Kis léptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU)

A projekttípus a hagyományos partnerségi projektekhez képest kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategória keretében a részt vevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A kis léptékű partnerségek projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

1. Szakpolitikai vonatkozás

Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kis léptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Emellett kiemelt fókusz kerül a szektorközi együttműködésekre, melyeken keresztül a különböző területek közötti szinergiák kialakítására nyílik lehetőség a fiatalokat érintő témákban, az ifjúsági részvétel népszerűsítésére valamint a fiatalok aktív részvételének támogatására, kifejezetten a társadalmi kirekesztettséggel szembenéző fiatalokat érintve.

2. A pályázattípus célja

A kis léptékű partnerségek pályázattípus kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

A projektek magukban foglalhatnak nemzeti és nemzetközi elemeket (minden esetben európai dimenzióval), ezáltal biztosítva, hogy a résztvevő szervezetek könnyebben érjenek el kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat: a tevékenységtípus kiemelt célja ugyanis ezen fiatalok társadalmi befogadásának növelése. Emellett az aktív európai állampolgárság és az európai dimenzió helyi szintű érvényesítése.

A kis léptékű partnerségek ezenfelül hozzájárulhatnak nemzetközi partnerhálózatok fejlesztéséhez és a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák szinergiáinak támogatásához.

3. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


4. Támogatható tevékenységek

Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg vagy csapatban.

A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, nem feltétlenül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület gyakori szükségleteire és prioritásaira, és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új megközelítések és fejlesztések bevezetésének.

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

5. A programban részt vevő országok

A partnerségi együttműködésekben részt vehet bármely programországban székhellyel rendelkező szervezet/intézmény.

6. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

7. A támogatás mértéke

A tevékenységtípus esetében úgynevezett „lump sum”, azaz átalány alapú a támogatás. Ennek értelmében a pályázók kétféle költségkategóriából tudnak választani, a projekt mértékével összhangban, figyelembe véve a tervezett tevékenységeket és az elérni kívánt eredményeket. Az átalány alapú támogatás (lump sum) mértéke ennek megfelelően választandó ki az alábbi kettő költségkategória közül:

  • 30 000 EUR vagy
  • 60 000 EUR 

8. A pályázás menete

Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása.

9. A pályázatok beadásának határideje

2023. március 22. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2023. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

10. További információk és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről

További tájékoztató és támogató dokumentumok elérhetők honlapunk dokumentumtárában.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×