Erasmus-akkreditáció a felnőtt tanulási szektorban (KA120-ADU)

Az Erasmus-akkreditáció olyan, legalább két év tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak a mobilitási kategóriában.


Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve az európai oktatási térség megszilárdítása. A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a felnőtt tanulási területeken működő intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A mobilitási tevékenységeik megvalósításához a kedvezményezetteknek támogatást igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. Erről bővebben itt olvashatnak.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

A pályázásra kizárólag intézmények/szervezetek jogosultak.

Pályázatot nyújthatnak be:

a) Formális, informális és nem formális felnőttkori tanulást nyújtó szervezetek/intézmények;

b) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttkori tanulás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények.

Felnőttkori tanulási program: Azok az oktatási programok, amelyekben olyan felnőttek állampolgári, civil, kulturális, társadalmi perspektívában megvalósuló tanulási tevékenysége, kompetenciafejlesztése valósul meg, akik befejezték az alapfokú iskolai képzést, vagy már nem vesznek részt benne, és valamilyen formában (formális, nem-formális vagy informális) újrakezdik a nem szakképzés jellegű tanulást.

Felnőttkori oktatást nyújtó szervezetek lehetnek például felnőttek általános iskolái és gimnáziumai, egyetemek nyílt vagy senior akadémiái, közgyűjtemények, közösségi központok, népfőiskolák, gazdasági szervezetek (például munkáltatóként is), színházak, civil szervezetek, szakszervezetek, büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek, egyházak vagy más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat.

Felnőtt tanulói célcsoportok lehetnek például foglalkoztatottak, munkanélküliek, gazdaságilag inaktívak, nyugdíjasok, Gyeden/Gyesen lévők, fogyatékossággal élők; megváltozott munkaképességűek, nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatal felnőttek, pályamódosításra/pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek, korcsoport szerint meghatározott célcsoportok, nem szerint meghatározott célcsoport, földrajzi terület szerint meghatározott célcsoportok, valamilyen szempontból (pl. területi, anyagi) hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak (vagy más iskolai végzettség szerint meghatározott célcsoport), foglalkozás szerint meghatározott célcsoport (pl. egészségügyi vagy szociális szférában dolgozók), romák, menekültek, bevándorlók, szabadságvesztésüket töltő felnőttek, fogvatartásból szabadult felnőttek, állami gondozásból kikerülő felnőttek stb

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


3. Erasmus akkreditáció birtokában megvalósítható tevékenységek

Munkatársak mobilitása

Résztvevői azok a felnőttkori tanulásban dolgozó oktatók, trénerek, szakemberek, munkatársak, vezetők, önkéntesek, tanácsadók, etc., akik a pályázó intézménnyel/szervezettel valamely szerződéses viszonyban állnak.

  • szakmai látogatás (job-shadowing) (2-60 nap)
  • oktatási/képzési tevékenység (2-365 nap)
  • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap kurzusdíj elszámolható)

Felnőtt tanulók mobilitása

Résztvevői azok a felnőtt tanulók, akik a pályázó intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában részt vesznek.

  • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap) (min.2 tanuló/csoport) (biztosítani kell kísérőt)
  • rövid távú egyéni tanulási célú mobilitási tevékenység (2-29 nap)
  • hosszú távú egyéni tanulási célú mobilitási tevékenység (30 – 365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek

Szakértők fogadása esetén a résztvevő, programországból érkezhet. Gyakorló tanárok esetén a résztvevő, egy programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás oktató lehet.

  • szakértők fogadása (2-60 nap)
  • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
  • előkészítő látogatások (kizárólag mobilitási tevékenységhez –kivéve kurzus/tréning - kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben)

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén.

A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. 

Egy intézmény vagy önállóan, vagy egy nemzeti konzorcium vezetőjeként pályázhat akkreditációra egy adott szektorban. Azok az intézmények, amelyek több szektorban is jogosultak akkreditációra, szektoronként külön akkreditációs pályázatot nyújthatnak be. Ha egy intézmény önállóan nem akkreditált, akkor maximum 2 konzorciumban vehet részt tagként. 

A pályázat nyelve: a pályázatokat angol vagy magyar nyelven kell benyújtani. 

6. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem pályázhatnak).

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

7. Pályázati határidő

Az Erasmus-akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 19. déli 12:00 óra.

8. Pályázati információs rendezvény

9. További információk és dokumentumok

Pályázati tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről


A pályázat benyújtásához szükséges további tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.


Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×