Erasmus-akkreditáció a szakképzési szektorban (KA120-VET)

Az Erasmus-akkreditáció olyan, legalább két év tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak a mobilitási kategóriában.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve hozzájárulni az európai oktatási térség létrehozásához. A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, amelynek birtokában a szakképzési intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához külön támogatás-igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. Erről bővebben itt olvashatnak.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

A pályázásra kizárólag intézmények/szervezetek jogosultak.

Pályázatot nyújthatnak be:

a) Tanulói jogviszonyban megvalósuló szakmai oktatást vagy felnőttképzési jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést és oktatást nyújtó szervezetek, így különösen:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.)  16. § (1) és (3) bekezdés és 18. § alapján az alábbi intézmények jogosultak pályázatot benyújtani:

 1. technikum
 2. szakképző iskola
 3. szakképzési alapfeladatot ellátó többcélú köznevelési intézmény 
 4. köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú szakképző intézmény

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények, így különösen:

 1. szakképzési centrumok, agrárszakképzési centrumok,
 2. szakképzési alapfeladatot ellátó intézmény fenntartójaként,
        I. pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység szakképzési tanulók és frissen végzettek számára;
       II. szakmai gyakorlatok elősegítése és a szakképzési tanulók, gyakornokok munkaerőpiacra való belépésének támogatása;
      III. szakképzés fejlesztése.
 3. minisztériumok szakképzésért felelős osztályai,
 4. kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya,
 5. kereskedelmi és iparkamarák,
 6. agrárkamarák,
 7. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ,
 8. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH),
 9. ipartestületek,
 10. ágazati képzőközpontok,
 11. vállalati képzőközpontok,
 12. olyan szakmai szövetségek, egyéb szervezetek, alapítványok, egyesületek, nonprofit kft.-k, amelyek létesítő okiratában szerepel az alábbi tevékenységek közül legalább egy:
       IV. pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység szakképzési tanulók és frissen végzettek számára;
        V. szakmai gyakorlatok elősegítése és a szakképzési tanulók, gyakornokok munkaerőpiacra való belépésének támogatása;
       VI. szakképzés fejlesztése.

c) A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/-intézmények.

 

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Erasmus akkreditáció birtokában megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása 

 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Tanulók mobilitása 

 • szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
 • rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)
 • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek 

 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén.

A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. Szakképzésben akkreditált szervezet partnerországban is megvalósíthat mobilitást.

Egy intézmény vagy önállóan, vagy egy nemzeti konzorcium vezetőjeként pályázhat akkreditációra egy adott szektorban. Azok az intézmények, amelyek több szektorban is jogosultak akkreditációra, szektoronként külön akkreditációs pályázatot nyújthatnak be. Ha egy intézmény önállóan nem akkreditált, akkor maximum 2 konzorciumban vehet részt tagként. 

A pályázat nyelve: a pályázatokat angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.

6. Az odaítélhető Erasmus-akkreditációk maximális száma

A szakképzési és a köznevelési szektorokban az elmúlt években nagy érdeklődés mutatkozott a pályázásra jogosult intézmények részéről az Erasmus-akkreditáció pályázattípus (KA120) iránt, ugyanakkor a rendelkezésre álló pályázati források ezt a megnövekedett érdeklődést nem tudták követni. Az Erasmus+ Program szabályai lehetővé teszik a nemzeti irodák számára, hogy nagy érdeklődés esetén meghatározzák az odaítélendő akkreditációk maximális számát.

A magyar Nemzeti Iroda a 2023-as pályázati körben a szakképzési szektorban odaítélhető Erasmus-akkreditációk számát (KA120-VET) 10 db-ban maximalizálja

A pályázati eljárás során a nemzeti iroda az adott szektoron belül rangsorolja a minimum követelményeknek megfelelő pályázatokat. A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditáció hagynak jóvá, amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi pályázat jóváhagyásra kerüljön.

7. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ "Pályázati útmutató"-ban érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot).

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

8. Pályázati határidő

Az Erasmus akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 19., déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Pályázati információs rendezvény

10. További információk, dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Az Erasmus akkreditációs pályázati felhívás, az űrlap és a különböző tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×