Partnerségi együttműködések az ifjúsági területen (KA220-YOU)

Az együttműködést célzó partnerségek keretében a résztvevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségei hálózataik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához.  A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

1. Szakpolitikai vonatkozások

Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kisléptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A „kapcsolódás” a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az „elköteleződés” főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A „képessé tétel” pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.

Emellett kiemelt fókusz kerül a szektorközi együttműködésekre, melyeken keresztül a különböző területek közötti szinergiák kialakítására nyílik lehetőség a fiatalokat érintő témákban, az ifjúsági részvétel népszerűsítésére valamint a fiatalok aktív részvételének támogatására, kifejezetten a társadalmi kirekesztettséggel szembenéző fiatalokat érintve.

2. A pályázattípus célja

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához.

További cél, hogy támogassa innovatív módszerek fejlesztését, innovatív gyakorlatok átvételét és/vagy használatát, illetve közös kezdeményezések megvalósítását az együttműködés, az egymástól tanulás és tapasztalatok cseréjének terén, európai szinten.

A projektek eredményeinek újra felhasználhatónak, mások által átvehetőnek kell lenniük, és lehetőleg rendelkezzenek transzdiszciplináris dimenzióval. A támogatott tevékenységek eredményeit szükséges megosztani helyi, régiós, nemzeti és nemzetközi szinteken.

3. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


4. Megvalósítható tevékenységek

Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg vagy csapatban.

A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, nem feltételemül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület gyakori szükségleteire és prioritásaira és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új megközelítések és fejlesztések bevezetésének.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. A projektek időtartama maximum 36 hónapra bővíthető.

5. A programban részt vevő országok

A partnerségi együttműködésekben részt vehet bármely programországban vagy partnerországban székhellyel rendelkező szervezet/intézmény. A programországokban működő szervezetek/intézmények koordinátorként is, a partnerországokban működő szervezetek/intézmények azonban csak partnerként vehetnek részt.

Rajtuk kívül a projektekben partnerségen kívüli együttműködők lehetnek még olyan szervezetek köz vagy privát szektorokból, akik hozzájárulnak specifikus tevékenységek megvalósulásához, vagy a projekt fenntarthatóságát támogatják. Az Erasmus+ programban őket „társult partnereknek” hívjuk.

6. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

7. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: projektmenedzsment és megvalósítás; nemzetközi projekttalálkozók; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása.

8. A pályázás menete

A pályázás menetének részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása.

9. A pályázatok beadásának határideje

2023. március 22. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

2023. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

10. További információk és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről

További tájékoztató és támogató dokumentumok elérhetők honlapunk dokumentumtárjában.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×