Pályázati kategóriák a sport szektorban

Az Erasmus+ program keretében a tömeg- és szabadidősport terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást.

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja.

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden, a tömeg- és szabadidősport területén működő sportszervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek és szervezeteknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba.

A nemzetközi projektek megvalósítása érdekében a tömeg- és szabadidősport területén működő sportszervezet választhatják a rövid futamidejű mobilitási (KA1) projektek pályázattípust.


Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA182)

Pályázattípus célja

A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben/szervezetben dolgozók és oktatók kompetenciáinak, készségeinek, képzettségének bővítése, szakmai fejlődésének támogatása a sportoktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Az akció célja továbbá, hogy a tanulás támogatásával hozzájáruljon a sportszervezetek fejlődéséhez. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma (max. 10 mobilitás/pályázat), egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára. A projektek megvalósítása során a pályázó intézménynek/szervezetnek figyelembe kell vennie az Erasmus+ program prioritásait, mint a befogadás és sokszínűség, környezeti fenntarthatóság, digitális oktatás, aktív állampolgárság.
 Ebben a pályázattípusban a szervezetek csak önálló pályázatot nyújthatnak be, a konzorciumi formában történő pályázásra nincs mód.

Pályázásra jogosultak köre

 • A tömeg- és szabadidősport területén működő nonprofit szervezetek (pl. sport szervezetek, sportklubok, helyi közigazgatási intézmények, non-profit szervezetek)
 • Egyéb sportszervezetek, melyek a munkatársaik tevékenysége révén hozzájárulnak a tömeg- és szabadidő sport fejlődéséhez (pl. nemzetközi szervezetek)

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2-14 nap)
  • megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél annak érdekében, hogy a résztvevők új gyakorlatokra, ismeretekre tegyenek szert a fogadó intézmény munkatársaival, önkénteseivel folytatott interakció keretében, betekintést nyerve az ő mindennapi munkájukba.
 • Edzői tevékenység (15-60 nap)
  • megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél edzői tevékenység megvalósítása érdekében, közösen megosztva a tapasztalataikat a fogadó intézmény edzőivel és munkatársaival, ezzel is támogatva a tömeg és szabadidő sportot.
 • Előkészítő látogatás
  • megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél a fenti tevékenységekkel szoros összefüggésben, azok előkészítése céljából.

A megvalósított tevékenységek célja nem lehet profitszerzés.

Támogatható résztvevők

 • Edzők és egyéb sport szakemberek, akik a tömeg és szabadidő sport megvalósításán dolgoznak a pályázó szervezetben/intézményben;
 • Egyéb sportszervezetek/intézmények munkatársai, akik tevékenységük során a tömeg és szabadidő sport megvalósulását, fejlődését segítik elő;
 • Sportszervezetek önkéntesei, akik nem edzői feladatokat látnak el.

A projekt időtartama

A projekt futamideje: 3 - 18 hónap közötti időtartam, a pályázó választása szerint

A megvalósítható mobilitások száma maximum 10 fő, kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások résztvevői nélkül.

Pályázatok beadási határideje

A pályázatok benyújtása online történik, az Európai Bizottság által biztosított felületeken.

A benyújtási határidő: 2024. február 20., (déli 12:00 óra - Brüsszel)

A pályázattípusban évente csak egy pályázat támogatható intézményenként.

A támogatott projektek kezdési dátuma: hamarosan publikálásra kerül


További információ