Ifjúságsegítők mobilitása (KA153-YOU)

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek. Célja a minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy egyéb érintett szereplők közötti együttműködés révén.

1. Szakpolitikai vonatkozás

Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.

Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.

2. A pályázattípus célja

Az ifjúságsegítők mobilitása az ifjúsági szakemberek fejlődését támogatja és azon keresztül az ifjúsági munka minőségfejlesztését helyi, régiós, nemzeti, európai és nemzetközi szinten nemformális és informális tanulási tapasztalatok által. A pályázattípus hozzájárul az EU Ifjúsági Stratégia célkitűzéseihez, azok közül pedig kifejezetten az ifjúsági munka innovációjához és elismertetéséhez.

3. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részt vevők köre

Maximum 50 résztvevő, korhatár nélkül.

A résztvevők lakosai a küldő vagy a fogadó országnak (a képzők, facilitátorok kivételével).

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:

  • non-profit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai

a program- vagy partnerországokból.

5. Támogatható tevékenységek

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melyek a következők révén járulnak hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez:

  • tanulmányi látogatások, mint például job shadowing, szakembercserék, peer learning
  • hálózatépítés és közösségfejlesztés
  • képzések a minőségi ifjúsági munka érdekében
  • szemináriumok és workshopok tudásbővítés és jó gyakorlatok megosztása céljából

Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek tervezik meg és bonyolítják le. Az ifjúságsegítő szakemberek részvétele a képviselt szervezet kapacitásfejlesztéséhez nagyban hozzájárul, és egyértelműen hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell az ifjúsági területen.

Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek

Az ifjúságsegítők mobilitása pályázattípus tartalmazhat rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységeket is, melyek kiegészítő tevékenységek azzal a céllal, hogy növeljék a mobilitási projektek hatásait a területen. Ezek például innovációt és az ifjúsági munka elismertetését támogató tevékenységek lehetnek, mely lehetőséget teremt tapasztaltabb pályázók számára, hogy új eszközöket (például a digitális ifjúsági munkát fejlesztő eszközök), új módszereket próbáljanak ki.

6. A programban részt vevő országok

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi pályázati kategóriában:

  • az Európai Unió tagállamai,
  • az EFTA/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
  • az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedón, Szerbia

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak. A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

Bővebb információ a pályázati útmutató A) részében található.

7. Pályázati feltételek

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása; előkészítő látogatás.

9. A pályázás menete

Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.

a. Hagyományos pályázatbeadás

Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

b. Erasmus-akkreditáció

Az ifjúsági területen elérhető mobilitási tevékenységek az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.

Bővebb információ az akkreditációról itt olvasható.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása

10. A pályázatok beadásának határideje

2022. február 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2022. október 4. déli 12:00 óra(brüsszeli idő szerint)

11. További információ és dokumentumok

Pályázati útmutató

Pályázati űrlap (a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség)

Pályázati felhívás 2022

Pályázati felhívás 2021

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

Európai Ifjúsági Stratégia

További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők honlapunk dokumentumtárában.


Kapcsolat

​Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×