Kis léptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU)

A projekttípus a hagyományos partnerségi projektekhez képest kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategória keretében a részt vevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A kis léptékű partnerségek projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

1. Szakpolitikai vonatkozás

Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kis léptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Emellett kiemelt fókusz kerül a szektorközi együttműködésekre, melyeken keresztül a különböző területek közötti szinergiák kialakítására nyílik lehetőség a fiatalokat érintő témákban, az ifjúsági részvétel népszerűsítésére valamint a fiatalok aktív részvételének támogatására, kifejezetten a társadalmi kirekesztettséggel szembenéző fiatalokat érintve.

Az ifjúsági szektor prioritásai:

 • Az aktív polgári szerepvállalás, a fiatalok kezdeményezőkészségének és vállalkozói készségének előmozdítása, beleértve a szociális vállalkozást: célja, hogy előmozdítsa az aktív polgári szerepvállalást a fiatalok körében, és ezáltal erősítse a fiatalok kezdeményezőkészségét. Az e prioritás alá tartozó projektek előmozdíthatják a vállalkozói készséget, a kreatív tanulást és a szociális vállalkozást a fiatalok körében. A kultúrák közötti párbeszéd, a sokféleség megismerése és elismerése, valamint a tolerancia előmozdítása kulcsfontosságú e prioritás szempontjából.
 • Az ifjúsági munka minőségének, megújításának és elismerésének javítása: célja, hogy minden szinten előmozdítsa az ifjúsági munka, valamint az informális és nemformális tanulás elismerését és érvényesítését, valamint támogassa az ifjúsági munka minőségfejlesztését és megújítását. 
 • A fiatalok foglalkoztathatóságának erősítése: célja a fiatalok kulcskompetenciáinak és alapkészségeinek megerősítése. Az ifjúsági szektor fontos szerepet játszik a fiatalok felnőttkorba való átlépésének megkönnyítésében, többek között munkaerőpiaci beilleszkedésük támogatásában. E prioritás középpontjában a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok (köztük a NEET-fiatalok) befogadására és foglalkoztathatóságára irányuló tevékenységek állnak. 
 • A szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat közti kapcsolat megerősítése: arra irányul, hogy az igények jobb alátámasztása és a szakpolitikai döntéshozatal megkönnyítése érdekében szorosabb kapcsolatokat teremtsen az ifjúsági szektor, a kutatás és a gyakorlat között. Célja elősegíteni a fiatalok helyzetének és az ifjúsági szakpolitikáknak a jobb megismerését Európában és azon kívül.
 • Az európai ifjúsági szektor Ukrajnában folyó háborúra adott válaszának támogatása: Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását segíti elő, amelyek célja az inkluzív megközelítések és gyakorlatok megvalósítása, megosztása és népszerűsítése az Ukrajnában folyó háború elől menekülő fiatalok és ifjúságsegítők, valamint azon ifjúsági munkát végzők körében, akik a befogadó országokban ilyen tevékenységekben aktívan részt vesznek.

A prioritások további részletei a pályázati útmutatóban olvashatók.

2. A pályázattípus célja

A kis léptékű partnerségek pályázattípus kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

A projektek magukban foglalhatnak nemzeti és nemzetközi elemeket (minden esetben európai dimenzióval), ezáltal biztosítva, hogy a résztvevő szervezetek könnyebben érjenek el kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat: a tevékenységtípus kiemelt célja ugyanis ezen fiatalok társadalmi befogadásának növelése. Emellett az aktív európai állampolgárság és az európai dimenzió helyi szintű érvényesítése.

A kis léptékű partnerségek ezenfelül hozzájárulhatnak nemzetközi partnerhálózatok fejlesztéséhez és a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák szinergiáinak támogatásához.

3. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


4. Támogatható tevékenységek

Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg vagy csapatban.

A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, nem feltétlenül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület gyakori szükségleteire és prioritásaira, és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új megközelítések és fejlesztések bevezetésének.

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

5. A programban részt vevő országok

A partnerségi együttműködésekben részt vehet bármely programországban székhellyel rendelkező szervezet/intézmény.

6. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

7. A támogatás mértéke

A tevékenységtípus esetében úgynevezett „lump sum”, azaz átalány alapú a támogatás. Ennek értelmében a pályázók kétféle költségkategóriából tudnak választani, a projekt mértékével összhangban, figyelembe véve a tervezett tevékenységeket és az elérni kívánt eredményeket. Az átalány alapú támogatás (lump sum) mértéke ennek megfelelően választandó ki az alábbi kettő költségkategória közül:

 • 30 000 EUR vagy
 • 60 000 EUR 

8. A pályázás menete

Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása.

9. A pályázatok beadásának határideje

2023. március 22. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2023. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

10. További információk és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről

További tájékoztató és támogató dokumentumok elérhetők honlapunk dokumentumtárában.

11. Pályázati keretek

Az Erasmus+ program ifjúsági területén együttműködést célzó partnerségi tevékenységekre rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2023-as évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

 • Partnerségi együttműködések: 2 406 700 euró
 • Kis léptékű partnerségek: 651 974 euró 

A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

 1. forduló: 
  1. partnerségi együttműködések: 1 203 350 euró
  2. kis léptékű partnerségek: 325 987 euró
 2. forduló: 
  1. partnerségi együttműködések: 1 203 350 euró
  2. kis léptékű partnerségek: 325 987 euró

Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×