Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén KA220-HED (Cooperation partnership)

A résztvevő intézmények 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg a nemzetközi együttműködések terén.

​​

1. A pályázattípus célja

Az együttműködést célzó partnerségek keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. 

Az együttműködési partnerségek  pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

3. Pályázati feltételek​

 • Minimum három különböző, ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges. 
 • A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerség koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes Nemzeti Irodához. 
 • A partnerintézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni. 
 • Egy intézmény több pályázatot is benyújthat. 
 • Felhívásonként azonos összetételű konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen Nemzeti Irodához. 
 • A projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet. 

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Milyen tevékenységek támogathatók az együttműködési partnerségek keretében? 

​Az együttműködési partnerségek pályázattípus keretén belül bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van az együttműködési partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. 

A tevékenységek bármilyen formában megvalósulhatnak és több típusú résztvevőt is bevonhatnak, külön-külön vagy csoportosan.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 36 hónapra meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

6. Prioritások

A horizontális és felsőoktatásra meghatározott prioritások közül legalább egy prioritáshoz való kapcsolódás szükséges a pályázatban. 

Horizontális prioritások

 • ​Befogadás és sokszínűség az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport minden területén
 • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
 • A digitális átállás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén
 • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

Prioritások a felsőoktatás területén

 • ​Az összekapcsolt felsőoktatási rendszerek előmozdítása
 • Innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok ösztönzése 
 • A természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika (STEM-tárgyak/STEAM-tárgyak) fejlesztése a felsőoktatásban, különösen tekintettel a nők e területeken való részvételére
 • A kiválóság jutalmazása a tanulás, az oktatás és a készségfejlesztés terén az alábbiak révén 
 • Befogadó felsőoktatási rendszerek kialakítása
 • A felsőoktatási ágazat digitális és zöld kapacitásainak támogatása

A prioritások további részletes leírása megtalálható a 2022-es Erasmus+ Programme Guide-ban.

Európai prioritások a hazai környezetben

A magyar nemzeti iroda 2022-ben nem emelt ki nemzeti szintű prioritást felsőoktatási területen az európai szintű horizontális és szektoros prioritások közül.

7. A támogatás mértéke

Ebben a pályázattípusban egyösszegű átalánytámogatás igényelhető, amelynek mértéke 120 000, 250 000 vagy 400 000 euró lehet. A támogatás mértékét a tervezett tevékenységekkel és az elérni kívánt eredményekkel összhangban kell meghatározni. Támogatás igényelhető például a következő tevékenységekre: projektmenedzsment és megvalósítás, nemzetközi projekttalálkozók, projekteredmények létrehozása, közös tanulási alkalmak, multiplikációs rendezvények.

A 2022-es évben az Erasmus+ Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén (KA220-HED) pályázattípusban az alábbi pénzügyi keretek elérhetők a pályázók számára:

Tervezett évi költségvetés 2022-ben: 1.983.882 €

Ebből a tavaszi pályázati fordulóban 1.587.105,6 € az őszi fordulóban 396.776,4 € áll rendelkezésre.

8. A pályázás menete

Fontos, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései: ​​

9. A pályázatok beadási határideje

Beadási határidők:

 • 2022. március 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

A projektötletek kidolgozása kapcsán személyes konzultáció lehetséges, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés. 

10. Pályázati információs rendezvény

11. További információ és dokumentumok

​Erasmus+ pályázati útmutató (angol nyelven)

Erasmus+ pályázati útmutató (magyar nyelven) (hamarosan)

​​Pályázati felhívás (angol nyelven)

​​Pályázati űrlap (angol nyelven)


Kapcsolat

Elérhetőségünk: ka220hed@tpf.hu  

Telefon: +36-1/237-1300/335 

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×