)
 • Előkészítő látogatások: 575 EUR/fő (max. 3 fő/látogatás)
 • Kurzusdíj hozzájárulás: 80 EUR/nap, maximum 800 euró/fő/projekt
 • Esélyegyenlőségi támogatás hátrányos helyzetű résztvevők esetén: az egységköltségekhez való hozzájárulás: 100 EUR/fő, további költségek kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi támogatás: 150 EUR/fő (megkötésekkel)
 • Rendkívüli költség: a valós költségek alapján
  • pénzügyi garancia: a felmerülő költségek 80%-a
  • magas utazási költségek esetén: a felmerülő költségek 80%-a (indoklás szükséges)
  • vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

7. A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

A pályázati űrlap ide kattintva érhető el. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot; csak intézmények pályázhatnak.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának határideje:  2024. február 20., déli 12:00 óra.

Az őszi projekt lehetséges kezdete: 2024. január 1. és május 31. között.

9. Pályázati információs rendezvény

A Tempus Közalapítvány minden pályázati fordulóban a beadási határidőt megelőzően pályázati információs rendezvényt szervez az Erasmus+ Rövid futamidejű mobilitási projekteket tervezők számára. 

Várhatóan januárban még szervezünk csoportos konzultációs alkalmat, kérjük, figyeljék a "Rendezvényeink" menüpontot.
További információ és regisztrációs felület itt található.

Korábbi esemény(ek) előadásai elérhetőek alább:

10. További információ és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál