Ifjúsági részvételi tevékenységek (KA154-YOU)

A pályázattípus keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjainak részvételével, melyek célja, hogy elősegítsék a fiatalok aktív részvételét.

1. Szakpolitikai vonatkozások

Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.

Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek esetében inspirációt nyújthatnak az EU Ifjúsági Párbeszéd témái és prioritásai a projektek tervezésében és megvalósításában.

2. A pályázattípus célja

A pályázattípus az ifjúsági részvétel alternatív, szektorokon átnyúló, innovatív és digitális formáit támogatja, ezáltal teremtve meg a lehetőséget a fiatalok aktív részvételére, minden háttérből. A ifjúsági részvétel tevékenységek ideálisak a fiatalok és döntéshozók közti párbeszédek kialakítására, és a fiatalok az európai demokratikus életben való részvételének erősítésére. Ennek közvetlen eredményeként növelhető a fiatalok érdekképviselete az őket érintő döntésekben.

3. A pályázásra jogosultak köre 

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részvevők köre 

13-30 éves fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból, illetve a projekt témájához releváns döntéshozók.

5. Támogatható tevékenységek

Az ifjúsági részvételi tevékenységek megvalósulhatnak nemzetközi vagy nemzeti szinten. A nemzeti szintű projektek megfelelőek lehetnek különböző ötletek és módszerek helyi szintű kipróbálásához és eszközök lehetnek korábbi kezdeményezések nyomon követésére és azok fejlesztésére. Ugyanakkor, bármilyen szinten valósulnak meg, a projekteknek rendelkezniük kell európai dimenzióval.

A projektek nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb.

A projektek magukban foglalhatnak mobilitási tevekénységeket is, ám ez nem kötelező. Ezekhez a tevékenységekhez specifikus pénzügyi támogatás nyerhető.

Ahol releváns, erősen ajánlottak a digitális tevékenységek (webináriumok, digitális eszközök használata, stb.) és/vagy képzés a demokrácia digitális eszközeinek használatáról

A projektek időtartama 3-24 hónap lehet.

6. A projektben résztvevők köre

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:

  • non-profit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai

a program- vagy partnerországokból.

Bővebb információ a pályázati útmutató A) részében található.

7. Pályázati feltételek

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: utazás (amennyiben a projekt keretében terveznek mobilitási tevékenységet); szervezési támogatás (500 euró/hónap); rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása, coach, rendezvényszervezés.

 Projektenként maximum 60.000 euró támogatás adható.

9. A pályázás menete

Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.

a. Hagyományos pályázatbeadás

Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

b. Erasmus-akkreditáció

Az ifjúsági részvételi tevékenységek 2022-től az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.

Bővebb információ az akkreditációról az alábbi linken érhető el.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása

10. A pályázatok beadásának határideje

2022. február 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

11. További információ és dokumentumok

Pályázati útmutató

Pályázati űrlap (a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség)

Pályázati felhívás 2022

Pályázati felhívás 2021

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

Európai Ifjúsági Stratégia

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők honlapunk dokumentumtárában.


Kapcsolat

​Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×