Ifjúságsegítők mobilitása (KA153-YOU)

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek. Célja a minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy egyéb érintett szereplők közötti együttműködés révén.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. Szakpolitikai vonatkozás

Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.

Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.

2. A pályázattípus célja

Az ifjúságsegítők mobilitása az ifjúsági szakemberek fejlődését támogatja és azon keresztül az ifjúsági munka minőségfejlesztését helyi, régiós, nemzeti, európai és nemzetközi szinten nemformális és informális tanulási tapasztalatok által. A pályázattípus hozzájárul az EU Ifjúsági Stratégia célkitűzéseihez, azok közül pedig kifejezetten az ifjúsági munka innovációjához és elismertetéséhez.

3. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről

4. A projektekben részt vevők köre

Maximum 50 résztvevő, korhatár nélkül.

A résztvevők lakosai a küldő vagy a fogadó országnak (a képzők, facilitátorok kivételével).

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:

  • non-profit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai

a program- vagy partnerországokból.

5. Támogatható tevékenységek

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melyek a következők révén járulnak hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez:

  • tanulmányi látogatások, mint például job shadowing, szakembercserék, peer learning
  • hálózatépítés és közösségfejlesztés
  • képzések a minőségi ifjúsági munka érdekében
  • szemináriumok és workshopok tudásbővítés és jó gyakorlatok megosztása céljából

Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek tervezik meg és bonyolítják le. Az ifjúságsegítő szakemberek részvétele a képviselt szervezet kapacitásfejlesztéséhez nagyban hozzájárul, és egyértelműen hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell az ifjúsági területen.

Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek

Az ifjúságsegítők mobilitása pályázattípus tartalmazhat rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységeket is, melyek kiegészítő tevékenységek azzal a céllal, hogy növeljék a mobilitási projektek hatásait a területen. Ezek például innovációt és az ifjúsági munka elismertetését támogató tevékenységek lehetnek, mely lehetőséget teremt tapasztaltabb pályázók számára, hogy új eszközöket (például a digitális ifjúsági munkát fejlesztő eszközök), új módszereket próbáljanak ki.

6. A programban részt vevő országok

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi pályázati kategóriában:

  • az Európai Unió tagállamai,
  • az EFTA/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
  • az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedón, Szerbia

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak. A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

Bővebb információ a pályázati útmutató A) részében található.

7. Pályázati feltételek

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása; előkészítő látogatás.

9. A pályázás menete

Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.

a. Hagyományos pályázatbeadás

Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

b. Erasmus-akkreditáció

Az ifjúsági területen elérhető mobilitási tevékenységek az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.

Bővebb információ az akkreditációról itt olvasható.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása.

10. A pályázatok beadásának határideje

2023. február 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2023. október 4. déli 12:00 óra(brüsszeli idő szerint)

11. További információ és dokumentumok

További tájékoztató és támogató dokumentumok elérhetők honlapunk dokumentumtárában.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×