Ifjúsági csereprogram (KA152-YOU)

A pályázattípus különböző országokból érkező 13-30 év közötti fiatalok csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott tematika mentén (5-21 napig).

1. Szakpolitikai vonatkozás

Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.

Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.

2. A pályázattípus célja

Az ifjúsági cserék elősegítik a kultúrák közötti párbeszédet, az európaiság érzését, fejlesztik a fiatalok kompetenciáit és készségeit és segítenek az európai értékek megismerésében, erősítésében, valamint elősegítik az előítéletek és sztereotípiák csökkentését. Ezen kívül felhívják a figyelmet a társadalom számára releváns kérdésekre, ezáltal ösztönözve a társadalmi szerepvállalást és aktív részvételt.

3. A pályázásra jogosultak köre 

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részt vevők köre 

13-30 év közötti fiatalok a részt vevő szervezetek országaiból.

Tevékenységenként minimum 16, maximum 60 résztvevő (a csoportvezetők, facilitátorok és kísérő személyeket nem számolva). A különböző országokból érkező csoportokban a résztvevők száma legyen arányos (de nem kötelező, hogy ugyanannyi legyen).

Amennyiben az ifjúsági csere kizárólag kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonásával valósul meg, a minimum résztvevői szám 10-re csökkenhet.

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:

  • non-profit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai

a program- vagy partnerországokból.

5. Támogatható tevékenységek

Az ifjúsági csereprogramok legalább két különböző európai uniós és azzal határos programországból származó 13-30 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott tematika mentén (5-21 napig). A résztvevők – csoportvezetők támogatásával – ennek során közösen hajtanak végre olyan (műhelyfoglalkozásokból, gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri tevékenységekből stb.) álló programot, amelyet az ifjúsági csere előtt közösen terveztek meg és készítettek elő.

6. A programban részt vevő országok

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi pályázati kategóriában:

  • az Európai Unió tagállamai,
  • az EFTA/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
  • az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedón, Szerbia

​Tevékenységek programországokon belül: a tevékenységben részt vevő összes szervezetnek programországból kell származnia.

Az Unióval szomszédos partnerországokkal közös tevékenységek: a tevékenységben legalább egy olyan szervezetnek kell részt vennie, amely programországban működik, illetve egy másik szervezetnek, amely az Unióval szomszédos partnerországban működik.

Bővebb információ a pályázati útmutató A) részében található.

7. Pályázati feltételek

​Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása; előkészítő látogatás.

9. A pályázás menete

Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.

a. Hagyományos pályázatbeadás

Ennek részleteit a pályázati útmutató  C) része tartalmazza.

b. Erasmus-akkreditáció

Az ifjúsági területen elérhető mobilitási tevékenységek az Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.

Bővebb információ az akkreditációról itt olvasható.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása

10. A pályázatok beadásának határideje

2022. február 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2022. október 4. déli 12:00 óra(brüsszeli idő szerint)

11. További információ és dokumentumok

Pályázati útmutató

Pályázati űrlap (a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség)

Pályázati felhívás 2022

Pályázati felhívás 2021

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

Európai Ifjúsági Stratégia

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők honlapunk dokumentumtárában.


Kapcsolat

​Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×